مقالات کاربران

سید محمد حسن حسینی
با شناختی که من از سران رژیم ایران دارم آنها نهایتا مجبور می شوند برای بار دیگر نرمش قهرمانانه داشته باشند و به شروط ترامپ تن دهند تا بدین سیاق سیطره خود را بر ملت ایران حفظ کنند!
jalal_ijadi
فلسفه دانش حقیقت است.
از گفته ارسطو میتوان نتیجه گرفت که فلسفه ما را بسوی حقیقت سوق میدهد زیرا پرسشگری و قانع نبودن راهی برای رفتن به عمق است. واقعیت معادل حقیقت نیست. علم ما را به پدیدار شدن واقعیت کمک میرساند زیرا واقعیت پیچیده است و توسط عوامل بسیار گوناگون و تغییریابنده تاثیر پذیرفته است.
برخی دوستان که در گذشته مقامی در رژیم اسلامی بوده اند و به اپوزیسیون پیوسته اند، امروز درک درستی از سیاستگذاری از زاویه اپوزیسیون ندارند، و مانند گذشته که دیپلمات یا نماینده مجلس برای پیاده کردن سیاستهای رژیم بودند، عمل می کنند.

امروز نامه ای از سوی 100 تن از حامیان اصلاح طلبان خطاب به حجت الاسلام محمد خاتمی با عنوان کردن ضرورت اصلاح اصلاحات (1)، و با هدف آماده سازی مردم برای انتخابات بعدی و البته در پی برخورد سرد مردم با سالگرد دوم خرداد 1397 که سه هفته پیش بود، منتشر شده است .
sam ghandchi
. شکی نیست که همه ما دوست داریم با مبارزه با جنگ افروزیِ جمهوری اسلامی اجازه ندهیم نظیر دوران آیت الله خمینی به جنگی ناخواسته نظیر جنگ ایران و عراق کشیده شویم، اما بحث در این مورد است که صرفنظر از همه کوششهای ما اگر چنین اتفاقی افتاد همانطور که در زمان جنگ ایران و عراق شاهد بودیم، ما چه موضعی خواهیم داشت.
ایران ما
seyed_mohammadhassan_hoseiny
- خیلی ها علنا با نوع پوشش و نگاه شان دارند شما را به سکس دعوت می کنند! – در واقع دارند کار می کنند و خود فروشی ممر درآمدشان هست! اینجا از خیابان سجاد مشهد و حتی حوالی حرم امام رضا (ع) افتضاح تر است! باز جای شکرش باقی است که اینقدر شرف دارند که دین فروشی نمی کنند!
- در سیستم تعلیم و تربیت ما که در واقع یک کارخانه گوسفند سازی است جهل و تقلب و ریا و دروغ گویی و خیانت و ... را از سنین پایین در بچه ها نهادینه می کنند چرا که نمی خواهند شهروندان آگاه و مرد و جوانمرد و با غیرت بار آیند.
(وظیفۀ بدیل)
iran_deal
این گفتۀ خمینی که "جنگ نعمت است" بیانگر اتحادی است که این ناسیونالیسم برای دفاع از کشور تولید کرده تا نظام او بتواند از قبال آن، حاکمیت استبدادی خود را برکشور مستقر گرداند. همین ناسیونالیسم ایرانی است که مورد تهاجم آمریکا و اسرائیل قرار دارد.
seyed_mohammadhassan_hoseiny
این حکومت آنطور که ادعا می کند نه تنها اسلامی نیست بلکه تبدیل به حکومتی شیطانی، شیاد و مستبد و خونخوار شده است.
در این یادداشت به معرفی مدیر کل جدید آموزش و پرورش خراسان رضوی "قاسمعلی خدابنده" می پردازم.
همچنین بخوانید، افراد رذل چگونه با به خدمت گیری عوامل خود، با روش های نامحسوس افراد مغضوب خود را معدوم می کنند.
seyed_mohammadhassan_hoseiny
حاکمان کشورهای مسلمان خاورمیانه غالبا دیکتاتورهای پیغمبر نمای فاشیست و تمامیت خواهی هستند که نه بر مبنای آرا و خواست مردم بلکه بر مبنای جهل، سادگی، فقر و ترس مردم بر مسند قدرت نشسته اند.
حاکمان مستبد ما نه تنها خداپرست نیستند و بویی از انسانیت نبرده اند بلکه گرگ های درنده خوی قدرت پرستی هستند که در عمل ثابت کرده اند که دنیا را بیشتر از خداوند و بهشتش دوست دارند.
ما لایق روزهای خوب بودیم اگر در جغرافیایی که فاشیسم و استبداد بر پیکرش شلاق می نوازد متولد نمی شدیم.
amirali-motevali
در مورد برنامه تلویزیونی اطلاعات ویژه ای ندارم لذا فقط به نتیجه گیری شخصی ام یعنی یک فرد عادی ، اُمّی و فاقد صلاحیت در نقد ِ تلویزیون یا سینما می پردازم. این مقاله نقد برنامه «بفرمایید شام» می باشد.