ویژه ایران گلوبال

شنبه دوازدهم فوریه، اعضاء مدیریت ایران گلوبال در شهر بوخوم آلمان اجلاسی در رابطه با دهمین سالگرد گروه اینترنتی فرهنگ گفتگو تشکیل دادند و تعدادی از دوستداران گروه در اجلاس شرکت کرده و ابتدا کیانوش توکل
شنبه دوازدهم فوریه، اعضاء مدیریت ایران گلوبال در شهر بوخوم آلمان اجلاسی در رابطه با دهمین سالگرد گروه اینترنتی فرهنگ گفتگو تشکیل دادند و تعدادی از دوستداران گروه در اجلاس شرکت کرده و ابتدا کیانوش توکل
نیک می دانید که رسالت نیروی روشنگر پیشرو نه فقط ترویج فرهنگ گفتگو درباره موضوعات مورد بحث عموم و پیمودن راههای هموار عامه پسند، بلکه در عین حال – و بویژه - شجاعت «تابو» زدایی از مباحث حیاتی جامعه است
شنبه 12 فوریه، قرار است به مناسبت 10 سالگی فعالیت ایران گلوبال، جشنی در بوخوم آلمان برگزار شود.
بخشی از یک پیام تبریک «تلاش تو و همکارانت درعينيت بخشيدن به پلوراليسم سياسی و فرهنگی بسيار ارزنده است.با حضور مستمر سايت شما در کنار سايت های ديگر است که رنگين کمان فرهنگ ما جان می گيرد.
جهانگیر لقایی ، کیانوش توکلی ، حمید حمیدی ، ناهید حسینی ، دلیر کردستانی ، کیومرث نویدی ، پویان و احمد تقوایی روز سه شنبه اول فوریه در ارتباط با پرسش مرکزی اتاق فرهنگ گفتگو «خاورمیانه بزرگ بکدام سمت می
ضروریست برای درس آموزی از گذشته، این پرسش مطرح شود که چرا جنبش «رأی من کو؟» در مرکز تنها ماند و به غیر از چند شهر، در جاهای دیگر گسترش نیافت؟
اعضاء و همکاران «کمون اینترنتی فرهنگ و گفتگو »پس از یک دهه فعالیت در فضای مجازی و 7 سال فعالیت مستمر در سایت ایران گلوبال تصمیم به برگزاری جشنی در شهر بوخوم آلمان گرفته است .
فریده را بار آخر چند سال پیش در لندن دیدم، ولی سرحال بنظر نمیرسید، احساس کردم او حالت ماهی را دارد که از آب دور شده باشد، آنهمه انرژی و شور و نشاط فریده بدرد جامعه ای میخورد که قابل تغییر و تحول باشد،
1 کامنت