وحید فرخنده خوی فرد

وحید فرخنده خوی فرد
2017/4/21 بصیرت چیست!؟ بی بصیرت کیست!؟
2017/4/16 اردوغانیسم نوین وخطرنسل کشی نوظهور
2017/4/6 "جمهوریت" نظام،بزرگترین خودفریبیِ نسل ما
2017/3/2 اصغر فرهادی اعدام باید گردد!
2017/2/23 "لائیسیته" درمانی برای تمام فصول
2017/1/23 شاخصه های تکرار یک تاریخ !
2017/1/13 بلوغ مبارزه سیاسی مردم ایران
2017/1/3 دعوا بر سر لاحاف ملّا
2016/12/16 شهر آزاد "ن" گشته !
2016/12/2 شانزده آذر آغازی بی پایان
2016/11/11 آیا کلید سرنگونی جمهوری اسلامی در دستان ترامپ است !؟
2016/11/2 نفوذ فرهنگ وادبیات شرق در اروپا
2016/10/28 شکوفه آذر از آخرین دیدارش با گلرخ ایرایی می گوید!
2016/10/20 با احکام نرگس محمدی وسعید طوسی عدالت را تجربه کنید!!
2016/10/11 همزادی وتشابه انتخابات آمریکا و ایران
2016/9/25 همه پرسی 25سپتامبر"نوشاتل سوییس" از نگاهی دیگر
2016/9/14 جمهوری اسلامی بهتر است یا آل سعود؟ مسئله این است!
2016/7/28 وضع وخیم زندان زنان بند "نسوان" اوین از زبان شکوفه آذر
2016/6/29 آقای خامنه ای فیشِ حقوقی شما کجاست...!؟
2015/8/3 نقش حقوق بشر در روابط غرب و جمهوری اسلامی
2015/6/21 چه کسی پاسخگوی حماقت کربلای چهار است؟
2015/6/14 بسترهای اعتراض خیابانی انتخابات هشتاد و هشت
اشتراک در RSS - وحید فرخنده خوی فرد