وحید فرخنده خوی فرد

2017/8/19 نامش کودتا بود،اما
2017/8/18 شرایط، عوامل و نتایج کودتای ۲۸ مرداد
2017/8/15 دستگیری وبازداشت استاد سپنتامهر کنشگر وفعال فرهنگی و سیاسی
2017/8/14 از دل برود هر آنچه از دیده برفت
2017/8/13 سهیل عربی؛ مضروب شدن در بند سپاه و پیامدهای پزشکی آن
2017/8/13 آشوب و تظاهرات در ویرجینیا با ۳ کشته و ۳۵ مجروح
2017/8/13 یش از ۳۵۰ مورد مسمومیت بر اثر نشت گاز کلر در دزفول
2017/8/9 پس از تو "یک ایران به حصر رفت"
2017/8/7 فیلم “عصبانی نیستم” در چهارمین سالگرد توقیف!
2017/8/5 سفرِ ایرانیان به حج خیانت به "ایران" است
2017/7/30 "باخترامروز" نشریه ای برای تمام فصول
2017/7/20 انحطاط نسلی که آبستنِ تناقص ها شد!
2017/7/11 ماجرای نیمروز،عبرت امروز و فردا
2017/7/4 دهانت رو می بویند مبادا
2017/5/29 پروژه عربستان و پاکستان برای آشوب در ایران
2017/5/15 بازخوانیِ مهندسی و کودتا در انتخابات!
2017/5/5 از کاخ سفید تا کاخ الیزه ، پوتین به دنبال چیست!؟
2017/4/21 بصیرت چیست!؟ بی بصیرت کیست!؟
2017/4/16 اردوغانیسم نوین وخطرنسل کشی نوظهور
2017/4/6 "جمهوریت" نظام،بزرگترین خودفریبیِ نسل ما
2017/3/2 اصغر فرهادی اعدام باید گردد!
2017/2/23 "لائیسیته" درمانی برای تمام فصول
2017/1/23 شاخصه های تکرار یک تاریخ !
2017/1/13 بلوغ مبارزه سیاسی مردم ایران
2017/1/3 دعوا بر سر لاحاف ملّا
2016/12/16 شهر آزاد "ن" گشته !
2016/12/15 بازداشت اولین گروه از کوچ کنندگان به زندان اوین
2016/12/2 شانزده آذر آغازی بی پایان
2016/11/11 آیا کلید سرنگونی جمهوری اسلامی در دستان ترامپ است !؟
2016/11/2 نفوذ فرهنگ وادبیات شرق در اروپا
2016/10/28 شکوفه آذر از آخرین دیدارش با گلرخ ایرایی می گوید!
2016/10/20 با احکام نرگس محمدی وسعید طوسی عدالت را تجربه کنید!!
2016/10/11 همزادی وتشابه انتخابات آمریکا و ایران
2016/9/25 همه پرسی 25سپتامبر"نوشاتل سوییس" از نگاهی دیگر
2016/9/14 جمهوری اسلامی بهتر است یا آل سعود؟ مسئله این است!
2016/7/28 وضع وخیم زندان زنان بند "نسوان" اوین از زبان شکوفه آذر
2016/6/29 آقای خامنه ای فیشِ حقوقی شما کجاست...!؟