فرهنگ و هنر

اندکی از دیگر وقایع فاصله می گیرم تا بتوانم خاطراتم را در روزنامه حقیقت انقلاب ثور بپایان برسانم. عصر بود که آقای کاوون تعدادی از افراد هیئت تحریریه را به اطاقی که جلسات صبح روزنامه برگزار می شد فر
البته بچه‌ها هم تقصیری ندارند، قافیه این جوری حکم می‌کرده. من آن اوایل که شعار «آمریکا، آمریکا، مرگ به نیرنگ تو» را دوست می‌داشتم!
پس از یک هفته درد نسبتا آرام شده بود وماندن من در آن گلخانه ناممکن .قرار براین شد که به هتل برگردم .
هتل واقعا راحتی بود با پذیرائی بسیار عالی ومحبت های رئیس هتل .غذا در بخش قدیمی هتل سرو می شد . هر سه وعده غذا را به همان سالن بزرگ می رفتیم.
به نقل ازشماره 2 و 3 مجله ملانصالدین 14 و21 آوریل .1906 مدیر و سردبیر جلیل محمد قلی زاده
روز سوم رسیدنمان به نیمروز بود که افسری به دیدنمان آمد واعلام کرد که ساعتی بعد ژنرال عبدالحمید اگر نامشان درست در خاطرم مانده باشد بدیدنمان می آید.
قصه ای برای کم کردن از غصه روز های کرونائی یکی بود یکی نبود اما نه! خیلی ها بودند. قنبر و آرزو هم بودند یکی دختر شاه بود ودیگری پسر وزیر شاه.
تنها تصور ما از مفهوم زمان باعث می شود که روز داوری را به این نام بخوانیم در حقیقت روز داوری یک دادگاه صحرائی دائم است.
خورشید بود که دست در دست ماه بر دریچه قلبشان می کوبید. " در قلبتان جائی برای خوابیدن ما دارید"؟
یکنواختی وکسالت بار بودن زندگی ، یک نواختی موضوعات که حتما باید طبق پرونکل اجرا می شدرادیو را از طروات و شادبی تهی می ساخت فاقد روح زندگی. درجواب درخواستم از یکی از جوان هائ بسیار با هوش حزب که آن ر
فایل صوتی جلسه پرسش و پاسخ تلگرامی جمعه ۶ تیر ۱۳۹۹ موضوع جلسه : وظیفه اجتماعی هنر : امروز ، فردا میهمان برنامه : مهرداد خامنه ای ، سرپرست گروه تئاتر اگزیت Mehrdad Khameneh https://t.me/exittheatre
همانطور که پیش‌بینی میشد ماجرای پرت‌شدن قاضی منصوری، باعث شد که حواس‌ها هم از دادگاه طبری پرت شود و جماعت بخواهند سر دربیاورند که یارو زنده است یا مرده؟ خودکشی کرده با خودکشی شده.
از طیف هنرمندان نام‌ آور اصفهانی که در عین ابتکار و‌توان آفرینش هنری به لزوم بهره وری از میراث موسیقائی گذشته پای بندی کامل‌ داشته و‌مانع فراموشی نغمه‌ها و نواهای موسیقی سنتی گشته اند، یکی زنده یاد
۲۰ رأی مثبت در برابر یک رأی منفی، کمتر از ۲۴ ساعت پس از درگذشت قاضی منصوری. رأی‌گیری‌ها مربوط به یک عکس تکان دهنده در رابطه با سقوط قاضی فراری است. رأی دادن اجباری نیست، احتمالاَ از
دوسالی از بودنمان در کابل می گذشت.