اپوزیسیون ایران

گزارش ويدويي از بر گزاري كنفرانس شوراي دمكراسي خواهان ايران

دومین نشست «شوراى دموکراسی خواهان ایران» روز شنبه 14 ژوئیه 2018 در شهر کلن آلمان کار خود را آغاز کرد و از جامعه جهانی خواست به حمایت از اعتراضات مردمی در ایران و تلاش برای یکپارچه کردن اپوزیسیون با هدف تسریع سرنگونی رژیم حاکم بر این کشور ادامه دهند.

انتشار از: 

گفتگو با برخی از اعضای شوراي دمكراسي خواهان ایران

گفتگو با چند تن از شركت كنندگان در كنفرانس شوراي دمكراسي خواهان ايران:
ضيا صدرا لاشرافي ،ناهيد حسيني ،سعيد عزيزي ،عباس. خرسندي ،فرامرز بختيار و يوسف كر

انتشار از: 

ايران چاره اي جز "اتحاد عمل" ندارد

ايران چاره اي جز "اتحاد عمل" ندارد .گفتگو با برخي از شر كت كنندگان در شوراي دمكراسي خواهان ايران:
اردشير زارع ،نظري ،ياسين اهوازي ،محمد زماني و خالد حسن پور

انتشار از: 

ايران براي همه ايرانيان :شورای دمکراسی خواهان ایران

ايران براي همه ايرانيان ،گفتگو با برخي از شركت كنندگان درشوراي دمكراسي خواهان ايران:
طاهره. صادقي،اردشير زارع ،رضا حسين بر و محمد كدخدايي

انتشار از: 
پیام سازمانهای جبهه ملی ایران در اروپا
عباس امیرانتظام، که از مخالفان سرسخت ولایت فقیه بود، در سال ۱۳۵۸ به اتهام پوچ همکاری با دولت آمریکا از سوی حکومت جمهوری اسلامی محاکمه و محکوم به اعدام شد
از مهمترین مشخصات وی صراحت فکری و زبانی و عدم همراهی با امواج توده‌ها و «امت اسلامی» است. در همه آثار او میتوان رگه‌های نیرومند استدلال علیه عدم مدارا در دستگاه حکومت دینی و روش تفکر خشک و دگماتیک را ملاحظه کرد.میر انتظام از زمان خود خیلی جلو بود. هنگامی که هنوز حکومت دینی میلیونها هوادار داشت، او در برابر فشارهای گوناگون سر تسلیم فرود نیاورد و آگاهانه در راه خویش یابی، دشواریهای سهمگین را به‌جان خرید. از این طریق راه تحول اندیشه، معرفت و دمکراسی را در ایران هموار کرد.

درگذشت قدیمی ترین زندانی سیاسی در گفتگو با اصغر سلیمی

امیر انتظام در تاریخ ۲۸/۹/۱۳۵۸ به اتهام توطئه برای انحلال مجلس خبرگان، مخالفت با نظام ولایت فقیه، تلاش برای ایجاد اختلاف بین فلسطینیان و لیبیایی‌ها با ایران، فراری دادن سران رژیم سابق و ارائه اطلاعات سری به آمریکائیان دستگیر و پس از ۴۵۴ روز بازداشت در سلول انفرادی، در دادگاه ویژه انقلاب بدون حضور وکیل و هیئت منصفه به اعدام محکوم شد که با تلاش مهدی بازرگان به حبس ابد تقلیل یافت


انتشار از: 
اوهمواره امیر انتظام ایران است
اگر او را نلسون ماندلای ایران بدانیم، چیزی بر آوازه و عظمت کار او نیفزوده ایم. اوهمواره امیر انتظام ایران است. اواز ذخائر معنوی ما ایرانیان و مایه الهام آیندگان است.

گفتگو با خرسندی و زمانی در باره شورای دمکراسی خواهآن ایران

در این گفتگو ابتدا در باره اهداف ، زمان و چگونگی تشکیل شورای دمکراسی خواهان ایران و نیز اجلاس آتی آن در 14 ژوییه 2018 در شهر کلن صحبت شد و اینکه شورا ، شامل چه احزاب و سازمانهایی است. در ادامه درباره حقوق شهروندی و تفاوت آن با حقوق آنتیکی توضیح داده شد .همچنین تاکید شد که ایران کشوری با فرهنگ ها و زبانهای گوناگونی تشکیل شده است که پذیرش و اتحاد آن تمامیت ارضی ایران را تضمین می کند:

انتشار از: