کانال ویدئویی ایرانگلوبال

با دکتر اسمایل نوری علا ، نویسنده ، شاعر ، مترجم و مدیر مسئول سایت سکولاریسم نو، در باره تنش های اخیر ایران و امریکا ، تغییر رزیم در ایران ،موضوع الترناتیو و همچنین در باره پنجمین گنگره سکولار _ دمکر
4 کامنت
گفتگو با وحید فرخنده ، نویسنده و فعال سیاسی در ارتباط با جنبش سبز و اینکه این جنبش دچار یک شکست استراتزیک شده و آینده ای ندارد و یا برعکس ، رنگ سبز قطعا در تحولات سیاسی آتی، نقش خواهد أاشت ؟
6 کامنت
گفتگو با حسین لاجوردی، متخصص آمار و جامعه‌شناس و بنیانگذار و رئیس کنونی انجمن پژوهشگران ایران در باره اوضاع سیاسی ایران و چشم انداز درگیری های روزانه بین ایران و امریکا ، نزدیکی مجاهدین و طرفداران سلط
1 کامنت
گفتگو با دکتر ناهید حسینی ساکن لندن، فعال حقوق زنان در ارتباط با مسئله حجاب ، آزاده نامداری ، دیدار روحانی با فرامندهان سپاه، رجز خوانی های ایران و امریکا و سرانجام اینکه چرا ایرانیان نمی توانند از دس
در این گفتگو، دکتر محسن سازگارا، ابتدا تحلیلی فشرده ای از اوضاع منطقه و مناسبات ایران با جهان خارج ارائه نمود و سپس به چند پرسش و اینکه در نظام جمهوری اسلامی دو استراتژی عمل می کند ؟و ایا امکان سازش ب
7 کامنت
احمد پورمندی در این مصاحبه به فساد در جمهوری اسلامی ، نقد موضع گیری گروهی چپگرا در همصدایی با جناح خامنه ای _ سپاه و همچنین در مورد پیامدهای سخنان وزیر امور خارجه امریکا و تغییر مسالمت آمیز قدرت
6 کامنت
یکی از ویزیگی های عصر ما« شتاب در تغییر» در تمامی عرصه هاست .
1 کامنت
کیانوش رشیدی قادی در این گفتگو با کیانوش توکلی از گذشته توده ای خود تا ارتباط با سفارت شوروی ، ک گ ب تا سالهای بعدکه خود را حامی نظام پادشاهی یافت و.... می گوید.
3 کامنت
باتو جه به گفتار چندی پیش وزیر امورخارجه امریکا مبنی بر تغییر رزیم ایران با کمک عناصری از نیروهای مخالف در داخل ایران و بشکل مسالمت امیز و متعاقب آن دیدار اقای رضا پهلوی با نمایندگان گنگره امریکا و هم
7 کامنت
باتو جه به گفتار چندی پیش وزیر امورخارجه امریکا مبنی بر تغییر رزیم ایران با کمک عناصری از نیروهای مخالف در داخل ایران و بشکل مسالمت امیز و متعاقب آن دیدار اقای رضا پهلوی با نمایندگان گنگره امریکا و هم
4 کامنت
باتو جه به گفتار چندی پیش وزیر امورخارجه امریکا مبنی بر تغییر رزیم ایران با کمک عناصری از نیروهای مخالف در داخل ایران و بشکل مسالمت امیز و متعاقب آن دیدار اقای رضا پهلوی با نمایندگان گنگره امریکا و ه
8 کامنت
در فضاي باز خانوادگي ، فرصتي دست داد كه بحثي جدي ولي در عین حال دوستانه اي با دخترم ژاله توكلي داشته باشم . اين مباحث همانی است كه روزانه مي تواند در يك جمع و یا در محافل خانوادگی صورت گیرد:
11 کامنت