دنیز ایشچی

دنیز ایشچی
2017/2/7 رفیق محمد تقی افشانی نقده از میان ما رفت
2017/2/6 پدیده ترامپ و نظم نوین جهانی
2017/1/14 چپ ایران سال جدید میلادی را چگونه آغاز میکند
2016/11/11 بازگشت فاشیسم و چالش آن با نئوکان ها
2016/11/6 چیستی منشور وحدت چپ
2016/10/18 شما را باده و جامه گوارا و مبارک باد!
2016/10/17 شهری به نام "حلب"
2016/9/22 دریوزگی سیاسی ناسیونالیزم افراطی غیر سکولار غیر دموکرات
2016/9/11 قفل بند هم به نعل هم به میخ نگاهی به اطلاعیه اخیر اتحاد فدائیان خلق
2016/8/27 راه پیش رو در پروژه وحدت چپ
2016/7/12 پرواز بر فراز بالهای حمید اشرف
2016/7/12 سوالاتی در مورد وحدت چپ
2016/6/22 استراتژی در لبه پرتگاه
2016/6/2 حمایت از هر دو سوی جبهه جنگ
2016/5/21 تلاشی درکالبد شکافی بن بست وحدت چپ
2016/4/16 جایگاه ما کجاست
2016/4/9 بازگشت لک لک های مهاجر
2016/3/11 راه سوّم
2016/3/10 فلسفه شرق دور
2016/3/3 وقتی تاکتیک انتخاباتی سر استراتژی را می بلعد
2016/2/25 انتخابات؛ پراکندگی یا وحدت چپ
2016/2/22 سایه روشن های سیاست انتخاباتی ما
2016/2/16 پوست اندازی لازم چپ ایران
2016/2/13 مساله انتخابات و زنگ ناقوس کاروان چپ
2016/1/3 نقدی بر سند ارزیابی از حاصل کار پروژه وحدت چپ
2015/12/19 توافق چپ ایران به کجا رسید؟
2015/12/14 نظری بر فلسفه شرق میانه در قرون وسطی
2015/12/6 خطرات تصادمات استراتژی های متقابل در سوریه
2015/11/10 باشگاه مخالفان وحدت چپ
2015/8/27 وحدت چپ را در هم شکستند، زنده باد وحدت چپ
2015/8/1 افکار یخ زده در تسلسل وحدت چپ
2015/7/20 روش اروپائی یا روش ترکی خودمان
2015/7/8 یک گام به پیش دو گام به پس در پروژه وحدت چپ
2015/6/20 مهار دو جانبه در پروژه وحدت چپ
2015/6/2 آرامش قبل از طوفان
2015/5/21 ذرّه ها و تکّه ها در فیزیک کوانتم
2015/5/6 شعری از حکیمه بلوری
2015/3/24 تلاشی در ادغام دو منشور
2015/3/23 بیماری های مزمن دموکراسی
2015/2/28 فرهنگ ساختاری حزب کار ایران "نگرشی بر جنبه فرهنگی پروژه وحدت چپ"
2015/2/20 وحدت چپ یا همزیستی چپ
2015/1/4 مهدی قلی
2014/11/8 بر بستره های وحدت چپ
2014/11/1 ملی دموکرات ها و اسید پاشی ها
2014/10/27 بازنگری اطلاعیه سازمان فدائیان اکثریت در قبال اسید پاشی ها
2014/10/22 استوره "کوبانی"
2014/8/17 آیا سلاح به دست گرفتن زنان در نبرد با داعش درست است؟
2014/7/16 کنفرانس چپ و بیماری شکوفائی نظام
2014/7/6 یوتلیترینیسم و انتخابات آزاد
2014/6/19 به بهانه پنجمین سالگرد کودتای ولایت فقیه و خیزش جنبش سبز
2014/6/13 یادبود نورماندی پیغام صلح یا صف آرائی نوین
2014/6/9 خط قرمز هایی که رنگ می بازند
2014/5/30 دموکراسی و جمهوریت
2014/5/17 برده داری نوین
2014/5/1 پرتوی بر استراتژی امنیتی آمریکا
2014/4/26 برشی بر بیانیه شورای مرکزی
2014/4/23 انفصال و اتصال در تئوری تن واحد
2014/4/19 تحول طلبی با خشونت بیگانه است
2014/4/15 بسترهای استراتژی سیاسی وحدت چپ
2014/4/9 مسائل نظری ساختاری بسترهای استراتژی سیاسی وحدت چپ
2014/4/5 مقدمه ای بر بسترهای استراتژی سیاسی وحدت چپ
2014/3/20 تضعیفش نکنید که اصولگرا نیست
2014/3/8 خیزشی بلند برای جهشی کوتاه در پروژه وحدت چپ
2014/3/2 اوکراین در آتش
2014/2/24 سناریوی مشروعه و مشروطه در جنبش سبز
2014/2/5 سوسیال دموکراسی در آذربایجان و یخبندان زمستان
2014/1/22 وقتی که تاریخ در خدمت سیاست هیکل تراشی می شود
2014/1/20 منفعت، قدرت ، خشونت و ایدئولوژی در سیاست نظام ولایت فقیه
2014/1/11 خط قرمز میان اصلاح طلبی، و یا نفی ولایت فقیه
2014/1/2 منشورشهروندی، یا تثبیت ولایت فقیه
2013/12/4 پیشاهنگ و ساختار
2013/10/15 آلترناتیو چیست؟ پیشگام کیست؟ یا (سوسیالیسم چیست؟ چپ کیست؟)
2013/10/4 سوسیالیسم پروتستان
2013/9/19 روزنه ای باریک بر تاریخ فلسفه ...." پست مدرنیسم"
2013/8/7 چپ آذربایجان و تبادل افکار در راه ساختاری فراگیر
2013/8/4 خلافت یا جمهوریت، اصلاحات یا تحول
2013/7/29 راهکارها و دشواریها در پروژه وحدت چپ
2013/7/13 چرا غرب از اسلام رادیکال در خاورمیانه حمایت می کند
2013/7/7 "تقسیم" را باور کنیم، "تحریر" را ایمان بیاریم
2013/6/30 تحریم فعال و همگانی باید با هماهنگی و قدرت بیشتری اعمال می شد
2013/6/21 دو گام به پیش، یک گام به پس. استراتژی انتخاباتی حکومتی
2013/6/8 این جمهوریت نیست، خلافت است. این رای دادن نیست، بیعت است
2013/5/29 این اصلاح طلبی است ، یا دعوای سببی نسبی
2013/5/25 پروژه وحدت چپ و بخشهایی از وظایف امروزین
2013/5/25 ولایت بحران می آفریند، رفورمیستها نصیحت می کنند، ولایت حکومت می کند
2013/5/22 اصلاحات انتخاباتی یک گام به پیش، تثبیت حکومت ولایت، ده گام به پس
2013/5/17 کاندیتاتوری رفسنجانی، توافقی میان ولایت فقیه و اصلاح طلبان
2013/5/8 همنواعی در همگرائی، وحدت در تنوع.....نگرشی بر کنگره سیزده فدائیان اکثریت
2013/4/26 جنبش های ملی دموکراتیک وپروژه وحدت چپ
2013/4/17 انتخابات و حفظ ولایت، زیر لوای نفی ولایت
2013/4/1 بازنگری بر طرح پیشنهادی آقای حسن شریعتمداری
2013/3/28 یک بیماری سه نسخه، مساله ملی و نظریات بهزاد کریمی
2013/3/25 "شی جینگ پین" در مسکو، "اوباما" در اسرائیل، "خامنه ای" در تهران
2013/3/9 استعمار سیاست، یا سیاست استعمار در جنبش ملی آذربایجان
2013/3/4 "انتخابات آزاد" به ملیتها چه خواهد داد؟
2013/3/3 روزنه ای باریک بر تاریخ فلسفه " بخش سوم"
2013/3/2 انتخابات آزاد، وسیله ای برای حفظ نظام ، یا نفی نظام؟
2013/2/28 روزنه ای باریک بر تاریخ فلسفه "بخش دو"
2013/2/24 تاکتیک در انتخابات ، یا استراتژی انتخابات آزاد
2013/2/23 روزنه ای باریک بر تاریخ فلسفه (بخش اول)
2013/2/19 کمدی تراژدی در جنبش ملی آذربایجان
2013/2/10 نکاتی بر رازهای کائنات و حیات موجودات متفکر
2013/2/7 مقایسه ای بر مدل های اقتصادی
2013/2/6 مناسبات قراردادی اجتماعی امروزین
2012/12/4 "ناهمخوانی ذاتی نظام مبتنی بر قدرت ولایت فقیه با دمکراسی"
2012/11/25 "کور رنگی" در جنبش ملی آذربایجان
2012/11/16 پروژه فراخوان کنگره عمومی وحدت چپ
2012/11/9 پرینسیپهای بازی در زمین جمهوری اسلامی
2012/11/4 اتحاد جمهوریخواهان،یک مصلحت، یا یک ضرورت
2012/10/26 تئوری ملت- دولت، یا تئوری حذف هویتی ملیتها
2012/10/19 عبور از ولایت فقیه یا انتخابات در ولایت فقیه
2012/10/13 آذربایجان محوری، یا راستای ایرانی
2012/10/10 جنبش چپ و آلترناتیو تحول
2012/10/3 جمهوریخواهان قوم گرای وطنی
2012/10/1 آنتخابات آزادچی ها خواهان آلترناتیو سازی مستقل کلان نیستند
2012/4/25 کنگره فوق العاده وحدت چپ کی تحقق می یابد؟
2012/4/22 آسیب شناسی جنگ نقده و دیالوگ پیشنهادی حزب دموکرات کردستان
2012/4/17 ملی دموکراسی غیر هارمونیک آذربایجان
2012/4/2 کنشگران پروژه وحدت چپ، ما گزارش کار میخواهیم
2012/3/17 مختومقلی فراغی
2012/3/15 سید عظیم شیروانی یکی از چهره های برجستۀ ادبیات آذربایجان
2012/3/3 ابوالقاسم نباتی شاعر ترک ایرانی قرن ۱۲ و ۱۳ هجری قمری
2012/2/14 پروژه وحدت جنبش چپ را زنده کنیم
2012/2/13 هم به نعل هم به میخ در فدرال دموکراسی آذربایجان
2012/2/7 پروژه وحدت جنبش چپ را زنده کنیم
2012/2/2 زندانی سیاسی هستند، ولی رهبر ما نیستند
2012/1/26 فدرال دموکراسی، اتحاد دموکراتهای چپ آذربایجان و مسائل روز
2011/12/29 پیشگامان، پسگامان و مساله انتخابات آزاد
2011/12/1 چرا جمهوری اسلامی ایران سفارت انگلستان را اشغال میکند؟
2011/11/27 چپ ایران و تحولات ژئوپولوتیک منطقه ای
2011/9/11 پیغام ماکیاولی به امیر خامنه ای
2011/9/6 اتوپی انتخابات آزاد سرابی بیش نیست
2011/6/17 یک بام و دو هوا در جنبش فدرال دموکراتیک اذربایجان
2011/6/12 جنبش سوسیال دموکراسی و جنبشهای مردمی
2011/6/5 وحدت چپ، موتور ائتلاف جبهه سکولار دموکراسی
2011/3/2 پلورالیسم ملی
2011/2/27 بر چیده باد ولایت فقیه، بر قرار باد آزادی
2011/2/24 سیاست مستقل ملی، یا پشتیبانی از ولایت فقیه در آذربایجان
2011/2/18 جنبش دموکراتیک ملی آذربایجان و تظاهرات سرتاسری 25 بهمن
2011/1/19 جنبش ملی آذربایجان، بن بست دو راه، سر آغازی بر راه نوین
2010/12/25 امواجی که در ساحل پخش می شوند، دوباره به دریا برمیگردند
2010/12/17 حقوق بشر استراتژی محوری تحول دموکراتیک
2010/11/29 درشکه را جلو اسب ها نبندیم
2010/11/18 ما انقلاب صلح آمیز دموکراتیک میخواهیم-آن سانگ سو چی
2010/11/15 استراتژی انتخابات آزاد سبز، یک معادله چند مجهولی متناقض میباشد
2010/11/9 حقیقت تغییر، یا در تدارک تحوّل
2010/11/5 بحران اقتصادی، خواسته های عدالت خواهانه را در دستور روز قرار خواهد داد
2010/9/13 فدرال دموکراسی آذربایجان و بحران چند راهی
2010/9/8 اپوزییسیون سازی حکومتی و کلاهی که تا بناگوش بر سرمان میکنیم
2010/8/26 وقتی که سازمانهای سیاسی درجا میزنند، تحوّلگرایان آزاده ابتکار عمل را بدست میگیرند

صفحه‌ها

اشتراک در RSS - دنیز ایشچی