هنر و ادبیات

سروده ای از شمی صلواتی
در کنگره فرانکفورت گفت‌وگویی میان ادیان انجام شده
به نظر وولفگانگ راینبولد، پروژه‌های مربوط به گفت‌وگوهای میان‌دینی نباید از بالا شکل بگیرند، وگرنه موفقیت‌آمیز نخواهند بود. او مثال می‌آورد: «گاهی شهردار یک شهر شورای ادیان تشکیل می‌دهد چون دلش می‌خواهد چنین شورایی در شهرش داشته باشد. بعد یک عکس بزرگ می‌گیرند و در روزنامه‌ها منتشر می‌کنند و بعد از دو سال مردم می‌بینند که هیچ اتفاقی نیافتاده چون همه منتظرند که باز شهردار همه را دعوت کند.»مهم‌ترین دستاورد کنگره این بود که شرکت‌کنندگان در آن دیدند در آلمان تنها نیستند و می‌توانند از یکدیگر بیاموزند
گفت‌وگو با محمدرضا تاجیک
بسیاری از تحلیلگران سیاسی حلقه کیان را خاستگاه فکری دولت اصلاحات قلمداد می‌کنند. این در حالی است که ردپای تفکرات دولت اعتدالگرای حسن روحانی را نیز باید در حلقه نیاوران جست‌وجو کرد. حلقه نیاوران از نظر فکری و ماهوی چه تفاوت‌هایی با حلقه کیان دارد؟این جریان‌های فکری هویت هلو انجیری داشتند. به همین دلیل نیز این جریان‌های فکری هروقت که مصلحت آنها ایجاب کند می‌توانند سر از راست دربیاورند و هر زمان که نزدیک شدن به گفتمان اصلاحات برای آنها سود و منفعت بیشتری داشته باشند به گفتمان اصلاحات نزدیک شوند.
«فساد» از نقطه نظر سیاسی برای نئولیبرالیسم ضروری است
به «فساد» معمولاً به عنوان یک خطای اخلاقی، سقوط از نجابت، از طرف برخی افراد که تعداد آن‌ها، متأسفانه به تازگی سریعاً رشد کرده، نگاه می‌شود. «فساد» اما یک پدیده سیستمایتک است که در اقتصاد سیاسی نئولیبرالیسم ریشه، و یک نقش بسیار مشخص در روش کار آن دارد. حتا اگر این نقش از طرف کسانی که این رژیم را ارتقاء می‌دهند آگاهانه مهندسی نشده باشد
از محققان و مترجمان فلسفه و رشته های همجوار دعوت می شود که در دفتر دهم گاهنامه‍ی فلسفی خرمگس که در زمستان با موضوع مرکزی "روشنفکر" منتشر خواهد شد، مشارکت ورزند.