ویژه ایران گلوبال

در روزهای ابتدایی سال که هیجانات زودگذر برخی از افراد با تبلیغات مستمر و بدون وقفه تلویزیون گون آذ تحریک شده و غلیان کرده بود، نوشتن متن های این چنینی که در حکم نقد مسئله بود نه تنها می توانست موجب دو
سه شنبه 17 ماه مه ؛ در رابطه با جنبش سبز و بطور مشخص پاسخ به اين سئوال :«آیا اصلاح طلبان در مسير اتحاد مانع تراشی می کنند؟» مورد بحث و بررسی قرار گرفت ولی گفت و گو ها در باره همايش سکولارهاي سبز در تو
بیش از سه دهه از انقلاب اسلامی ایران می گذرد د ر این مدت رویدادها و حوادث ببسیاری در جنبش سیاسی این کشور رخ داده است.بخش ویدئویی ایران گلوبال بر آن است که با بازیگران و کادرها ی شرکت کننده__ چپ تا راس
احمد پورمندی 2 سال پیش در مقاله تحلیلی تحت عنوان «آخرین سلطان» نظراتی طرح کرد که تا حدودی می توانست این درگیری ها را پیش بینی نماید ایشان در آن روز ها که جنبش سبز در اوج خود قرار داشت چنین نوشته بود:«
در مورد پرچم شیر و خوشید که اینجانب درست بیست سال پپیش پس از خواندن «داستان شیر و خورشید احمد کسروی» به همین چیز هایی که نوشته ای رسیده بودم و سالها پرچم شیر و خورشید با افتخار در خانه ام نصب کرده بود
سه شنبه دهم ماه مه شرکت کنندگان(کیانوش توکلي ، ناصر کرمی ، صمد دژبان، ازادی ، شایان جهاندوست ، دلیر کردستانی، روشن و......
...موضوع این است که جریان بزرگی از چپ ایران به دلیل نا کامي انقلاب 57 و بلایی که جمهوری اسلامی بر سر مردم ایران آورده است ؛ دانسته و آگاهانه ولی خزیده بسمت بازگشت به سلطنت پهلوی ها گام بر مي دارند...ب
جمعی از فعالان دانشجویی، زنان و حقوق بشر و وبلاگ‌نویسان گردهم جمع شده‌اند و با توجه به وضعیت حسین رونقی ملکی و دیگر زندانیان بیمار، با تشکیل کمپینی در حمایت از آن‌ها، توجه دولتمردان دنیا و نهادهای حقو