فرهنگ و هنر

این روزها در شبکه‌های اجتماعی خبرهایی در مورد ممنوع شدن کار، تصویر و صدای بعضی از خوانندگان سرشناس ایرانی منتشر شده است. از جمله حامد همایون، مهدی یراحی، حمید عسگری، حمید حامی و رحیم شهریاری.
سروده ای از رضا مقصدی
در ترکیه روز ۲۳ آوریل یا ۳ اردیبهشت به عنوان روز کودک جشن گرفته می شود. پیشینه این روز به ۲۳ آوریل ۱۹۳۵ باز می گردد.
در مثنوی و دیوان شمس از پرندگان بی شماری یاد شده که فهم معانی نمادین شان مقرون به درک مصادیقی است که مولانا در سلک تشبیه واستعاره و مجاز به خواننده القاء میکند. از اینرو پی بردن به مدلول سخن مولانا
شاید یک سالی می گذرد از زمانی که از هایده ترابی (که غرق در مطالعات سومری و اکدی و آن خطوط عجیب و غریب میخی بود) درباره ی توجهِ ویژه ی آن مردمان به گذشته شنیدم: گذشته به صورتِ چیزی که در پیشِ روست.
گاهی اوقات اضطرار ایجاب میکند تا به دنیایی پناهنده شویم که رنگ، نژاد، مذهب، دروغ، ریا، خیانت و غیرو معنایی ندارد و هر چه هست "عشق و زیبایی" است.
از صادق نوشتن آسان نیست چه رسد که "هدایت" باشد؛ نویسنده¬ ایرانی که هیچ نویسنده¬ای در تاریخ معاصر به اندازه او رنج، بویژه رنج فرهنگی نکشیده است.
سروده ای از رضا مقصدی
در نگاه تاریخی ِمردانه به خوب و بد روابط انسانی و سیاسی، لابد کسی که مردم به خاطر مهر و محبتش به سوی او بشتابند و بجای پدر پرجلال و جبروت مادر خدمتگزار باشد سرشار از مهر و گذشت، فاقد کاریزما ست و قرار
سروده ای از شمی صلواتی ناآشنا دوستی؛ نوشت از دور !
زبان سومری تنها زبان باستانی ست که مدارک نوشتاری زیادی از آن در دست داریم. از ایلامی ، هوری، اورارتویی چیزهای کمی در دست است. از اینرو « اجباراً» کندو کاوها بیشتر متوجه متون سومری ست...
سروده ای از نرگس اليكايي
جشن نوروز ۱۳۹۸ در پاریس برگزار کننده: انجمن فرهنگ آزاد تهیه شده توسط تلویزیون اینترنتی رنگین کمان، بنیاد آزادی اندیشه و بیان
خدای قرآن با خدای ایرانیان باستان، تفاوت دارد، اما در تقابل با آن نیست.
جمله با آواز و در خنیاگری/ باز می خوانند با لفظ دری/ شادی نوروز بر تو ارمغان/ شاد بادا جشن و آیین مهان