ویژه ایران گلوبال

نوبت مى رسد به بخش ايران ما و رستم و هفت خوانش! دوباره مرگ و رجزخوانى و اهانت به ديگرى با كمك گرفتن از ميسوژنى و راسيسم حاكم بر جامعه. اين صفحه در حقيقت تصوير ايران امروز است.
45 کامنت
برای مقابله با گوبلزهای فارسیست چاره ای جز خداحافظی از مکتب ناسیونالیسم مشترک، از فارسیسم و ترکیسم نداریم. ماهیت جنبش آذربایجان یک مبارزه ی حقوقی و عدالت خواهانه و رهایی خواه است.
25 کامنت
ما آذری های خود آذربایجان شرقی و غربی و اردبیل مخالف پان ترکیسم و تُرک گرایی هستیم و اصولاً نژاد ما آذری ها ارتباطی با تُرک ها و تورانی ها ندارد؛ در این عصر نوین که ثابت شده است هیچ گونه نژاد خالصی در
32 کامنت
واژه ی ترک در شاهنامه ارتباطی به مردم آذربایجان نداشته و ندارد و ترک خطاب کردن مردم آذربایجان یک اشتباه و غلط مصطلح است....اینکه شما اصطلاح ملت ترک را به کار برده اید به این معنی است که شما خود و بخشی
48 کامنت
راه مبارزه ی درست با مشکلات همانا مبارزه ی دموکراتیک جمعی وسیاسی و مسالمت آمیز وحقوق بشری ست که دفاع از حقوق تبعیض دیدگان و بهره کشی شدگان را هدف انسانی خود قرارداده است. حادثه ی مونیخ، و وجودحرکات
35 کامنت
تصمیمی که ما گرفتیم تصمیم بسیار حسّاس و مشکلی بود و ما چاره‌ای جز عمل نداریم و اگر الان اقدام نکنیم فرصت از دست خواهد رفت.
30 کامنت
آیا تروریست ایرانی مونیخ از آریا پرستان است؟ در این کلیپ او در یک مکالمه توهین آمیز با فردی در بالکن آپارتمان فریاد می زند "من آلمانی هستم . ترکهای کثیف".
49 کامنت
بیش از هرچیز کشته شدن او به دست ارتجاع سیاه داغ به دلم میگذاشت . در هرحال او راهگشای مبارزه و آشتی ناپذیر با تاریکیهای زندگی و جامعه ی ما بود. همه او را دوست داشیم و ازش میاموختیم...
34 کامنت
در پی درخواست های مکرر فعالان سیاسی بلوچ و برخی از نمایندگان کنگره آمریکا برای ایجاد برنامه به زبان بلوچی توسط صدای آمریکا، این بحث وارد مرحله تازه و جدی تری شده است.
28 کامنت
فصل چهارم "رساله روحی اُنارجانی" که نمونه هایی اززبان و گفتار شفاهی مردم تبریز در پایان سده ی 10 هجری را در بر دارد، نشان می دهد که زبان مردم تبریز در آن هنگام گونه ای از زبان فارسی است ....
46 کامنت
مریم عزیزم، مجری برنامه های فرهنگی تلویزیون آلمان که من افتخار پدر بودن اورا داشتم، به دلیل گرفتاری به چنگ بی رحم سرطان سینه و بعد سرایت به کبد، اجبارا مارا ترک گفت و جهان خانواده را در ماتم و غم
26 کامنت
ساعاتی پیش در پی یک عملیات تروریستی در شهر "نیس"(فرانسه) نزدیک به هفتاد انسان جان باختند. هنوز لبخند ها و شادی مردم فرانسه در هنگام و در پی بازی های فوتبال برای بدست آوردن جام ملت های اروپا
42 کامنت
موضوع چال شدن بدیعی تنها با آدمهای محیط که « سطح پایین و بی ریشه و آشغال» نشان داده شده اند، معنی مییابد. یعنی « من به دست این مزاحمین و بدرد نخور » چال میشوم.
25 کامنت
در صد سال اخیر! در میان مطبوعات فارسی زبان خارج از کشور، تارنمای اینترنتی " ایرانگلوبال" تا اینجا! یعنی بتاریخ همین روز!، از آزادترین و بی مهاباترین روزنامه ها بوده است.
15 کامنت
شاهین قبادی، سخنگوی سازمان مجاهدین خلق، می‌گوید از گفته‌های روز شنبه ترکی فیصل، شاهزاده سعودی، در تجمع پاریس، در مورد مسعود رجوی، سوءتعبیر و نتیجه‌گری نادرست شده است. رئیس پیشین سازمان اطلاعات عربس
27 کامنت

صفحه‌ها