امیرعلی متولی

امیرعلی متولی
2018/11/15 بی بصیرتی
2018/10/26 نذر پشمک
2018/9/13 Pain Is Always Pain
2018/8/22 درد ِ بی درمان!
2018/8/22 برجام المبارک
2018/8/22 قاهر
2018/8/22 رو کود
2018/8/22 سربازیِ دختران
2018/8/22 پناهگاه
2018/8/13 سقوط و صعود توامان
2018/8/9 نوسان ارز
2018/8/9 ربیعی، خزان شد!
2018/8/8 تب ِ موشک کروز
2018/8/8 انتصاب ژن خوب
2018/8/8 همدردی
2018/8/7 مملکت صاحب الزمانی
2018/8/3 جغد و ریاست جمهوری
2018/8/3 مردادیان
2018/8/1 تعطیلی کارخانجات آب معدنی
2018/7/30 بیضه در کلاه!
2018/7/29 خطر گرسنگی و شیوع بیماری در کشور
2018/7/28 مافیای بانکی
2018/7/26 احضار وکیل به دادسرا
2018/7/26 دنیای مجازی اما واقعی
2018/7/24 دمِ شیر
2018/7/21 عملیات پژاک
2018/7/17 تولد زعیم ذوالفنون
2018/7/12 حاتم بخشانِ ولایت
2018/7/10 نینوای خوزستان
2018/7/9 معرکه گیری
2018/7/9 مالِ مفت و دل بیرحم
2018/7/1 ابزارآلاتِ ولایت
2018/7/1 آی زرشک
2018/7/1 آ.س.رم
2018/7/1 یا ستار العیوب
2018/6/25 ابریق سوز
2018/6/22 ثلاثِ مصلوب
2018/6/7 لیر سوری یا قالی کرمان
2018/6/6 وعده و بازهم وعده
2018/6/4 تسخیر قلب یا تکمیل جیب
2018/6/4 مبارزه با مفاسد در ایران ماههاست که تعطیل است
2018/6/1 درد همیشه درد است
2018/5/24 وضعیت : دوران ِ نقاهت و گیر ِ سه پیچ
2018/5/11 لیره سوری یا قالی کرمان؟
2018/1/18 سانچی
2017/10/21 فرهنگ ِ اَبتر شده است
2017/10/21 معمای ِ بی تفاوتی
2017/10/21 تبِ مجازی
2017/10/1 تقابل و تعادل
2017/10/1 همسایه
2017/9/2 کفایت ِ بی کفایت