فرهنگ و هنر

حضور حکومتهای ستمگر بر سر مردم نه از توانائی های ویژه و غیر قابل برابری ِآنها، بلکه از ناباوری خود مردم به توانمندی ها و صلاحیتهایشان و بکار گیری آنهاست. تمامی حکومتها از مردم می ترسند.
و چنین شد که پس از هزاران سال “انسان بودن” معنی شد: بگذار رویش خورشیدیان نوازش چشم تو باشد بگذار تا خونم بهای عشق تو باشد بگذار تا جانم هدیه زیبائی‌های تو باشد.
آهنگهای اولدوز( ستاره) و گؤلوش( لبخند): ساخته هنرمند عزیز، آقای محمد احمدی زاده
زندانیان سرود می خوانند، حمله شروع می شود، پاشنه تفنگ و ضرب پوتین ها بی وقفه با دهان ها و سینه ها و بدن ها در کشاکشند، دهان ها پرخون می شوند، نعره فرمانده عملیات و ضرب مداوم پوتین ها به فک و سر و شانه
افراد مشهوری که قبل از تولد دهها سال پیش نیز وجود داشتند.
1 کامنت
ستاره آمد وُبامن، یگانه گشت وُ نشست وشعر ِ تازه ی جان ِ مرا به کُرد سپُرد. وکُرد با من گفت: کدام برگ؟
- لطف کن، ترلانم را بده Kərəm eylə, ver tərlanımı -دوستم بیا ترلان ات را ببر- برو صیاد دلها باش!-Gəl apar tərlanın dustum, get ol könül səyyadı
2 کامنت
او ادامه داد: «٣٠سال است که کار من این است، فعالیت داوطلبی جزئی از زندگی‌ام است؛ برهانی برای توجیه آن ندارم، همان‌گونه که نفس می‌کشم، کار داوطلبی می‌کنم، به نظر شما نفس کشیدن دلیل می‌خواهد؟» حرف پایا
وارد اتاق بزرگی مملو از جنازه هائی شدند که خفه شده و روی هم تلنبار شده بودند!
در دوره نازيسم، آلماني‌ها دچار اين پندار شده بودند كه بايد دنيا را بگيرند. خود هيتلر هم دچار چنين توهمي بود. تسخير جهان در توانايي آلماني‌ها نبود.
رویداد «رهبران رشد» برای پاسخگویی به سوالات کسب‌وکارهای کوچک و بزرگ در مورد رشد کسب‌وکار در۲۶ مهرماه ۹۷ برگزار می‌شود.
می شود تیهوی ایران نیز بریان بر اجاق!
محموعه‌ای از ۱۴ شعر
(( در محکومیت هرگونه تروریسم، و پیش از همه تروریسم دولتی اخیر ولایت در کردستان، ای بسا اهواز، بسان تاریخ 40 ساله ی سراسر خونین و سیاهِ ایرانِ ویران گشته ی ملاها))