ویژه ایران گلوبال

هرچه بیشتر سکوت می کنی، صدای عربدۀ گورکن بلندتر می شود!
44 کامنت
با این شرخ مختصر از تاریخ معاصر، درخواهیم یافت که ملت ترک از تاریخ ایران جدایی پذیر نیستند هرچند که فارس ها سلطه سیاسی وفرهنگی خود را علیه آنان تحمیل کرده اند.
34 کامنت
سایت‌های خارج از کشور به دلیل میزان کم علاقه ایرانیان داخل کشور و نیز عدم امکان ادامه‌کاری در خارج از کشور، با کم شدن تعداد مهاجرین علاقه‌مند به دلایل مختلف، با مرگ تدریجی دست بگریبان هستند.
17 کامنت
امروز دیگر به جانم رسیده و در هیچ گروه، انجمن و رسته و دسته ایرانی‌ که عربهای ایران را به عنوان ایرانی‌ نمیپزیرد و نامی‌ از آنها نمیبرد شرکت نخواهم کرد.
54 کامنت
یزدانی خوب می داند که کتاب مورد نظر اسماعیل پور محمدی همین کتاب چاپ باکو است که ایشان سالها از آن استفاده کرده اند.
34 کامنت
زبان فارسی يکی از عمده ترين زبانهای هند و اروپایی و يکی از پرمايه ترين، شيوا ترين و خوش آهنگ ترين زبان های جهان است ....هنجار های زبان فارسی، که از ويژگی های آن برخاسته، بسيار ساده است؛ زیرا پيچيدگی ز
32 کامنت
ترور مونیخ ماهیتی چندگانه داشت. سویۀ نژادپرستانۀ آن هم روشن است. اینک دغدغۀ ایرانیان چیست؟ بیان همدردی عمیق با بازماندگان قربانیان؟
57 کامنت
حتماً اين مينياتورهايى كه بر كتاب هاى شعر شاعران كلاسيك ايران كشيده شده است را ديده ايد. يك تصوير مكرر پيوسته در اين مينياتورها به چشم مى خورد.
45 کامنت
در این دنیا بعضی خانواده ها با سلامت و سعادت و شادی مواجه هستند وبرخی هم با ناراحتی ویاس و ناامیدی.
12 کامنت
اعضا رسمی حزب دمکرات کردستان ایران و مجاهدین در زندانها ایران همه اعدام شده اند و افراد دیگری از این دو طیف برای اعدام در زندانها وجود ندارند.
39 کامنت
یکی از افسران ارتش ترکیه که قبل از دستگیری ، موفق به فرار شده است با انتشار چند نوار صوتی و نامه‌هایی به خط رجب طیب اردوغان ، رئیس جمهور ترکیه را متهم به رهبری فکری داعش کرد . سرهنگ ستاد احمت [ احمد
39 کامنت
نوبت مى رسد به بخش ايران ما و رستم و هفت خوانش! دوباره مرگ و رجزخوانى و اهانت به ديگرى با كمك گرفتن از ميسوژنى و راسيسم حاكم بر جامعه. اين صفحه در حقيقت تصوير ايران امروز است.
45 کامنت
برای مقابله با گوبلزهای فارسیست چاره ای جز خداحافظی از مکتب ناسیونالیسم مشترک، از فارسیسم و ترکیسم نداریم. ماهیت جنبش آذربایجان یک مبارزه ی حقوقی و عدالت خواهانه و رهایی خواه است.
25 کامنت
ما آذری های خود آذربایجان شرقی و غربی و اردبیل مخالف پان ترکیسم و تُرک گرایی هستیم و اصولاً نژاد ما آذری ها ارتباطی با تُرک ها و تورانی ها ندارد؛ در این عصر نوین که ثابت شده است هیچ گونه نژاد خالصی در
32 کامنت
واژه ی ترک در شاهنامه ارتباطی به مردم آذربایجان نداشته و ندارد و ترک خطاب کردن مردم آذربایجان یک اشتباه و غلط مصطلح است....اینکه شما اصطلاح ملت ترک را به کار برده اید به این معنی است که شما خود و بخشی
48 کامنت

صفحه‌ها