ویژه ایران گلوبال

هفته پیش ایرج مصداقی بازهم در باره مقاله کیما خاوری در مصاحبه با میهن تی وی حرف های سابق اش را تکرار کرد .
12 کامنت
پرفسورایلبراورتالی:زبان ترکی در مقایسه با زبان فارسی....
29 کامنت
پانترکیستها محمد امین رسول زاده و ابوالفضل ائلیچی بئی را در میان هاله مقدس قرار داده اند و میخواهند از آنها رهبران خدا گونه درست کنند. سوسیالیستها با شخصیت پرستی و تقدیس مخالفند.
82 کامنت
جناب توکلی عزیز نوشتن چنین کامنتی از سوی شما به نوعی فرار از پاسخگویی تلقی میشود مصاحبه شما با گونازتی وی نه تنها برای من بلکه به خیلیها گامی مثبت از سوی شما بود اما آن باورهای صادقانه که در وجود
16 کامنت
مشخصه قرن 21 -ام، نبرد بین حامیان دیکتاتوری برده داران نوین و دموکراسی بردگان ا ست، براساس نبرد بین نیروی کار و سرمایه ی جهانی. نیروی مترقی راه دموکراسی خود را، باید بدون ابزار شدن به برده داران ، با
4 کامنت
در مورد چرايى ساخت اين فيلم و نيز در مورد الگوسازى سيّد - ساتراپى بيشتر خواهم نوشت.
91 کامنت
29 کامنت
مسئله ی اصلی این است که « فعال دموکرات» آزاد اندیش، که به « چند حزبی و چند فرهنگی» معتقد است لازم است تکلیف خود را با « راست افراطی» مشخص کند.
30 کامنت
راه حلّ برون رفت از بحرانهایی که امروز کشور ما با آن روبرست، مشارکت در انتخابات به منظور تقویت و تداوم نظام جمهوری اسلامی نیست، بلکه فاصله گرفتن و به حاشیه پرتاب کردن مسلک شیعه گری و اساس دین اسلامی
48 کامنت
بسیاری از حکومت‌های اقتدارگرای سنتی با پذیرش بعضی از مؤلفه‌های انتخاباتِ دموکراتیک، تغییر شکل داده‌اند.
5 کامنت
برعکس تفکرات شما، زن آذربایجانی در بطن تاریخ همیشه اسیر و برده بوده است.
18 کامنت
اینجانب شریفه جعفری با نام حقیقی خود مناسب دیدم در مورد نوشته آقایی به نام " eza" در سایت "ایران گلوبال" که دیدگاه بنده را مورد بحث قرار داده بودند توضیحاتی داده، جوابیه ای ارائه ن
31 کامنت
یکی برای جنبشی رهبر و رهبران می شناسد، اتاق فکر می شناسد، و چه و چه می شناسد، دیگری هم حق دارد، هیچ چیز نشناسد. مجبور نیست. اعمال فشار در این نکات نقض آزادی اندیشه است.
31 کامنت
گفتگوی آحمد اوبالی و کیانوش توکلی با مجریگری انصاف علی هدایت در محیطی آرام برگزار شد. این گفتگو به مدت سه ساعت و 20 دقیقه بطور انجامد.
158 کامنت
با یک کلمه ترکچولوق،آذربایجان چلیق، ومانند اینها مشکل گشایی کردن.که هیچکس نمیداند در توی این «هسته های اتمی»چه نهفته است.
40 کامنت