آ. ائلیار

آ. ائلیار
2016/9/25 مبارزه و سیاست استفاده از اختلافات دولتها
2016/9/20 آزادی یا جنگ داخلی ( راه حل مسئله ملی در ایران)
2016/9/19 Xum-baba خوم بابا
2016/9/16 تضاد حزب - دولت
2016/9/15 ننه جون به مکه میرود
2016/9/13 استراتژی کردستان بزرگ، جبنش خلق کرد و دیگر خلقها
2016/8/21 اشو
2016/7/28 بارابارلیق-آزادلیق، نه فارسیزم-نه ترکیزم
2016/7/26 پیام فاجعه ی مونیخ به ایرانیان
2016/7/24 گرایش راسیستی علی دیوید و تبعیض دیدگی تاریخی در ایران
2016/7/23 اجازه بدهید به خاطر همه ی جوانان قربانی شده سوگوارباشیم
2016/7/21 "جز فارسی همه ی زبانها را از بین می بریم"- قصۀ کوشاد
2016/7/18 کودتای اردوغان علیه دموکراسی
2016/7/16 درسهای کودتای ترکیه
2016/7/13 طعم نگاه
2016/7/8 ضرورت تشکیل جبهه ی متحد جنبش آذربایجان
2016/7/6 سیاست توسعه طلبانه ی ناسیونالیسم کرد آفرینده ی فاجعه ی آینده
2016/6/30 آیا در شرایط کنونی، مسئله ملی راه حل نظامی دارد؟
2016/6/27 چپ و جنبشهای رفع تبعیض
2016/6/23 پدیده ی « فعالان منفرد» در جنبش چپ ایران
2016/6/16 « استان ارومیه»، اسم رمز شب ، برای اشغال آذربایجان
2016/6/13 تبعیض، مارکس ، ایرانیسم
2016/6/10 ما دیکتاتورهای کوچک
2016/6/9 نقاش - Mikail Müşfiq
2016/6/7 پیوندی بین زبان سومری و ترکی هست؟ 3
2016/6/2 گامهای وحدت چپ
2016/5/31 پاسخ به " رسانه ی ایران»
2016/5/31 حفظ تمامیت ارضی یعنی حفظ کشتارگاه ملل
2016/5/30 "وندالیسم (Vandalism ویرانگری و وحشیگری ) قومی"، واکنش شونیسم فارسی به مسئله ملی در ایران
2016/5/30 باخیش -نگاه- از شریفه جعفری
2016/5/24 سلطه ی یک فرهنگ یا شکوفایی فرهنگ مشترک
2016/5/21 پیرامون مدیریت سایت ایران گلوبال
2016/5/17 ترانه ی 1944 از Jamala
2016/4/2 Uşağım - کودک من - Mein Kind
2016/3/27 Gülüşün gilas rəngli لبخندت به رنگ گیلاس
2016/3/15 Die Erde unter meinen Füßen spüren زمین زیر رد پاهای من-Hellen Shirly
2016/3/6 سیاست ما و مسایل خانه و همسایه
2016/3/5 Əyə istərsən çağırasan məni اگر میخواهی صدایم کنی
2016/2/28 21 میلیون «نه!» به نظام حاکم
2016/2/27 در نگارش زبان ترکی آذربایجان 2
2016/2/26 خامنه یی، روحانی، تحریمیها: بیشترین رأی از آن چه طیفی ست؟
2016/2/25 نقدی بر دعوت فرخ نگهدار جهت شرکت در انتصابات ایران
2016/2/22 انتصابات ایران و استراتژی نیروها
2016/2/17 در نگارش زبان ترکی آذربایجان
2016/2/11 کودتا در پروسه ی انقلاب
2016/2/5 چرا انقلاب شد و برای چه؟
2016/1/31 فداییان درماورای غبار زمان
2016/1/29 Yolçu- راهی
2016/1/24 انتخابات : شرکت یا عدم شرکت
2015/12/2 اینان جنبش عدم خشونت آذربایجان را به لجن کشیده اند
2015/11/14 سیاست حمایت از اسلامیستها را قطع کنید
2015/11/13 مویه کن سرزمین محبوبم، اسارت قربانیان خرد را
2015/11/10 اهداف سیاست توهین به آذربایجان
2015/11/5 ZAMANA - زامانا
2015/10/28 شلوار کردی یا سیاست کردستان بزرگ
2015/10/22 Toz qatları 15 - Ekiz لایه های غبار15 - همزاد
2015/10/18 خط - Xətt
2015/10/16 سانسور عقیده در ایران گلوبال
2015/10/14 آزادی را هراسی از جیغ کرکسها نیست(خط لاتین آذربایجان و شونیستها)
2015/10/11 Toz qatları 14 - Zamana لایه های غبار14 - زامانا
2015/10/2 زخمها F. Kərimli : Yaralar
2015/9/29 Kafka və Həyula 2 کافکا و هیولا
2015/9/21 کافکاها وهیولا Kafkalar və Həyula
2015/9/19 دیدار با کافکا- Kafka ilə Görüş: Fatimə Kərimli
2015/9/16 دوست دارم F. Kərimli: Sevirəm
2015/9/5 پیام سرگشاده به کانون نویسندگان ایران در داخل و خارج و جامعه ی فرهنگی-سیاسی
2015/9/3 وقتی راسیسم ایرانی گیج میشود
2015/9/1 صمد در قلب من-صمد کونلومده
2015/8/26 چه پیوندی بین زبانهای سومری و ترکی هست؟ قسمت دوم
2015/8/20 راسیسم فرهنگی در ایران معاصر
2015/8/17 نگاهی به نوشته ی یک «آکادمیسین»
2015/8/13 «اقوام آسیانی» حلقه ی مخفی در تاریخ رسمی ایران
2015/8/11 پرسشهایی پیرامون ادبیات ترکی آذربایجان
2015/8/8 هویت تراشی برای خلقها، تلاشی قلبها
2015/8/2 وحدت چپ یا جبهه ی چپ؟
2015/7/30 حرکت ترکیه و جنبش حق طلبانه ی آذربایجان
2015/7/28 توزقاتلاری 13- باشقا دنیا: لایه های غبار-جهانی دیگر
2015/7/17 مسخ نامه ی صمد آقا(همایون سنجری)
2015/7/3 اولدوز و عمو
2015/7/3 «دلایل اثباتی عملی بودن تز جدایی آذربایجان » کدام اند؟
2015/6/30 اریش فرید: هرچه هست همان است- Nəysə odur
2015/6/28 نیروهایی که باید برنامه ی «کنترول انقلاب آینده و کسب قدرت» را روی میز خود بگذارند
2015/6/26 نقد صمد بهرنگی
2015/6/22 ?Ĉu Vi Volas Danci -میخواهی برقصی؟- ایستیر سن می اوینویاسان ؟
2015/6/16 گاو مشدی حسن مرده، دیگر شیردهت نیست
2015/6/10 «آذری ست، ترک نیست»؛ مارک راسیستها برسینه ی من
2015/6/6 چه پیوندی بین زبانهای سومری و ترکی هست؟
2015/6/2 توزقاتلاری 12- لایه های غبار( پادگان)
2015/5/23 آیا ورغون اؤکوز - گاونر، شیفته ی ماه - ترانه ای به زبان اسپرانتو
2015/5/22 زبان مخفی دختران ترکی زبان آذربایجان qızların gizli dili
2015/5/19 هم عقیده نه، تحمل همدیگر، و راهی به سوی همزیستی
2015/5/16 ننه جون و شاطر آقا
2015/5/10 آذربایجان به انتخابات مجلس دهم چگونه می تواند برخورد کند؟
2015/5/5 برخی باریک بینی ها درمبارزه ی برابری حقوقی
2015/4/30 هویت و ادبیات
2015/4/27 چنگ در چهره (برخورد ایرج مصداقی)
2015/4/23 جیلوها -به مناسبت صدمین سال قتل عام مردم آذربایجان غربی توسط داشناک های ارمنی
2015/4/19 مسئله راسیسم و تبعیض دیدگان
2015/4/14 گنتر گراس غول ادبیات متعهد و معترض درگذشت
2015/4/11 راسیسم فارسی- افراط گرایی من آذربایجانی
2015/4/9 سرشت اندیشه احمد کسروی
2015/4/3 ملاحظاتی پیرامون ارتقاء سطح اندیشه در مبارزه ی آذربایجان
2015/3/30 زبان ماننایی زبان باستان آذربایجان
2015/3/24 فرخنده گل، خاکستر بهار
2015/3/14 بیگانگی زبان مادری
2015/3/10 توز قاتلاری - لایه های غبار ( قسمت 11 شقایق-لاله)
2015/3/8 ننه جون و کنفرانس وحدت چپ
2015/3/5 عنکبوت-توراتان
2015/3/2 چپ ایران و مقولۀ قدرت
2015/2/28 «دادگاه پیش خودی»؛ پاسخ به رویا غیاثی
2015/2/25 پیرامون برداشتن مجسمه ی فردوسی و پاسخ به ادبای فارسی زبان
2015/2/24 نقدی بر«نامه سرگشاده فعالان ملیتهای غیرفارس به کنگره آمریکا»
2015/2/20 IM فرمول سیاست حکومت علیه فعالان آذربایجان
2015/2/16 توز قاتلاری - لایه های غبار ( قسمت 10، رو در رو- اوز به اوز)
2015/2/15 در اعتراض به ، تبدیل ایران گلوبال به محکمه
2015/2/11 آیا لیاقت ایران همین حکومت داعشی اسلامی نیست؟
2015/2/7 توز قاتلاری - لایه های غبار ( قسمت 9 راه- یول)
2015/2/3 ستوده شیری تنها،در میان 11 میلیون!
2015/2/1 چنین گفت کمونیست
2015/1/30 توز قاتلاری - لایه های غبار -قسمت 8 نامه
2015/1/29 توز قاتلاری - لایه های غبار ( قسمت 7 زخم - یارا )
2015/1/23 استراتژی شکست اسلام سیاسی در منطقه
2015/1/21 لایه های غبار-توزقاتلاری-قسمت ششم؛اولین نگاه-ایلک باخیش
2015/1/16 توز قاتلاری - لایه های غبار ( قسمت 5 رئزین داشی-"اوخ"-تیروکمان)
2015/1/14 نگاهی دوباره به مبارزه ی مسلحانه درشرایط کنونی
2015/1/11 انتشار متون اصلی، بدون ترجمه، گامی عملی،دموکراتیک، و حقوق بشری
2015/1/8 ترور پاریس نتیجه ی سیاست حمایت از ارتجاع دینی توسط جهان سرمایه
2015/1/8 توز قاتلاری - لایه های غبار ( قسمت چهارم : قویو - چاه)
2014/12/24 دلایل اثباتی عدم نقض حقوق فرهنگی،سیاسی،اقتصادی مردمان گوناگون ایران کدام اند؟
2014/12/24 توزقاتلاری -لایه های غبار- قسمت سوم ، کؤچ (کوچ)
2014/12/11 توز قاتلاری - لایه های غبار (قسمت دوم: دوماندا - درمیان مه)
2014/12/8 «دلایل اثباتی عملی بودن تز جدایی آذربایجان » کدام اند؟
2014/12/1 توز قاتلاری - لایه های غبار ( قسمت اول : یار و دیار- یار و ؤلکه)
2014/11/25 ننه جون فاتحه میخواند
2014/11/24 «بدون رابطه نمیتوانم زندگی کنم» - دیدار با غلامحسین ساعدی
2014/11/22 شعار راسیستی "اخراج امام زمان از ایران"
2014/11/6 لاله لر-شقایق ها
2014/11/2 درحاشیۀ ایده ی «تقابلهای خونین اجتناب ناپذیر» با کمونیستهای آذربایجان
2014/10/29 عبور از حکومت اسلامی ایران چگونه ممکن است؟
2014/10/27 قصه ما قصه ی شریک ملا نصیرالدین (پاسخ نه به یک اعتراض، بل به یک زورگویی)
2014/10/25 تقاضای ننه جون
2014/10/22 نقد علمی دین آری، توهین به دین نه!
2014/10/18 تز ناسیونالیستی کردستان بزرگ، ایده ی جنگ داخلی بین خلقهای تحت ستم
2014/10/12 سیاست ناسیونالیسم افراطی آذربایجان در کنار داعش
2014/10/7 مردم کوبانی در آستانه ی خطر قتل عام - "ائتلاف" نظاره‌گر
2014/9/28 آوانتوریسم ناسیونالیسم افراطی کرُد
2014/9/26 ملاحظاتی پیرامون آزادی خلقهای تحت ستم
2014/9/19 دفاع از کوبانی، دفاع از حق حیات انسان
2014/9/17 آه ؛ آینه «آخ ؛ گوزگو»
2014/9/8 آیجان