مقالات کاربران

نگاهي به رويارويی ها بر سر ضرب‌الاجل تعيين شده در خصوص برجام
در شرايطي به ضرب‌الاجل 12 می نزديك مي شويم كه قيام مردم ايران وضعيت در ايران را وارد مرحله جدیدی كرده و همه راه های نفس كشيدن و بقا، عقب نشينی يا پيشروی را، بر روی رژيم بسته و زمان به زيان رژيم حاكم در حركت است. قيام نشان داد كه مردم ايران به كمتر از تغيير رژيم در ايران رضايت نخواهد داد

کنگره مشترک و پروسه آن نشان داد که ما تیم بزرگی هستیم که به دانش و تجربه در زمینه های متفاوت مجهز است و از اراده ای آهنین در رسیدن به هدفش برخوردار است. باید مدبرانه و بردبارانه به ابزار استفاده بهینه از این نیرو نیز دست یابیم. سعی کنیم همدیگر را بفهمیم، تصحیح کنیم، تکمیل کنیم و بدانیم که تنها دست در دست یکدیگر می توانیم این کشتی را که در میان طوفان های زیادی سفر خود را آغاز کرده است، به سرمنزل مقصود برسانیم.
نخستین گامهای نافرمانی مدنی
آنچه جای آن خالی است، مرکزی هماهنگ کننده از افراد مورد اعتماد و گروه‍های شناخته شده به آزادیخواهی و ایراندوستی و همداستان در همراهی با مبارزات مردم به منظور جهت دادن به این مبارزات و همآهنگ‍ ساختن آنهاست؛ مرکزی که همچنین بتواند در زمان لازم دست به تشکیل نهادی، از نوع دولت موقت، برای تحویل گرفتن قدرت به سود ملت زده، به منظور حرکت به سوی نظامی مبتنی بر حاکمیت ملی و شکل قانونی آن، یعنی دموکراسی، واردعمل گردد
حزب سوسیالیسم و رهایی (ایالات متحده آمریکا) مقاله‌‌ای را پیرامون رویدادهای اخیر در ایران، به قلم مزدا مجیدی منتشر کرده است.
kaveh_mehdipour

حکومت می داند توسل به آلات دین حنایی از سال ۸۸ به بعد رنگ باخته است. این بار متوسل به ابزار ملیت و هویت شدند تا خود را از شورش و عصیان میهن پرستان گرسنه اما غیور نجات دهند!
sam_ghandchi
نه کسی شعار "الله اکبر" می دهد و نه "یا حسین، میرحسین." نمی دانم این دوستان چپ چرا هنوز فکر می کنند با بیان اسلامی دیدگاه های چپ خود، دارند به مردم کمک می کنند.
حمایت از کارگران
طبقه کارگر با گام های استوار به پیش میرود و قدرتمندتر و متشکل تر در مقابل کارفرمایان و دولت اسلامی سرمایه داران قد علم میکند. مبارزات وسیع کارگران و سنت های نوینی که در سالهای اخیر در جنبش کارگری شکل گرفته، طبقه کارگر را در موقعیت کاملا ویژه ای قرار داده است.
Popper emphasized that democracy is not about "who" rules rather it is about "how" the state rules.
The original version of these essays were written in English, but the current edition especially the Persian translations have been done during a period of 30 years
شاید بهتر باشد بگویم کیفیت دربی مانند چلوکباب های سه هزار تومنی دستفروشان مسجد بود ،نه چلو کباب نائب و شرف اسلامی......