ویژه ایران گلوبال

مسئله ی اصلی این است که « فعال دموکرات» آزاد اندیش، که به « چند حزبی و چند فرهنگی» معتقد است لازم است تکلیف
خود را با « راست افراطی» مشخص کند. و بین خود و این جریان و عوام گرایی و عوام پروری و عدم استقلال تفکر، خط و مرز روشنی داشته باشد.
فعال آزاد اندیش نه تنها لازم است بین خود وحکومت مرز روشنی داشته باشد بل نیاز دارد تکلیف خود را « با راست گرایی ها و دیکتاتور مابی ها» عمیقا روشن کند
راه حلّ برون رفت از بحرانهایی که امروز کشور ما با آن روبرست، مشارکت در انتخابات به منظور تقویت و تداوم نظام جمهوری اسلامی نیست، بلکه فاصله گرفتن و به حاشیه پرتاب کردن مسلک شیعه گری و اساس دین اسلامی است که هر روز در گوشه ای جوانان و مردم بیگناه جهان متمدن را به خاک و خون میکشد و اکنون این دین اسلام در سراسر جهان مورد نفرت و کینه قرار گرفته است،

گفتگو کیانوش با ویکتوریا آزاد در باره تحریم انتخابات

بسیاری از حکومت‌های اقتدارگرای سنتی با پذیرش بعضی از مؤلفه‌های انتخاباتِ دموکراتیک، تغییر شکل داده‌اند. در نتیجه، تحریم انتخابات به امری رایج در گوشه و کنارِ جهان، از اتیوپی و مصر تا کوزوو و ونزوئلا، تبدیل شده است. اما هنوز به این پرسش پاسخ نداده‌اند که آیا تحریم انتخابات واقعاً مؤثر است؟

انتشار از: 

برعکس تفکرات شما، زن آذربایجانی در بطن تاریخ همیشه اسیر و برده بوده است. در بطن تاریخ آذربایجان، زن انسانی درجه دوم، ناقص العقل و در موقعیتی پست تر از مرد شناخته شده است.
زنان آذربایجان تحت سه ستم یعنی ستم طبقاتی، ستم جنسی و ستم ملی قرار دارند. در آذربایجان همیشه نابرابری زنان و مردان در تمامی شئون اجتماعی برقرار و حاکم بوده است. حقوق زنان همیشه در ارث نصف مردان بوده است. زن آذربایجانی حق طلاق و حق قیمومیت فرزندان را ندارد...
اینجانب شریفه جعفری با نام حقیقی خود مناسب دیدم در مورد نوشته آقایی به نام " eza" در سایت "ایران گلوبال" که دیدگاه بنده را مورد بحث قرار داده بودند توضیحاتی داده، جوابیه ای ارائه نمایم.
یکی برای جنبشی رهبر و رهبران می شناسد، اتاق فکر می شناسد، و چه و چه می شناسد، دیگری هم حق دارد، هیچ چیز نشناسد. مجبور نیست. اعمال فشار در این نکات نقض آزادی
اندیشه است. در صحبت مورد بحث برای جنبش آذربایجان ، کسانی« رهبران» می شناسند و اتاق یا اتاقهای فکر. دیگری حق دارد جور دیگری بیاندیسد و کس و چیزی نشناسد. یا آنها را رد کند.
گفتگوی آحمد اوبالی و کیانوش توکلی با مجریگری انصاف علی هدایت در محیطی آرام برگزار شد. این گفتگو به مدت سه ساعت و 20 دقیقه بطور انجامد. این مناظره «2 به یک» بود ؛ بعبارت دیگر از سوی ایران گلوبال تنها مدیر آن حضور داشت و از سوی گوناز دونفر بهمراه تلفن های آخر برنامه که تماما مدافع گوناز بود ؛ انجام گرفت . با این وجود هر دوطرف نقطه نظرهای خود رادر کمال متانت و ادب و احترام متقابل بیان داشتند. در طول این مدت مدام انتقادات و پرسش های متعددی ازمدیرسایت ایرانگلوبال طرح می شد...:
با یک کلمه ترکچولوق،آذربایجان چلیق، ومانند اینها مشکل گشایی کردن.که هیچکس نمیداند در توی این
«هسته های اتمی»چه نهفته است. ولی همه مثل نقل و نبات پخش میکنند.عوام گرایی و پوپولیسم یعنی این.
شاعرونویسنده وهنرمند و استاد دانشگاه و مانند اینها که وجدان و ذهن بیدار جامعه اند، وقتی در تور«عوام ایسم»گیر کرده اند و با اولگوهای آن به دنبال «رهبر و بت سازی و اعتقاد پروری و سمبل سازی و چه و چه»اند وظیفه ی روشنگر متعهد به اجتماع ، صد چندان سنگین میشود.
این است که باید گفت:بهوش! عوام ایسم، مارا خورده است
در آسیب شناسی جنبش ملی - دمکراتیک آذربایجان
زنان رزمنده و آزادیخواه آذربایجان باید آگاه باشند که جنبش ناسیونالیستی - پانترکیستی در آذربایجان نه تنها ضد دمکراتیک و فاشیستی است بلکه کاملا جنبشی مرد سالار است. بی دلیل نیست که زنان آذربایجان در حوزه هیچ جنبشی فعال نیستند.
ناسیونالیسم و پانترکیسم به مبارزه زنان کارگر، به مبارزه فمنیستی و جنبش مستقل زنان اهمیتی نمی دهد و بر ضد حقوق کارگری و جنسی زنان است. پانترکیسم و ناسیونالیسم افراطی فقط زنان را بعنوان سیاهی لشکر و پشت جبهه جنبش مردسالارانه ملی میخواهد نه کمتر نه بیشتر

صفحه‌ها

اشتراک در RSS - ویژه ایران گلوبال