ویژه ایران گلوبال

مردادماه ۱۳۹۶ بیست و نهمین سالگرد فرمان ننگین روح الله خمینی برای کشتار هزاران زندانی سیاسی زن و مرد در تابستان سال ۱۳۶۷ - هم اکنون رژیم ولایت فقیه با دروغ بافی درباره کشتار زندانیان سیاسی در تابستان سال ۱۳۶۷ می خواهد جوانان و نوجوانان و حتی کودکان دبستانی را فریب داده و گمراه کند! روشن است که ستم ستیزان برای سوزاندن ریشه ستم و ستمگران باید در این باره پیاپی بگویند و بنویسند تا با گذشت زمان و نشستن گرد فراموشی بر روی این بیداد بی مانند، بیدادگران برنده نشوند! .....

گفتگو با محسن سازگارا در باره اوضاع سیاسی منطقه و تغییر رژیم

در این گفتگو، دکتر محسن سازگارا، ابتدا تحلیلی فشرده ای از اوضاع منطقه و مناسبات ایران با جهان خارج ارائه نمود و سپس به چند پرسش و اینکه در نظام جمهوری اسلامی دو استراتژی عمل می کند ؟و ایا امکان سازش بین ایران و امریکا امکان پذیر می باشد؟ و سرانجام اینکه اینکه ما شاهد دخالت بیگانان در تغییر نظام سیاسی حاکم بر ایران خواهیم بود؟ مطالبی را مطرح کرد که اکنون آماده پخش است:

انتشار از: 
شصت و سه در صد ایرانیان در نظر سنجی مؤسسه غیر انتفاعی "بیکدو" اذغان داشته اند که به اندازه کافی در فضا ی اجتماعی سیاسی کشور محل سکونت خود حضور ندارند. پس چرا بجای ایجاد اهرمهائی برای شرکت بیشتر، دنبال سخنگو و "خانۀ ایران" می گردند که نقش حاشیه ای آنها را پررنگ تر و تأئید خواهد کرد؟
آیا نوعی تمایل به حفظ جایگاه "حاشیه ای"بودن در این انتخاب دیده می شود؟ آیا ایرانی تبار ها همچنان خود را هنوز "خارجی" می بینند؟ فکر می کنند موقعیتی برای ورود به حیطۀ تصمیم گیریهای اجتماعی سیاسی ندارند؟ چرا؟

اما ماجرا تاشکند چه بود:
ساعت 12 شب بود که دو جوان خارجی که حدودا 24 سال سن داشتند ، برای تاکسی دست بلند کردند و منهم زدم روی ترمز ، ایستادم و یکی که سومالیایی بنظر می رسید جلو نشست و آن دیگری که خاورمیانه ای بنظر می رسید ،درست پشت سرم نشست که صورتش دیده نمی شد. آدرس را داد ند و بطرف مقصد حرکت کردم، از همان ابتدا شک کردم و بنظرم رسید که احتمالا مشکل پرداخت خواهند داشت،، ولی گفتم «بی خیال فوقش پول نمی دهند و در می رند» ....در بین راه تو حال خودم بودم به چیز

گفتگو با فریدون احمدی در باره سیاست جدید امریکا

یکی از ویزیگی های عصر ما« شتاب در تغییر» در تمامی عرصه هاست . تحولات زیادی در کشور و منطقه در جریان است كه در اینده نا چندان دور سبب تغييرات مهمي در ایران خواهد شد .برای اینکه فرایند تحول سیاسی در ایران چگونه خواهد بود نا گزیریم با همه طیف های سیاسی به گفتگو بنشینیم در این ارتباط با اقای فریدون احمدی یکی از بنیاگذاران «اتحاد برای دمکراسي » گفتگویی داشتم که اینک آماده پخش است:

انتشار از: 
مگر کمونیسمی که من با جان و دل به آن معتقدم، می خواهد به زور روسری زنان مذهبی و یا مسلمان را از سرشان بر دارد؟ مگر کمونیسمی که به معتقد بودن آن افتخار می کردم و می کنم، می خواهد عناصر مذهبی را قلع و قَمع کند؟ نه، هرگز! کمونیسمی که من به آن معتقدم و به آن افتخار می کنم، می خواهد عدالت اقتصای و اجتماعی، آزادی عقاید و مذاهب، برابری زن و مرد در حق و حقوق، آزادی و اختیاری بودن در نوع پوشش را به ارمغان آورد. پس کسانی که به روسری داشتنِ یک سازمان آزادیخواه ایراد می‌گیرند، از کدام کمونیسم سخن می‌گویند؟

گفتگو کیانوش با کیانوش از گذشته تا به امروز

کیانوش رشیدی قادی در این گفتگو با کیانوش توکلی از گذشته توده ای خود تا ارتباط با سفارت شوروی ، ک گ ب تا سالهای بعدکه خود را حامی نظام پادشاهی یافت و.... می گوید. او همچنین در باره امروز برای گذار از وضعیت کنونی مخالف دخالت نظامی قدرت های بزرگ است و تنها حمایت سیاسی و تبلیغی از جنبش ازادیخواهی مردم ایران را طلب می کند

انتشار از: 
در میان درگیری فاشیسم مذهبی حاکم و آمریکا ، راه سوم، جبهه ی خود را پیش رو میگذارد و پیش می برد. هر چند امکان پیروزی هم نداشته باشد. این نیرو به نام « وطن نفتی» در کنار رژیم قرار نمیگیرد و همینطور سلطه آمریکا و دوستانش را بغل نمیکند. میکوشد اقشار اجتماعی جامعه را با راه آزادی راستین آشنا کند. و سلطه ی هر دو طرف درگیر را از سر جامعه کم کند....

گفتگو با بهییه جیلانی در باره تغییر رژیم جمهوری اسلامی ایران

باتو جه به گفتار چندی پیش وزیر امورخارجه امریکا مبنی بر تغییر رزیم ایران با کمک عناصری از نیروهای مخالف در داخل ایران و بشکل مسالمت امیز و متعاقب آن دیدار اقای رضا پهلوی با نمایندگان گنگره امریکا و همچنین اجلاس بزرگ سازمان مجاهدین در پاریس ؛ این سئوال را در اذهان طرح می کند که آیا این تلاش ها برای تغییر رفتار جمهوری اسلامی است و یا جهت سرنگونی نظام اسلامی ایران (رزیم چنج) ؟

انتشار از: