جهانشاه رشیدیان

جهانشاه رشیدیان
2018/12/14 فلسفه فقه در اسلام
2018/12/7 تاریخ دموکراسی در جمهوری رم باستان
2018/11/2 تاریخ دموکراسی
2018/10/26 ایه ها و زمینه های روشنفکر و روشنفکری در ایران با حضور جهانش
2018/10/19 پایه ها و زمینه های روشنفکر و روشنفکری در ایران با حضور جهان
2018/10/5 دمکراسی، جمهوری ۲، حسن شریعتمداری و جهانشاه رشیدیان
2018/9/26 گفتگو با حسین لاجوردی ۱، ترامپ و روحانی در شوری ملل، کشتار ا
2018/9/11 جنایات رژیم علیه کردستان و تحریم نوامبر
2018/9/7 دمکراسی، حسن شریعتمداری و جهانشاه رشیدیان قسمت 1
2018/9/5 تحریم ایران یا رژیم اسلامی؟
2018/8/31 کاسپین زیر ذره بین
2018/8/29 ائتلاف اوپوزیسیون
2018/8/28 بدیل اسلامی
2018/8/17 عهدنامه کاسپین
2018/7/31 Génocide de 1988 en Iran
2018/7/24 وپوزیسیون جمهوری خواه در مرحله گذار
2018/7/9 وظایف اپوزیسیون خارج از کشور
2018/7/3 جنبش اعتراضی ایران و آلترنانیو رژیم
2018/6/26 از هیتلر تا خمینی
2018/6/22 سه شرط ضروری برای ایران آینده
2018/6/21 پسابرجام و غیراتمی شدن شبه جزیرۀ کره
2018/6/12 فدرالیسم ، عدم تمرکز و
2018/6/6 Islamisme
2018/5/29 فوبیای ضد خارجی بخشی از اوپوزیسیون
2018/5/22 لائیسیته ۳
2018/5/14 نمایشگاه کتاب بدون سانسور و سایۀ رژیم
2018/4/30 جهل مقدس در برابر #هویت ملی
2018/4/16 ابعاد برنامه ای از جهانشاه رشیدیان 6
2018/4/10 گزینۀ حکومتی جمهوری یا شورائی
2018/4/6 ابعاد برنامه ۵ جهانشاه رشیدیان، لایسیته
2018/4/4 ابعاد برنامه ای از جهانشاه رشیدیان (بخش چهارم
2018/4/3 نوع حکومت در ایران آزاد
2018/3/20 Nowruz Wins
2018/3/7 Oui à la journée des femmes, non au foulard islamique
2018/3/6 Frauentag kämpft gegen das Kopftuch im Iran
2018/3/6 Women's Day or Pioneers of a new Iran
2018/2/20 اقوام ایرانی
2018/2/16 مرگ محیط زیست ایران
2018/2/16 اسطوره زاگرس
2018/2/13 Thirty nine years of twisted facts in Iran
2017/11/11 اطلاعات بيشتري در موردتروررهبر الاحواز در هلند