فرهنگ و هنر

میدان اصلی شهر،میدانگاهی بزرگ با درختان عظیم چنار و جوی های پر آب به زلالی اشگ چشم روان در پای درختان . ده ها تخت چوبی آبی رنگ نهاده شده در میدان که درسایه روشن آفتاب قبل از ظهر حالتی تنبل و خواب
جانیانِ جمهوری اسلامی ایران دردهه ی 60 (به ویژه تابستان67) زندان های سیاسی خود رابه کشتار گاهِ انسان های آزاده وُ آرزومند ، بدل کرده بودند.از این روی ، داغ ننگی ماندگار بر صورت وُ سیرت ِ چرکین خود گذا
خجند امروز تنها شهر تاریخی معتبری است که برای تاجیکستان باقی مانده است .سمرقند وبخارا ی فارس زبان در از بکستان قرار دارند وتاجیک ها تاریخ خود را از طریق این شهر و کمال خجندی توضیح می
هواپیما فرود می آید در مسافتی دورتر از خجند در نزدیکی شهر چکالو فسک " شهر مخفی ،شهرممنوعه که اینک چون شهر ارواح
کورترین بینایان صلا دادند که شما ظهور کردید هم از آسمان آمدید و هم از زمین
قاضیِ درویش: (به ترس و حزم و اندیشه) جادو نامیرا باشد. جادو در لحظه ای رخ دگرگون کند و پیامش متکثر شود. گاه از دهان مگسی بیرون آید، گاه از حنجرۀ چکاوکی، یا از شیپوری بر بام.
اعضای باقیمانده هیأت تحریریه له‌تان مدرن تأکید کردند که وضعیت کنونی جهان از چندین جنبه، شبیه وضعیت دنیا پیش از جنگ جهانی اول است: یک دوره طولانی از رفاه در غرب، به همراه افزایش نابرابری‌ها، و گسترش اق
زندگی من را جور دیگری نوشته اند.
وزارت ارشاد جمهوری اسلامی برای سانسور مطالب ناسازگار با ایدئولوژی رژیم صفحه ای بیش از ۳۰۰ تومان از بودجه ی عمومی کشور به سانسورگران «خصوصی» پرداخت می نماید
نامش‮ ‬همین‮ ‬است/ اگر‮ ‬بد‮ ‬است‮ ‬چرا‮ ‬گویند؟/ اگر‮ ‬خوب‮ ‬است‮ ‬چرا‮ ‬نگویم؟
پارک لنین در مرکز شهر دوشنیه با درختان چنار و اقاقی که سر برآ سمان میسایند در یک ظهر گرم تابستان . فضائی خاک آلود،با سایه روشن هائی جادوئی و فواره های بی رمقی که در یک حوض سبز خزه بسته می ریزند با ک
منوچهر برومند می‌گوید: در سال 1341 ادیب برومند منتخب شورای جبهه ملی دوم نشد؛ در حالی كه شادروان تختى منتخب كنگره شد و به عضویت شورا درآمد.
به پشت، افتاده ست و گاه دستی و گه پائی تکان دهد به عبث این مگس و گوئی از من می‌خواهد نگاه ازو برگیرم ...
1 کامنت
...Bax! / Gör necə yatıb/ Uşaq böyük/ Gecənin qurquşumunda بنگر! \ که چگونه بزرگ و کوچک \ برسرب شب خفته اند...
غزلی از مولوی با صدای م. روان‌شید