پیشامدها

شعار 17.5 میلیونی که انتصابات حکومت اسلامی را بایکوت کرد
حکومت اسلامی همه کوشش خود را انجام داد تا جامعه را با دو قطب موجود در قدرت تعریف کند. اما یک نیروی 17.5 میلیون نفری (با فرض محال درست بودن آمار حکومتی) در جامعه ایران از رای دادن خودداری کرده و همایش پارک دانشجو، فریاد خانه نشینان روز مضحکه "انتخابات"، و نه به کلیت نظام نکبت بار بود.
دانشجویان با شعار "سبز و بنفش نداره، جنبش ادامه داره" در خیابان اعلام موجودیت کردند.
صحنه‌ی این دوره از انتخابات ریاست‌جمهوری طوری پیش رفت که گویی رقبا، در «مخالفت» و «دشمنی» با یکدیگر، هیچ «رحم» و «شفقتی» ندارند! اما در پشتِ سطح پدیداری، چه روندی بر انتخابات ریاست جمهوریِ اردیبهشت 96 حاکم بود؟
هشدار عمومی:
هشدار عمومی: حمید ابوطالبی- معاون سیاسی حسن روحانی- در ساعت ۴ و ۱۰ دقیقه صبح به وقت ایران در توئیتی اعلام کرده که حسن روحانی ۶۲ درصد از آرای ۴۲ میلیونی مردم را به دست آورده است. وزیر اصول گرای کشور اهل معامله است. شاید برای محو شکست سنگین ابراهیم رئیسی و اصول گرایان در حال مذاکره با شورای نگهبان باشد تا آرای رئیسی را افزایش دهند و حسن روحانی را با کمی بیش از ۵۰ درصد پیروز اعلام کنند. همه باید در برابر این تقلب تاریخی بایستند. همه سریع اطلاع رسانی کنید. چرا وزرات کشور تا این ساعت هیچ نتیجه ای ا

آتش زدن بنر های رییسی جنایتکار در اصفهان

توئیتر مهدی بختیاری، دبیر سرویس امنیتی فارس هم از محل ستاد انتخابات کشور در ساعت ۳ بامداد نوشت ۳۵ درصد آرا (به جز آرای تهران) تجمیع شده و از ۱۴میلیون رای شمارش شده، رئیسی ۶ میلیون و روحانی ۷.۵ میلیون رای به دست آورده است؛ این یعنی روحانی ۵۴٪ و رییسی ۴۳٪

انتشار از: