آ. ائلیار

2017/3/23 تا عاقل اندیشه کند، دیوانه کار را تمام کرده است( قانون جاذبه نیوتون در سیاست)
2017/3/20 چاخماق ÇAXMQ
2017/3/16 معنی نام اورمیه : ÖZ YURDUM ; UR-MU
2017/2/23 احزاب کردی تیشه به ریشه ی همبستگی دو خلق آذربایجان و کردستان زده اند
2017/2/21 نقد خبر باز پخش تجاوز 11 نفره به یک کودک، و اشاره به قتل ستایش دخترک افغان
2017/2/19 ناقوسها برای که به صدا درمیایند
2017/2/11 مسئله ی انقلاب و پشیمانی از آن
2017/2/6 سه کلنگی ها : K3
2017/2/1 اشرف ( دهقانی) ماهینی سی-«ماهینی» ، برای اشرف دهقانی، از کرامت دانشیان
2017/1/31 معنی نام آذربایجان AZ-ƏR -BAY-QAN
2017/1/14 دیباچه ای بر پیوند سومری و ترکی 5- و متن کامل
2017/1/5 SUMER GIZI دختر سومری( LAMMA)
2016/12/29 Lamma قسمت 9 - ورود- Giriş
2016/12/19 در حاشیه ی سخنان م.سحر و ف سخن
2016/12/11 LAMMA قسمت 8 دروازه ی سر زمین بی باز گشت Gedər-Gəlməz-Qapısı
2016/12/8 آراز-آراز
2016/12/3 در باره ی جعل شعری تحت عنوان « وطنیمیز ایران- میهن ما ایران»
2016/12/1 LAMMA قسمت 6 İM-DU-GUD- و ORMAN 7
2016/11/28 حقایقی در مورد کتیبه و پادشاهی کوروش-گفت و گو با هایده ترابی
2016/11/25 Lamma قسمت 4 MUD و قسمت 5 NAM
2016/11/23 مبارزه با « ساختار استثمار و تبعیض» حاکم بر ایران، وظیفه هر انسان، هر کمونیست
2016/11/17 Lamma - لاما- قسمت 2 و3 Uruk
2016/11/15 سخنی با « نژاد جویا»
2016/11/11 Lamma - لاما
2016/11/9 به مناسبت پیروزی ترامپ ، «تبریک منفی» به سطح اندیشه سیاسی در آمریکا
2016/11/4 فراکسیون ترکان ، مسخ جنبش رفع تبعیض، رویش فاشیسم
2016/11/1 کاریزماها و بت ها را بشکنید
2016/10/25 ایرانی آریایی و «حزب نازی ایران»، چالش نژادپرستی و تبعیض
2016/10/23 استوانه ی منسوب به کوروش و تبلیغات ایرانیست ها
2016/10/14 نوبل ادبیات 2016 برای Bob Dylan خنیاگر ارزشهای انسانی
2016/10/8 ایران قیشقریق (نمایشنامه ای از Iranglobal-Wood )
2016/10/6 نگاه زبان ( سومری -ترکی) 4
2016/10/5 فرهنگ ترکی آذربایجان
2016/10/1 نفی دولت-ملت شدن خلقها، نژاد پرستی ناسیونالیسم حاکم در ایران
2016/9/28 مکائیل مشفق( Mikail Müşfiq) شاعری دگر اندیش
2016/9/25 مبارزه و سیاست استفاده از اختلافات دولتها
2016/9/20 آزادی یا جنگ داخلی ( راه حل مسئله ملی در ایران)
2016/9/19 Xum-baba خوم بابا
2016/9/16 تضاد حزب - دولت
2016/9/15 ننه جون به مکه میرود
2016/9/13 استراتژی کردستان بزرگ، جبنش خلق کرد و دیگر خلقها
2016/8/30 تا حافظه زنگار نگیرد
2016/8/21 اشو
2016/8/10 توضیح در باره "فرهنگ آلمانی – ترکی آزربایجانی"
2016/7/28 بارابارلیق-آزادلیق، نه فارسیزم-نه ترکیزم
2016/7/27 مهاجم مونیخ گرایش‌های نژادپرستانه و راست افراطی داشت
2016/7/26 پیام فاجعه ی مونیخ به ایرانیان
2016/7/24 توضیحی در نادرستی منبع جدید فارسی بودن زبان قدیم آذربایجان
2016/7/24 گرایش راسیستی علی دیوید و تبعیض دیدگی تاریخی در ایران
2016/7/21 "جز فارسی همه ی زبانها را از بین می بریم"- قصۀ کوشاد
2016/7/18 کودتای اردوغان علیه دموکراسی
2016/7/16 درسهای کودتای ترکیه
2016/7/14 آرش... و بعد؟
2016/7/13 طعم نگاه
2016/7/8 ضرورت تشکیل جبهه ی متحد جنبش آذربایجان
2016/7/6 سیاست توسعه طلبانه ی ناسیونالیسم کرد آفرینده ی فاجعه ی آینده
2016/7/5 راهکارهایی برای گسترش پان تورکیسم نوین
2016/6/30 آیا در شرایط کنونی، مسئله ملی راه حل نظامی دارد؟
2016/6/27 چپ و جنبشهای رفع تبعیض
2016/6/23 پدیده ی « فعالان منفرد» در جنبش چپ ایران
2016/6/16 « استان ارومیه»، اسم رمز شب ، برای اشغال آذربایجان
2016/6/14 تاریخ تو کدام است؟ (نامه منتشر نشده ابراهیم گلستان به نادر ابراهیمی)
2016/6/13 تبعیض، مارکس ، ایرانیسم
2016/6/12 پاسخ اشرف دهقانی به ادعای پرویز معتمد ساواکی، درباره حمید اشرف
2016/6/10 ما دیکتاتورهای کوچک
2016/6/9 نقاش - Mikail Müşfiq
2016/6/7 پیوندی بین زبان سومری و ترکی هست؟ 3
2016/6/2 گامهای وحدت چپ
2016/5/31 سه مقاله پیرامون «گرگ خاکستری Canis lupus’»
2016/5/31 پاسخ به " رسانه ی ایران»
2016/5/31 حفظ تمامیت ارضی یعنی حفظ کشتارگاه ملل
2016/5/30 "وندالیسم (Vandalism ویرانگری و وحشیگری ) قومی"، واکنش شونیسم فارسی به مسئله ملی در ایران
2016/5/30 باخیش -نگاه- از شریفه جعفری
2016/5/24 سلطه ی یک فرهنگ یا شکوفایی فرهنگ مشترک
2016/5/21 پیرامون مدیریت سایت ایران گلوبال
2016/5/17 ترانه ی 1944 از Jamala
2016/4/10 یاران را چه شد
2016/4/10 حق تعیین سرنوشت
2016/4/2 Uşağım - کودک من - Mein Kind
2016/3/27 Gülüşün gilas rəngli لبخندت به رنگ گیلاس
2016/3/15 Die Erde unter meinen Füßen spüren زمین زیر رد پاهای من-Hellen Shirly
2016/3/6 سیاست ما و مسایل خانه و همسایه
2016/3/5 Əyə istərsən çağırasan məni اگر میخواهی صدایم کنی
2016/2/28 21 میلیون «نه!» به نظام حاکم
2016/2/27 در نگارش زبان ترکی آذربایجان 2
2016/2/26 خامنه یی، روحانی، تحریمیها: بیشترین رأی از آن چه طیفی ست؟
2016/2/25 نقدی بر دعوت فرخ نگهدار جهت شرکت در انتصابات ایران
2016/2/22 انتصابات ایران و استراتژی نیروها
2016/2/17 در نگارش زبان ترکی آذربایجان
2016/2/11 کودتا در پروسه ی انقلاب
2016/2/5 چرا انقلاب شد و برای چه؟
2016/1/31 فداییان درماورای غبار زمان
2016/1/29 Yolçu- راهی
2016/1/24 انتخابات : شرکت یا عدم شرکت
2015/12/2 اینان جنبش عدم خشونت آذربایجان را به لجن کشیده اند
2015/11/30 شعارهای دمکراتیک و شعارهای پانتورکیستی در جنبش ملی و رهایی بخش آذربایجان جنوبی
2015/11/14 سیاست حمایت از اسلامیستها را قطع کنید
2015/11/13 مویه کن سرزمین محبوبم، اسارت قربانیان خرد را
2015/11/10 اهداف سیاست توهین به آذربایجان
2015/11/5 ZAMANA - زامانا
2015/10/28 شلوار کردی یا سیاست کردستان بزرگ
2015/10/22 Toz qatları 15 - Ekiz لایه های غبار15 - همزاد
2015/10/18 خط - Xətt
2015/10/16 سانسور عقیده در ایران گلوبال
2015/10/14 آزادی را هراسی از جیغ کرکسها نیست(خط لاتین آذربایجان و شونیستها)
2015/10/11 Toz qatları 14 - Zamana لایه های غبار14 - زامانا
2015/10/2 زخمها F. Kərimli : Yaralar
2015/9/29 Kafka və Həyula 2 کافکا و هیولا
2015/9/21 کافکاها وهیولا Kafkalar və Həyula
2015/9/19 دیدار با کافکا- Kafka ilə Görüş: Fatimə Kərimli
2015/9/16 دوست دارم F. Kərimli: Sevirəm
2015/9/5 پیام سرگشاده به کانون نویسندگان ایران در داخل و خارج و جامعه ی فرهنگی-سیاسی
2015/9/3 نادرستی ترجمۀ کسروی و جعل سند پان ایرانیست ها
2015/9/3 وقتی راسیسم ایرانی گیج میشود
2015/8/27 سابقۀ تاریخی زبان ترکی در ایران
2015/8/27 انسانها را دوست دارمİnsanları sevirəm
2015/8/26 چه پیوندی بین زبانهای سومری و ترکی هست؟ قسمت دوم
2015/8/20 راسیسم فرهنگی در ایران معاصر
2015/8/17 نگاهی به نوشته ی یک «آکادمیسین»
2015/8/13 «اقوام آسیانی» حلقه ی مخفی در تاریخ رسمی ایران
2015/8/11 پرسشهایی پیرامون ادبیات ترکی آذربایجان
2015/8/8 هویت تراشی برای خلقها، تلاشی قلبها
2015/8/2 سقوط آزاد ترکیه
2015/8/2 وحدت چپ یا جبهه ی چپ؟
2015/7/30 حرکت ترکیه و جنبش حق طلبانه ی آذربایجان
2015/7/28 توزقاتلاری 13- باشقا دنیا: لایه های غبار-جهانی دیگر
2015/7/17 مسخ نامه ی صمد آقا(همایون سنجری)
2015/7/14 ما بیانیه ضد آزادی و برابری را امضا نکردیم
2015/7/11 امکانسنجی استقلال آذربایجان
2015/7/11 او کیشی آتلا گلدی-آن مرد با اسب آمد
2015/7/3 اولدوز و عمو
2015/7/3 «دلایل اثباتی عملی بودن تز جدایی آذربایجان » کدام اند؟
2015/6/30 اریش فرید: هرچه هست همان است- Nəysə odur
2015/6/28 نیروهایی که باید برنامه ی «کنترول انقلاب آینده و کسب قدرت» را روی میز خود بگذارند
2015/6/26 نقد صمد بهرنگی
2015/6/24 صمد عمى ما و صمد بهرنگى آنها
2015/6/22 ?Ĉu Vi Volas Danci -میخواهی برقصی؟- ایستیر سن می اوینویاسان ؟
2015/6/18 موغام تاریخی و شیعه لیک، تاریخ موغام و شیعه گری
2015/6/17 چکامه ای در نژاد گرایی به هایده خانم ترابی
2015/6/16 گاو مشدی حسن مرده، دیگر شیردهت نیست

صفحه‌ها

اشتراک در RSS - آ. ائلیار