ویژه ایران گلوبال

از اينجانب برای سخنرانی دعوت کردند اما هرگز گفته نشد که اگر سمينار دارای قطعنامه ای باشد اين سند با امضای «سخنرانان و شرکت کنندگان سمینار» منتشر خواهد شد.
19 کامنت
با مرگ فیدل کاسترو، یک بحث داغ و اغراق آمیز راجع به شخصیت کاسترو و زندگی در کوبا، از سوی موافقان و مخالفان، در گرفت.
19 کامنت
این بسیار شگفت انگیز و خردستیزانه است که تنگ نظری، جدال برتریجوئی و بی هوده سرائی طیف های پانگراها، ناسیونالیست ها و شوینیست ها خیره کننده تر از پیش مزاحم راه مبارزه همه ما علیه بیدادگران مذهبی شده اس
49 کامنت
بایستی تاریخ ملت ها را از جهت های گونان طبقاطی، اجتماعی، فرهنگی بررسی کنیم و یا اینکه تاریخ دولت ها به نقد بکشیم. یکی دانستن این دو مقوله میتواند نتایج هولناکی در برداشته باشد.
38 کامنت
دوست دارم دو مورد را متذكر باشم. نخست بايد عرض كنم من متن را باز نگه مى دارم. يعنى مخاطب اين امكان را دارد كه دنباله ى متنِ باز را خودش ادامه دهد.
40 کامنت
ستیزه و دشمنی با « ساختار مبتی بر استثمار و تبعیض و دیکتاتوری» حاکم بر ایران وظیفه ی هر کمونیست هر چپ هر ضد تبعیض هر آزادیخواه و هر فرد دموکرات است. وظیفه ی هر انسانی ست که بر آزادی انتخاب
8 کامنت
سن ازدواج در همه كشورهاي دنيا يكسان نيست و همين وضعيت در مورد تركيه نيز صادق است . به طوري كه براساس ماده ۸۸ .م .
49 کامنت
بنابە برخی شنیدەها از داخل ترکیە بیش از ٩٠٠ هزارنفر از مردم ترکیە خود را برای دفاع از دولت حزب حاکم ثبت نام کردەاند.
48 کامنت
تشکیل فراکسیون نمایندگان ترک در مجلس قانون گذاری ایران، یک رویکرد تازه به مسئله اتنیکی و بویژه مسئله ترک در ایران است.
52 کامنت
کاربرد واژه ی "ایران" برای نامیدن سرزمین ایرانیان، پیشینه ای چند هزارساله دارد.
39 کامنت
آوردم که چپ ایرانی در گوهر خود ایران‌ستیز است، زیرا بستر پیدایش آن نه یک نبرد دراززمان طبقاتی و یک جنبش ریشه‌دار اندیشگی، که در پیروی کورکورانه از بیگانگان بوده است.
32 کامنت
در ایران ملتی بنام "ملت ایران" وجود ندارد. زیرا شرط لازم برای تشکیل یک ملت واحد در کشور کثیرالملله (دولت- ملت)، دارا بودن فرد و جمع به "حق تعین سرنوشت خویش بدست خود" میباشد.
47 کامنت
فراکسیون رهروان ولایت علی خامنه ای که خود بیش از 70% نمایندگان مجلس را پیوسته تضمین شده دارد و نمایندگان ویژهء علی خامنه ای در همه ارگانهای کشور ایران از پایین ترین پُست تا بالاترین آن و بشکل افقی و ع
42 کامنت
دربرهه ایکه اوضاع سیاسی جهان و منطقه به سوی « حرکات راست حکومتها و راست دینی و غیر دینی در میان توده ها در حرکت است و ناسیونالیسم و ناسیونالیسم افراطی تکیه گاه دیده میشوند و در نبود حرکات قدرتمند مترق
26 کامنت
با فرا رسیدن زاد روز کورش , ما شاهد سیلی از زائران ایرانیان به طرف کعبه پاسارگاد هستیم.
37 کامنت

صفحه‌ها