فرهنگ و هنر

۲۰۱۸ با بهاری که میرسد از راه خاطرات گذشته، هم سفرند روز های گذشته، از نظزم همچو باد بهار، میگذرند. می شکوفد بهارخاطره ها میدهد
«بابک فرزاد فقط دکتر کامپیوتر، مساله سخت ریاضی حل‌کن و استاد دانشگاه و این حرف‌ها و لقب‌ها نبود.
یکی از انواع اعدام‌های دهشت انگیز در ایران زمان قاجار، اعدام با توپ جنگی بود! در این مورد اعدامی را به لوله توپ بسته و شلیک میکردند ، مجرم در دم دو نیم میشد!
3 کامنت
هرچند در قرون بعدی، اسلام همیشه مسیح را تکریم و ستایش کرده اما اگر بخواهیم انصاف دهیم باید بگوییم کلیسا این لطف را جبران نکرده است.در تمام جهان اسلام، پسران بسیاری عیسی یا مسیح نام دارند و دختران بسی
حال و روز این آیین باستانی به اندازه‌ای بد است که مدت هاست قافیه را به امثال هالووین و حتی کریسمس باخته تا جایی که کمتر رسانه‌ای را می‌توان یافت که درباره آن بنویسد یا در مطالبش درباره آن، نکات منفی س
جشنی به پاس اولین روز زمستان؛ روزی به دنبال شب زیبای یلدا
حیوانات خانگی نور و شادی وارد خانه میکنند.
زیمل میان شناخت تاریخی و شناخت علوم نجربی فرق میگذاشت وچون حقیقت تاریخی را جدا از واقعیت تاریخی در زندگی میدانست دچارشکاکی و نسبی گرایی شد.
نوشته ی Šul-gi بر روی ظرفی که به خدای معبد d mes-lam-ta-e3-a * هدیه کرده است...
5 کامنت
آب شط گوید: توگویی "حته" است/ گام هایش خسته است/ دست هایش بسته است/ ساحل سیمین سراید:/ جای جنگ میثم است/ رزمگاه طارق است/ قیس قرمز از درون چاه گوید:/ زنده ایم، آزاده ایم/ گرچه در ژرفای "
وقتی رسانه‌ها خود را وقفِ اخبارِ سلبریتی‌ها می‌کنند، مشکلات واقعی جامعه به فضای تاریکِ فراموشی سپرده می‌شود. ازآن‌پس، تا حرفی از دهان یک هنرپیشه خارج نشود، در جامعه رسمیت پیدا نمی‌کند.
کدام انسان با وجدان می تواند شاهد بیخانمانی و گرسنگی و درماندگی انسانهای دیگر باشد و کاری نکند؟ چه کسی می تواند فاجعه دهشتناک ستم جنسی و نابرابری جنسیتی را ببیند و ساکت بماند؟
كاش می‌توانستم قطره قطره واژه‌هايم را در جنگل چمنزار زمان بيفشانم و سبد سبد جوانه زنم تا فرياد بيداد تو را با سبدهايم برای جهانيان پراكنده كنم
خوانش زبان سومری به یاری زبان ترکی کاری ست که به آن نپرداخته اند. از اینرو در این مورد منابع نیز وجود ندارد. در واقع این نوشته ها شاید نخستین کاری ست که صورت میگیرد.
20 کامنت
او به تاثیر عنصر معنویت در موسیقی و آوازش اشاره کرد: «سال های اولیه، بی خبر از بعد معنوی موسیقی، به هیچ هدف متعالی ویژه ای فکر نمی کردم اما به تدریج که در عمل توانستم ارتباط عمیق موسیقی را با شعر کلاس