فرهنگ و هنر

کورترین بینایان صلا دادند که شما ظهور کردید هم از آسمان آمدید و هم از زمین
قاضیِ درویش: (به ترس و حزم و اندیشه) جادو نامیرا باشد. جادو در لحظه ای رخ دگرگون کند و پیامش متکثر شود. گاه از دهان مگسی بیرون آید، گاه از حنجرۀ چکاوکی، یا از شیپوری بر بام.
اعضای باقیمانده هیأت تحریریه له‌تان مدرن تأکید کردند که وضعیت کنونی جهان از چندین جنبه، شبیه وضعیت دنیا پیش از جنگ جهانی اول است: یک دوره طولانی از رفاه در غرب، به همراه افزایش نابرابری‌ها، و گسترش اق
زندگی من را جور دیگری نوشته اند.
وزارت ارشاد جمهوری اسلامی برای سانسور مطالب ناسازگار با ایدئولوژی رژیم صفحه ای بیش از ۳۰۰ تومان از بودجه ی عمومی کشور به سانسورگران «خصوصی» پرداخت می نماید
نامش‮ ‬همین‮ ‬است/ اگر‮ ‬بد‮ ‬است‮ ‬چرا‮ ‬گویند؟/ اگر‮ ‬خوب‮ ‬است‮ ‬چرا‮ ‬نگویم؟
پارک لنین در مرکز شهر دوشنیه با درختان چنار و اقاقی که سر برآ سمان میسایند در یک ظهر گرم تابستان . فضائی خاک آلود،با سایه روشن هائی جادوئی و فواره های بی رمقی که در یک حوض سبز خزه بسته می ریزند با ک
منوچهر برومند می‌گوید: در سال 1341 ادیب برومند منتخب شورای جبهه ملی دوم نشد؛ در حالی كه شادروان تختى منتخب كنگره شد و به عضویت شورا درآمد.
به پشت، افتاده ست و گاه دستی و گه پائی تکان دهد به عبث این مگس و گوئی از من می‌خواهد نگاه ازو برگیرم ...
1 کامنت
...Bax! / Gör necə yatıb/ Uşaq böyük/ Gecənin qurquşumunda بنگر! \ که چگونه بزرگ و کوچک \ برسرب شب خفته اند...
غزلی از مولوی با صدای م. روان‌شید
کتایون آذرلی هنرمند و نویسنده ای است پر کار و شناخته شد. او از چهارسالگی به عنوان دُبلر در رادیو و تلویزیون مشهد شروع به کار کرد و اجراهای چشمگیری را در این برنامه ها بوجود آورد.
گفتمت ضحاک هیولا نبود ضحاک سَرورِ درختِ زندگی بود: نین- گیش-زیدا از زهر دو مار بر دوش نوشدارو می ساخت و به جدال بیماری می رفت
وقتی شاخه سخن قطع شد، زبان حاکم هم بند آمد...
4 کامنت
کسی که بتواند به زبان مادری خود بنویسد، ولی به بهانه هایی ننویسد، زحمت نکشد، و بدتر از اینها " پادو" و چماق تبعیضگران هم بشود، باید به مرگ فکری-هنری او گریست...
5 کامنت