سازمان حقوق بشر اهواز

2018/2/6 دو روزنامه‌نگار عرب اهوازى به دليل انتقاد از آموزش و پرورش به دادگاه احضار شدند
2018/1/8 دراعتراضات سراسرى ايران حداقل 278 در اهواز ( خوزستان) بازداشت شدند
2017/12/16 تظاهرات در اهواز علیه پروژه جديد انتقال_آب
2017/9/23 عربهاى اهوازى كمپين حق آموزش به زبان مادرى را آغاز كردند‬
2017/8/31 دهها تن از فعال عرب اهوازي به هدف منع تجمعات عيد قربان احضار و بازداشت شدند
2017/4/23 آمارها: سهم عربها از مديريت اقليم اهواز (استان خوزستان) کمتر از نیم درصد است
2016/12/5 يك سند محرمانه دستور جديد هيأت دولت براى انتقال آب كارون را فاش كرد
2016/8/18 اعدام 3 فعال مدنی عرب اهوازی به اتهامات واهی بدست رژیم ایران
2016/2/6 هشدار درباره تخليه اقليم اهواز (خوزستان) به دليل بحران آلودگى
2015/4/11 دستگیریهای گسترده در شهر اهواز و حمیدیه
2013/12/6 اعدام مخفيانه چهار فعال عرب اهوازى در فلاحيه ( شادگان)
2013/10/9 افزايش احكام اعدام، زندان، تبعيد و بازداشتهاى گسترده در اهواز
2013/8/16 هادی راشدی و هاشم شعبانى در خطر اعدام قريب الوقوع هستند
2013/8/16 پرونده سازى اطلاعات اهواز براى فعالان عرب و حذف آنان از طريق اعدام و زندان
2013/2/21 دولت ايران بايد نسبت به حق تحصيل و يادگيرى زبان عربى در اقليم اهواز طبق
2013/1/14 تأييد حكم إعدام 5 جوان عرب اهوازي اهل خلفيه (رامشير) توسط ديوان عالي كشور