م. روان‌شید

2018/11/16 ما قربانیان خسته
2018/11/10 همیشه همان، اندوه همان... - احمد شاملو
2018/11/9 کوچه‌ی آشتی‌کنان - احمد شاملو، با صدای م. روان‌شید
2018/10/18 واژه در خدمت شعری به نام «انسان» ـ کانون فرهنگی اندیشه‌و‌قلم(سوئد)
2018/10/15 کابوس‌های قبیله‌ی من ـ م. روان‌شید
2018/10/5 پنکه‌ی انگلیسی - کوروش کرم‌پور
2018/9/30 تهران بدون کلاغ‌هایش می‌میرد - م. روان‌شید
2018/9/26 در خاکی نامرغوب - گزینه شعر - م. روان‌شید
2018/9/19 خشونت در اسلام - گفتاری از دکتر محمدحسین مهرابی
2018/9/15 نظر در تو می‌کنم ای بامداد - غم نان اگر بگذارد - احمد شاملو
2018/9/12 روایت - بخشی از کتاب«راز یک مشت کابوس دیدنی» م. روان‌شید
2018/9/9 ایران به روایت من - م. روان‌شید
2018/9/6 کتیبه. مهدی اخوان ثالث - با صدای م. روان‌شید
2018/8/30 دختران خیابان انقلاب - نمایشگاه خانگی نقاشی‌های م. روان‌شید
2018/8/26 م. روان‌شید در یک نگاه - استکهلم زمستان ۲۰۱۴
2018/7/30 همیشه چیزهایی برای گفتن، نگفته می ماند
2018/7/13 بررسی موضوعی قرآن(بخش دوم) دکتر محمدحسین مهرابی
2018/7/10 آن جاودان - احسان طبری
2018/7/6 ما بردگان فراری
2018/6/29 تناقض های ریاضی در قرآن - دکتر محمد حسین مهرابی(قسمت نخست)
2018/6/23 دقایقی با مهری یاوری(نقاش) - کمپین حمایت از هنرمندان زنده
2018/6/14 قران کتابی پر از تناقض - گفت و گو با دکتر محمد حسین مهرابی
2018/6/3 جیوه ی وحشی - م. روان شید
2018/5/25 کمپین حمایت از هنرمندان زنده
2018/5/17 پاسخ به دوست: این سو و آن سوی مرز دانایی و خباثت
2018/5/11 رضا پهلوی: حضرات! سلطنت و شاهنشاهی تمام شد
2018/5/9 بخشی از گفت و گو با علی اشرف درویشیان
2018/5/4 مرا به گورستانی از آرزوها تبدیل می کنی
2018/5/4 توفانی از شن
2018/4/30 دیدار با سید علی صالحی- سال 1374 خاطرات. قسمت دوم
2018/4/28 دیدار با سید علی صالحی - سال 1374 تهران
2018/4/24 گم شده
2018/4/24 ما ناپدید شدیم، نمردیم
2018/4/24 اپوزیسیون پیزوری