جهانشاه رشیدیان

جهانشاه رشیدیان
2018/7/31 Génocide de 1988 en Iran
2018/7/24 وپوزیسیون جمهوری خواه در مرحله گذار
2018/7/9 وظایف اپوزیسیون خارج از کشور
2018/7/3 جنبش اعتراضی ایران و آلترنانیو رژیم
2018/6/26 از هیتلر تا خمینی
2018/6/22 سه شرط ضروری برای ایران آینده
2018/6/21 پسابرجام و غیراتمی شدن شبه جزیرۀ کره
2018/6/12 فدرالیسم ، عدم تمرکز و
2018/6/6 Islamisme
2018/5/29 فوبیای ضد خارجی بخشی از اوپوزیسیون
2018/5/22 لائیسیته ۳
2018/5/14 نمایشگاه کتاب بدون سانسور و سایۀ رژیم
2018/4/30 جهل مقدس در برابر #هویت ملی
2018/4/16 ابعاد برنامه ای از جهانشاه رشیدیان 6
2018/4/10 گزینۀ حکومتی جمهوری یا شورائی
2018/4/6 ابعاد برنامه ۵ جهانشاه رشیدیان، لایسیته
2018/4/4 ابعاد برنامه ای از جهانشاه رشیدیان (بخش چهارم
2018/4/3 نوع حکومت در ایران آزاد
2018/3/20 Nowruz Wins
2018/3/7 Oui à la journée des femmes, non au foulard islamique
2018/3/6 Frauentag kämpft gegen das Kopftuch im Iran
2018/3/6 Women's Day or Pioneers of a new Iran
2018/2/20 اقوام ایرانی
2018/2/16 مرگ محیط زیست ایران
2018/2/16 اسطوره زاگرس
2018/2/13 Thirty nine years of twisted facts in Iran
2017/11/11 اطلاعات بيشتري در موردتروررهبر الاحواز در هلند