ویژه ایران گلوبال

احمد پورمندی 2 سال پیش در مقاله تحلیلی تحت عنوان «آخرین سلطان» نظراتی طرح کرد که تا حدودی می توانست این درگیری ها را پیش بینی نماید ایشان در آن روز ها که جنبش سبز در اوج خود قرار داشت چنین نوشته بود:«
در مورد پرچم شیر و خوشید که اینجانب درست بیست سال پپیش پس از خواندن «داستان شیر و خورشید احمد کسروی» به همین چیز هایی که نوشته ای رسیده بودم و سالها پرچم شیر و خورشید با افتخار در خانه ام نصب کرده بود
سه شنبه دهم ماه مه شرکت کنندگان(کیانوش توکلي ، ناصر کرمی ، صمد دژبان، ازادی ، شایان جهاندوست ، دلیر کردستانی، روشن و......
...موضوع این است که جریان بزرگی از چپ ایران به دلیل نا کامي انقلاب 57 و بلایی که جمهوری اسلامی بر سر مردم ایران آورده است ؛ دانسته و آگاهانه ولی خزیده بسمت بازگشت به سلطنت پهلوی ها گام بر مي دارند...ب
جمعی از فعالان دانشجویی، زنان و حقوق بشر و وبلاگ‌نویسان گردهم جمع شده‌اند و با توجه به وضعیت حسین رونقی ملکی و دیگر زندانیان بیمار، با تشکیل کمپینی در حمایت از آن‌ها، توجه دولتمردان دنیا و نهادهای حقو
اتاق فرهنگ گفتگو به منظور تبادل فکری ؛ برخورد اندیشه ها و تقویت ظرفیت تحمل نظر مخالف در اوایل سال 2001 در پال تاک تاسیس شد و اکنون این اتاق ؛ بعنوان حلقه ای از مجموعه ی گروه اینترنتی فرهنگ گفتگو می با
سایت «صراط نیوز » وابسته به حسین شریعتمداری، امروز 27 آپریل مطلبی در باره برنامه دیروز اتاق فرهنگ چاپ کرده است و از جمله نوشته است که :«اعضای حزب منحل شده ، اتاق فکر تشکیل دادند ...فراخوان برای علل نا