فرهنگ و هنر

جشنی به پاس اولین روز زمستان؛ روزی به دنبال شب زیبای یلدا
حیوانات خانگی نور و شادی وارد خانه میکنند.
زیمل میان شناخت تاریخی و شناخت علوم نجربی فرق میگذاشت وچون حقیقت تاریخی را جدا از واقعیت تاریخی در زندگی میدانست دچارشکاکی و نسبی گرایی شد.
نوشته ی Šul-gi بر روی ظرفی که به خدای معبد d mes-lam-ta-e3-a * هدیه کرده است...
5 کامنت
آب شط گوید: توگویی "حته" است/ گام هایش خسته است/ دست هایش بسته است/ ساحل سیمین سراید:/ جای جنگ میثم است/ رزمگاه طارق است/ قیس قرمز از درون چاه گوید:/ زنده ایم، آزاده ایم/ گرچه در ژرفای "
وقتی رسانه‌ها خود را وقفِ اخبارِ سلبریتی‌ها می‌کنند، مشکلات واقعی جامعه به فضای تاریکِ فراموشی سپرده می‌شود. ازآن‌پس، تا حرفی از دهان یک هنرپیشه خارج نشود، در جامعه رسمیت پیدا نمی‌کند.
کدام انسان با وجدان می تواند شاهد بیخانمانی و گرسنگی و درماندگی انسانهای دیگر باشد و کاری نکند؟ چه کسی می تواند فاجعه دهشتناک ستم جنسی و نابرابری جنسیتی را ببیند و ساکت بماند؟
كاش می‌توانستم قطره قطره واژه‌هايم را در جنگل چمنزار زمان بيفشانم و سبد سبد جوانه زنم تا فرياد بيداد تو را با سبدهايم برای جهانيان پراكنده كنم
خوانش زبان سومری به یاری زبان ترکی کاری ست که به آن نپرداخته اند. از اینرو در این مورد منابع نیز وجود ندارد. در واقع این نوشته ها شاید نخستین کاری ست که صورت میگیرد.
20 کامنت
او به تاثیر عنصر معنویت در موسیقی و آوازش اشاره کرد: «سال های اولیه، بی خبر از بعد معنوی موسیقی، به هیچ هدف متعالی ویژه ای فکر نمی کردم اما به تدریج که در عمل توانستم ارتباط عمیق موسیقی را با شعر کلاس
شکافدان چیخارداق یئنی دن، آنامیزین اللرینیده کی دوشونجه سیزلیگین یوموشاقلیغینی بیا تا دوباره از کمد در آریم، لطافت بی خیالی نهفته در دستان مادرمان را
داش آکل، قهرمان داستان صادق هدایت، یاد آور شخصیت ستارخان در تاریخ ایران بطور خاص و عیاران و جوانمردان بطور عام است .
مرداب هسل Hasal چالوس در طول فصول سال، پذیرای گردشگران و طبیعت دوستانی است که از اقصی نقاط کشور برای تماشای این مرداب که سطح آن با جلبلگ های سبز پوشانده می شود میزبانی می‌کند.
علت عدم اطلاع بسیاری از این موضوعات مهم بواسطه عدم علاقه آنان و انحصار ارزش های اروپایی در فرهنگ مسلط است که تُرّهات دکارت یا کانت را مهم و معروف نموده و در مقابل دانش ابن سینا را بی اهمیت شمرده اند.
دست نزن بر لب من. میان انگشتانت خونین میشود Əl dəyməsin‭ ‬dodağıma Qanar barmaq içində
1 کامنت