مدیای غیرفارسی

بیانیه‌ی رفراندوم؛ از تجزیه‌طلبی تا بی‌سوادیِ سیاسی

ایران با اصولِ چهارچوبِ ملی‌اش، تعریف شده و معنا پیدا می کند. اگر کسی این اصول را قبول نه‌دارد، یعنی ایران را قبول نه‌دارد. دستِ‌کم یک‌سومِ این افراد، بر خلاف آن چه در بیانیه آمده ست، ایران را قبول نه‌دارند؛ چرا که اصول ملی‌اش را به رسمیت نه‌می‌شناسند. آنان با هواداری از فدرالیسم، اصلِ نخست (بخش‌ناپذیریِ حاکمیتِ ملی‌ِ national sovereigntyایران) را زیر پا می‌گذارند و با بکار بُردنِ واژه‌یِ جعلیِ «ملیت‌هایِ ایرانی»، در واقعِ «ملت ایران» را منکر می‌شوند و اصل دوم را زیرِ پا می‌گذارند.

انتشار از: 

پس از اعتراضات اخیر، چه استراتژی باید در پیش گرفت؟

استراتژی را معرفی کردیم که بشود با آن، تغییراتِ تکاملی و ریشه‌ای درونِ این رژیم ایجاد کرده و مرگ‌اش را رقم بزنیم.

انتشار از: 

گفتگو با آرمان چاروستایی در مورد سخنان وزیر خارجه امریکا

تغییر نظامِ سیاسیِ ایران فقط به دستِ ملتِ ایران.

انتشار از: