فرهنگ و هنر

هر گز از « مک » یدن نپلکیدند !
آنکه فرمان داد بر کشتار فرزندان خلق مظهر جور و جنایت بود و ضحاک زمان
2 کامنت
دکتر آرین چهار سال قبل، یک شبکه بهداشتی خیریه زیر عنوان " تل-هیل" یا "علاج از راه‌دور" ایجاد کرد.
...?Əzizim belə dağda nə var Yel-yel mazanım yel-yel [ !De-de! Mazan kəlim ,de-de] عزیزم، چی دارند این کوهها؟ باد-باد ، گاو میش نر نازنینم، باد-باد [ به پیش! گاو میش نر زیبایم، به پیش!]
6 کامنت
اعتراضاتی که در همه آن‌ها نگرانی‌های زیست محیطی و خسارات برآمده از محل دفن زباله برای بخش کشاورزی، صنعت و آب شرب مردم استان مازندران مطرح بود، تا جایی رسید که عملیات ساخت سد در مقطعی کوتاه متوقف و
در آن فتوای علمای حجاز آمده بود که اگر مسلمانی یک مسیحی محارب را بکشد، یک ثواب کرده است، اما کسی که یک ایرانی را بکشد، ثوابی کرده است که اجر آن هفتاد بار بیشتر است. ...
انتشار صحبت‌های گوگوش در گفتگو با یک شبکه تلویزیونی که به گفته خود او مربوط به ۹ سال پیش است، باعث شد تا موجی از حملات مجازی علیه این خواننده مشهور ایرانی به راه بیفتد. خانم گوگوش در این ویدیو که ب
در بیشتر فرهنگ‌های بزرگ و تمدن‌های باستانی، درختان تقدیس می‌شده‌اند.
نقد این کتاب مجالی خواهد بود تا با نظر به برخی از تجارب محصل چهل سال گذشته، رابطۀ میان فقه، قانون و حکومت را از نو مد نظر قرار دهیم.
عمروم یوزه ده چاتسادا، یاپ سون نفسیم ده ظالیم لره قارشی گینه، عصیان ائدرم من ال بیر اولارام فعله لریله، قارالارلا ظولمون ائوی نی گور نئجه ویران ائدرم من
اگر کسی فکر کند که عالم سیاست، که پررنگ ترین نقش واقعیات زندگی زمینی را در خود دارد، جای مذاکره و مراوده با قابل اعتماد هاست، به راستی که نه از زندگی شخصی و تجارب فردی خود و نه ازتجربیات جهان سیاسی و
Nə dəvə qaldı, nə dəvəçiدیگر نه شتری ماند و نه سواری
1 کامنت
با حسین مولا از طریق دوست بزرگواری که خود انسانی است از جنسی دیگر، آشنا شدم. تاریخ دقیق یادم نیست. باید سال¬های آغازین دهه‌ی 1370 باشد. بعد از فوت دکتر علی اسدی که 5 آذر 1370 بود. تاریخ مهم نیست.
این منم، این من بودم. یادداشتی که در سال 1383 از سر دلتنگی کنار خیابان نشستم و نوشتم.
امام رضا برای توده مردم ضامن آهوست و مظهر مهربانی با همه خلایق. امام رضای مردم را در شش پرده با ثامن الحجج جمهوری اسلامی مقایسه می‌کنم. یک.