ویژه ایران گلوبال

بنابە برخی شنیدەها از داخل ترکیە بیش از ٩٠٠ هزارنفر از مردم ترکیە خود را برای دفاع از دولت حزب حاکم ثبت نام کردەاند.
48 کامنت
تشکیل فراکسیون نمایندگان ترک در مجلس قانون گذاری ایران، یک رویکرد تازه به مسئله اتنیکی و بویژه مسئله ترک در ایران است.
52 کامنت
کاربرد واژه ی "ایران" برای نامیدن سرزمین ایرانیان، پیشینه ای چند هزارساله دارد.
39 کامنت
آوردم که چپ ایرانی در گوهر خود ایران‌ستیز است، زیرا بستر پیدایش آن نه یک نبرد دراززمان طبقاتی و یک جنبش ریشه‌دار اندیشگی، که در پیروی کورکورانه از بیگانگان بوده است.
32 کامنت
در ایران ملتی بنام "ملت ایران" وجود ندارد. زیرا شرط لازم برای تشکیل یک ملت واحد در کشور کثیرالملله (دولت- ملت)، دارا بودن فرد و جمع به "حق تعین سرنوشت خویش بدست خود" میباشد.
47 کامنت
فراکسیون رهروان ولایت علی خامنه ای که خود بیش از 70% نمایندگان مجلس را پیوسته تضمین شده دارد و نمایندگان ویژهء علی خامنه ای در همه ارگانهای کشور ایران از پایین ترین پُست تا بالاترین آن و بشکل افقی و ع
41 کامنت
دربرهه ایکه اوضاع سیاسی جهان و منطقه به سوی « حرکات راست حکومتها و راست دینی و غیر دینی در میان توده ها در حرکت است و ناسیونالیسم و ناسیونالیسم افراطی تکیه گاه دیده میشوند و در نبود حرکات قدرتمند مترق
24 کامنت
با فرا رسیدن زاد روز کورش , ما شاهد سیلی از زائران ایرانیان به طرف کعبه پاسارگاد هستیم.
37 کامنت
• رضا مرادی غیاث آبادی به عنوان پژوهشگری مستقل که برای کسی یا جایی کار نمی‌کند و مدیون کسی نیست، فقط وظیفه و تعهد اخلاقی و انسانی دارم که در نوشته‌های خود دروغ نگویم و اگر اشتباه کرده باشم در رفع آن
34 کامنت
امروز همایش شکوهمند هفتم ابان در آرامگاه کوروش بزرگ برگزار شد و سند تازه ای در جنبش آزادیخواهانه و ملی ایرانیان ثبت گردید.
10 کامنت
اگر بقول آقای مهدی خزعلی، کوروش بزرگ همان ذوالقرنین در قرآن است و خاندان قریش و محمّد با کوروش مناسبت دارند، چرا حکومتی در ایرانِ امروز که خود را اسلامی و محمّدی میداند تجدید عهد و پیمان ایرانیان با ک
40 کامنت
بار امانتی است که رنج دیدگان این سرزمین بر دوشت نهاده اند .
30 کامنت
در دنیای جعل اسناد تاریخی و باستان شناسی جهت اهداف سیاسی و نفع مادی که مد روز است اصالت چنین چیزهایی همواره زیر سئوال است و تا تحقیقات جدیدی برای اثبات حقیقی بودن آنها صورت نگرفته باشد صحبت از اصالت
73 کامنت
بايد بعضى از مفاهيم را به خصوص همين مفهوم ايرانيت را كه اينهمه بر سرش سر و كله مى زنند از نو شكافت.
60 کامنت
بسیاری از ایرانیان بنا دارند در روز 7 آبان ماه 1395 (28 اکتبر 2016)، روز بزرگداشت کورش بزرگ، در آرامگاه کورش بزرگ در پاسارگاد گردهم آیند و این روز ملی و میهنی را جشن بگیرند. رژیم ایران ستیز جمهوری اس
37 کامنت

صفحه‌ها