ویژه ایران گلوبال

نقد و بررسی کیانوش توکلی در باره شبکه فرشگرد

اینکه در انقلاب 57 چپ و اسلامی سیاسی موجب سقوط نظام پادشاهی شده اند بر کسی پوشیده نیست از آن زمان چهل سال می گذرد و در این چهل سال دهها هزار نفر از نسل 57 ها از چپ و مسلمانان مخالف رژیم اسلامی اعدام شدند و همینطور دهها هزار نفر زندانی و چند صد هزار نفر نفر از این دو گرایش سیاسی ناگزیر به مهاجرت شدند و نکته غیر قابل انکار این است که اتفاقا این دو گرایش، دست خوش تحولات فکری مثبت شده اند و با اطمینان می شود گفت که اکنون اکثر انان دمکرات و به جدایی دین از حکومت باورمندند ولی همچنان چپ و مسلمان هستند

انتشار از: 

شريعتمداري و كاظم كردواني در باره شورای مديريت دوران گذار

آقایان حسن شريعتمداري و كاظم كردواني در این گفتگو در باره چرایی تشکیل « شورای مديريت دوران گذار» ؛ جریانات و گروههای جدید اپوزیسیون همچون «جریان سوم »،« فرشگرد» و گنگره ملی ایرانیان فخر آور و همچنین در باره شاهزاده رضا پهلوی ، سازمان مجاهدیدن و به لحاظ مضمونی در باره مسایل اتنیکی ، فدرالیسم، تمامیت ارضی ، اسلام سیاسی و احزاب اتنیکی نظرات خود را ارایه کرده اند که اینک آماده پخش است:

انتشار از: 

طرح ايجاد تشكل ايرانيان براي گذر از جمهوري اسلامي مقیم خارج

.
همان طوری که اطلاع دارید مدتی است حسن شر یعتمداری و یارانش در تدارک ایجاد شورای مدیریت کذار هستند.
من نیز با باز پخش مصاحبه او و حسن اعتمادی از اقدامشان پشتیبانی کردم ضمن این که فکر میکردم تلاش های نیک باید از ابتدا با بدنه ذینفع در آن برنامه در میان
گذاشته شده و با به حرکت در آوردن این بدنه به بهترین نتیجه برسد.
من فکر میکنم قبل از تشکیل شورای مدیریت گذار ابتدا باید نیروی طرفدار گذار در خارج از کشور را سازماندهی کرد.
پس از سازمان

انتشار از: 

سخنی با خودمان :خبر،دروغ، جنگ روانی وپروپاگاندا

گفتاری در باره اخباردروغ ، جنگ روانی و پروپاگاندا و تفاوت انان با هم و همچنین بررسی دروغ پردازی کانال های غیر رسمی تولید خبر همچون Avatoday علی جوانمردی ، امد نیوز ، شبکه بیان، عباس فخر آور و سید محمد حسینی آسیبهایی جنگ روانی برمخالفین جمهوری اسلامی که بشکل مستقل و دنباله دار ادامه خواهد یافت:

انتشار از: 

گفتگودر باره مدیریت گذار و وظایفی که به عهده شورای رهبری است

اوضاع جامعه وخیم تر و۱۳ آبان دور جدید تحریم نزدیکتر وموج اعتراضات همچنان ادامه داشته ودر برآمدها ی تازه جنبش شکل های خشونت نیز افزایش یافته است در داخل کشور فعالان بطور گسترده دستگیر می‌شوند ودر خارج از کشور نیز هنو ز درامر اتحاد وهماهنگی ها پیشرفتی به چشم نمی خورد در روزهای اخیر فاز جدیدی از گفتگو در باره مدیریت گذار شروع شده است نظر شما را در این باره چیست ؟

انتشار از: 

حادثه تروریستی اهواز و دروغ پردازی علی جوانمردی+ویدو

تنها چند ساعت پس از عملیات تروریستی اهواز علی جوانمردی اعلام کرد که این عملیات توسط حفاظت اطلاعات سپاه پاسداران انجام گرفت ،بگونه ای که آنان کریدور ی را باز می کنند و چهار تن از اعضای سپاه رگبار مسلسل را بسوی سکوی رژه نظامیان می گیرد ، جوانمردی ادعا می کند که دوستانش در اطلاعات سپاه این خبر را در اختیارش قرار داده اند

انتشار از: 

محسن سازگارا:ایران به کجاخواهد رفت و نقش او در دهه شصت

در این گفتگو ،کیانوش توکلی ابتدا از اوضاع سیاسی ایران و اینکه به کجا خواهیم رفت؟پرسش هایی را ازدکتر سازگاراطرح می کند و آنگاه ، بخشی از ویدو کلیب م.ف .سخن و طرح اتهام او علیه سازگارا را مطرح می کندو بطور مشخص در مورد نقش سازگارا در کشتار دهه شصت سوال می شود و در پایان نقش ارتش سایبر ی برای تفرقه در میان اپوزیسیون و جایگاه پوپولیسم در جنبش سیاسی صحبت می کند:

انتشار از: 

دفاع از جنايت موشكي سپاه تحت پوشش دفاع از تماميت ارضي ایران

خبری که توسط وحید فرخنده در سایت ایرانگلوبال درج شده ولی منبع آن درج نشد از و بسایت باختر امروز که خود وحید فرخنده صاحب امتياز آن است درج شد لینک خبر:http://bakhtare-emruz.com/2603/
می باشد. موضوع از نظر من قبل از اینکه امنیتی -اطلاعاتی باشد ، سیاسی است ، متاسفانه بخشی از نیروهای پانیرانیست بتدریج با اهداف و سیاست های سپاه پاسداران همسو شده اند ، اینها از اردشیر زاهدی تا امید دانا و وحید فرخنده را در بر گرفته است ،در زیر اصل خبر:

انتشار از: 

دوشوكي در باره نامه به مولوی عبدالحمید،و انتشار دو کتاب

گفتگو با دكتر دوشوكي در باره نامه به مولوی عبدالحمید، دو کتاب منتشره وبرکناری وزیر اقتصاد و بحرانی
1- نامه به مولوی عبدالحمید
2- دو کتاب منتشره (کتاب مظلومیت بلوچستان در آیینه نوشتار؛ و کتاب علل ناکامی اپوزیسیون ایرانی)
3- برکناری وزیر اقتصاد و بحرانی مالی جمهوری اسلامی و نقش تحریم ها که در کتاب اپوزیسیون نیز به
آن پرداخته شده.

انتشار از: