فرهنگ و هنر

سروده ای از شمی صلواتی
این دیار چیزی ندارد که خارج از عشق و نغمه های اصلی و کرم باشد.
به نظر وولفگانگ راینبولد، پروژه‌های مربوط به گفت‌وگوهای میان‌دینی نباید از بالا شکل بگیرند، وگرنه موفقیت‌آمیز نخواهند بود.
به نظر نمی‌رسد از میان کارشناسان شطرنج کسی در استعداد فوق‌العاده پرهام مقصودلو شک داشته باشد.
خیابانی بود که نام بزرگترین خان منطقه را برخود داشت .خیابان ذوالفقاری . اما بسیار کم عرض بود وکوتاه. طوری که دوماشین به سختی از کنار هم رد می شدند .
پ. شعر از احمد شاملو با صدای م. روان‌شید
بسیاری از تحلیلگران سیاسی حلقه کیان را خاستگاه فکری دولت اصلاحات قلمداد می‌کنند. این در حالی است که ردپای تفکرات دولت اعتدالگرای حسن روحانی را نیز باید در حلقه نیاوران جست‌وجو کرد.
داستان به همین سادگی‌ها که می‌گویند هم نیست. این‌ طور نیست که هر کسی بخواهد و بتواند. استعداد لازم است. هر کسی همینگوی نمی‌شود. هر کسی اینشتین نمی‌شود. هر کسی مسی نمی‌شود. هر کسی مارادونا نمی‌شود.
به اِوا گفتم: این آخرین تصویرِ عشق‌بازی من روزی زمین است، یعد از این دیگر چیزی را به یاد نمی‌آورم...
در جهانی پر از سرگرمی‌ها و تفریحات بی‌پایان، که حتا رنج‌های بشری به یک نمایش تقلیل پیدا کرده، جایی که بدبین‌های راحت‌طلب، سیاستمدارهای محبوب و آدم‌های معروفی که تظاهر به کارخوب می‌کنند همگی از این ک
این تصاویر ساده، تصور من از ۴۰ سال حکومت اسلامی بر ایران است...
آخر در روزگاری که ایران برلبه خطرناکترین ترتگاه تاریخی خود ایستاده است و نزدیک ترین همسایگانش، بزرگ ترین دشمنان‌اش هستند و سال‌هاست که وارونه کاری‌های حکومت‌اش ، آن کشور را در صدر خبرهای جهان نشانده ا
هنوز فاجعه بوسنی هرزگوین از ذهن و یاد تاریخیِ جهانِ امروز زدوده نشده است و فاشیسم در حال رشد نخستین تیرها را به منظور حذف؛ بسوی مهاجران و پناهندگان کشورهای خاورمیانه ای نشانه رفته است.
کسی راز مرا داند/ که از این رو به آن رویم بگرداند...
شاهدیم که هیچ آرمان "نسبی" نظیر "دموکراسی واقعا موجود" نتوانسته است منجر به نتایج مثبت انسانی عمومی مثلا در کشورهای وابسته به دموکراسی های واقعا موجود بشود.