عارف شیخ احمدی

عارف شیخ احمدی
2017/2/23 همنشینی با پارسیان ایرانی بهتر از همسایگی با پان ترُکهای افراطی
2017/1/24 مرگ رفسنجانی و عملکرد رهبران اهل سنت ایران
2017/1/13 حافظه سیاسی ما و راه نجاتی که برخلاف آن حرکت می کنیم
2016/12/29 گورخوابی نتیجه سیاست خُرافی مذهبی رژیم ولایت فقیه
2016/12/18 زمزمه های شروع جنگ جهانی سوم و نقش رژیم ولایت فقیه در شکل گیری آن
2016/11/29 فرقه گرایی مذهبی در سوریه و عراق نتیجه سیاستهای رژیم ولایت فقیه ایران
2016/8/22 اشک تمساح غربیها برای همزه خطیب و ایلان تا زخمهای عمران
2016/8/9 لزوم ایجاد شورای رهبری و برنامه مشترک در اپوزسیون جمهوری اسلامی
2016/8/9 باج دادن دولت امریکا به‌ جمهوری اسلامی و تٲثیر آن در شهرام کُشی ها
2016/8/9 خوف من از همنشینی خان و کدخداست که مبادا...!
2016/8/3 حزب کارگران کردستان( پ.ک.ک) از شور سوسیالیستی تا بازی سرمایه داری
2016/7/21 آیا تٲخیر امام زمان باعث تعجیل نمایندگان مادم العمر او شده است؟!
2016/5/28 توهین عمدی صدا و سیما و مطبوعات ولایت فقیە بە ملیتها و مذاهب موجود در ایران
2016/5/11 خشونت و بی عدالتی علیە نداهای ایران در بنیان ولایت فقیە نهفتە است
2016/5/2 بچە پولدارهای نوکیسە یا همان آقازادە های معروف!
2016/4/27 مفهوم امنیت و امن بودن ایران از دیدگاە رهبر ولایت فقیە چیست؟!
2016/4/23 لزوم ایجاد جبهه مشترک تدافعی علیه ترورهای محسوس رژیم ولایت فقیه
2016/1/9 وحدت برخی کمونیستها با اخوان المسلمین ایران در موقعیتی مشترک
2015/8/16 تبعیض سیستماتیک در بررسی جنایات علیە زنان و دختران ایزدی
2015/8/7 صلح نوبل از آن دیکتاتورها و زندان برای آزادیخواهان
2015/8/5 طرح ابتکار عمل روسیە و اهمیت دستاورد مشترک عربی
2015/7/25 روابط ترکیە با داعش رو بە اتمام است
2015/7/18 نتیجه توافقنامە هسته‌ای یادآور پذیرش قطعنامه 598 برای ملیتھای ایران
اشتراک در RSS - عارف شیخ احمدی