عارف شیخ احمدی

عارف شیخ احمدی
2018/2/10 پرسشهای چالش برانگیز یک انقلابی در فضای سیاسی کُردستان ایران
2018/1/30 سناریوی رژیم جمهوری اسلامی با همکاری اتحادیه میهنی کُردستان عراق
2018/1/24 واقعیت جنگ عفرین و نفاق رژیم ولایت فقیه در قبال آن
2018/1/16 مصلحت نظام ولایت فقیه یا مشروعیت حقوق مردم ایران
2018/1/12 نظرات نادرست عبدالله مهتدی پایانی ندارد
2018/1/5 ری استارت مبارزه یا خرابکاری انسان متوهم
2017/12/31 ضعف و ناهماهنگی اپوزیسیون و آینده حاکمیت رژیم ولایت فقیه
2017/12/29 بترسید از روزی که مردم بفهمند در باطن ذات شما آخوندها چیست(خمینی)
2017/12/20 خُمس مُلایان شیعه و یارانه مردم ایران در ترازوی ولایت فقیه
2017/12/12 سوت بُلبلی محسنی اژه ای و زیربنای اصلی حاکمیت ولایت فقیه
2017/12/7 لزوم تغییر در بینش و سیاست کلاسیك حزب دمکرات کُردستان ایران
2017/11/30 سناریوی مضحک دو باند عراقی ها و ایرانی ها در کلیت نظام ولایت فقیه
2017/11/18 مَهدویت فراماسونری خطری برای ایران و تهدیدی جهانی
2017/11/5 مُلایان سُنی و آخوندهای شیعه ستون مشترک حاکمیت ولایت فقیه در ایران
2017/11/1 درگیریهای قومی مذهبی جدید در خاورمیانه و نقش کُردها
2017/10/1 نشاید کُـردستان را عـقیم کنند این سران سایـه!
2017/9/28 استقلال اقلیم کُردستان یا توسعه سلطه پارسیزم ایرانی
2017/9/3 دروغ و تقیه مُلایان ولایت فقیه اقیانوسی است که سر و ته ندارد
2017/8/19 تروریسم جهانی از سیاست ماسونی تا افراط گرایی مذهبی
2017/8/14 سازمان مجاهدین خلق ایران و لزوم ایجاد همبستگی سراسری با سایر اپوزسیون
2017/8/11 برخورد نیبیرو به زمین پروژه مشترک ناسا و هالیوود
2017/8/6 آیا رهبران اهل سنت هنوز نمی دانند نامحرم هستند
2017/8/4 آتش به اختیار می میرد اما پهلوانان همیشه زنده اند
2017/7/27 حاکمیت مذهبی منشٲ ناهنجاریها و سقوط اخلاقی جامعه ایران
2017/7/22 کُردستان ایران سنگر دمُکراسی و آزادیخواهی ایرانیان باقی خواهد ماند
2017/7/14 خیانت جلال طالبانی و سخنی با رهبران حزب دمکرات کُردستان ایران
2017/7/1 برگزاری رفراندوم در جهت تثبیت قدرت سیاسی خانوادگی یا استقلال اقلیم کُردستان
2017/6/24 ثبت دفاتر و جعل نهادهای حقوق بشری کاسبی جدید فرصت طلبان
2017/6/22 هویت اصلی اپوزیسیون درون حکومتی منجمله مهدی خزعلی
2017/5/29 سخنی با اصحاب اعراف، پیرامون سخنان خامنه ای در مورد شیرده بودن آل سعود
2017/4/4 پیام کودکانه‌ داعش یا برنامه‌ هدفمند رژیم ولایت فقیه‌ ایران
2017/2/23 همنشینی با پارسیان ایرانی بهتر از همسایگی با پان ترُکهای افراطی
2017/1/24 مرگ رفسنجانی و عملکرد رهبران اهل سنت ایران
2017/1/13 حافظه سیاسی ما و راه نجاتی که برخلاف آن حرکت می کنیم
2016/12/29 گورخوابی نتیجه سیاست خُرافی مذهبی رژیم ولایت فقیه
2016/12/18 زمزمه های شروع جنگ جهانی سوم و نقش رژیم ولایت فقیه در شکل گیری آن
2016/11/29 فرقه گرایی مذهبی در سوریه و عراق نتیجه سیاستهای رژیم ولایت فقیه ایران
2016/8/22 اشک تمساح غربیها برای همزه خطیب و ایلان تا زخمهای عمران
2016/8/9 لزوم ایجاد شورای رهبری و برنامه مشترک در اپوزسیون جمهوری اسلامی
2016/8/9 باج دادن دولت امریکا به‌ جمهوری اسلامی و تٲثیر آن در شهرام کُشی ها
2016/8/9 خوف من از همنشینی خان و کدخداست که مبادا...!
2016/8/3 حزب کارگران کردستان( پ.ک.ک) از شور سوسیالیستی تا بازی سرمایه داری
2016/7/21 آیا تٲخیر امام زمان باعث تعجیل نمایندگان مادم العمر او شده است؟!
2016/5/28 توهین عمدی صدا و سیما و مطبوعات ولایت فقیە بە ملیتها و مذاهب موجود در ایران
2016/5/11 خشونت و بی عدالتی علیە نداهای ایران در بنیان ولایت فقیە نهفتە است
2016/5/2 بچە پولدارهای نوکیسە یا همان آقازادە های معروف!
2016/4/27 مفهوم امنیت و امن بودن ایران از دیدگاە رهبر ولایت فقیە چیست؟!
2016/4/23 لزوم ایجاد جبهه مشترک تدافعی علیه ترورهای محسوس رژیم ولایت فقیه
2016/1/9 وحدت برخی کمونیستها با اخوان المسلمین ایران در موقعیتی مشترک
2015/8/16 تبعیض سیستماتیک در بررسی جنایات علیە زنان و دختران ایزدی
2015/8/7 صلح نوبل از آن دیکتاتورها و زندان برای آزادیخواهان
2015/8/5 طرح ابتکار عمل روسیە و اهمیت دستاورد مشترک عربی
2015/7/25 روابط ترکیە با داعش رو بە اتمام است
2015/7/18 نتیجه توافقنامە هسته‌ای یادآور پذیرش قطعنامه 598 برای ملیتھای ایران