فرهنگ و هنر

ستاره آمد وُبامن، یگانه گشت وُ نشست وشعر ِتازه ی جان ِمرا به کُرد سپُرد. وکُرد با من گفت:
1-دریای کاس پی، 2-رود آراز( آراس)، 3-آذربایجان( آذ-ار-بای-جان)، هر سه نام خود را از قوم کاسی( کاش، کاش کا kaş-ka، کاس، آس، آذ) گرفته اند...
3 کامنت
کتاب "دگرباشان جنسی" اثر، نویسنده و پژوهش گر، "اسد سیف" است.
دنیا و عالم می دانند که خونخوار حق ما را خورده است/ سوگند به نام کردستان که از خواسته مان دست برنخواهیم داشت
1 کامنت
1 کامنت
در همبستگی با جنبش جدائی دین از دولت، دادخواهی نوع انسانی و برابریجوئی مردم کار و زحمت و بویژه مسلمانان فریبخورده ی ایران، عراق، منطقه و جهان، و پشتیبانی از خواست و خیزش های این ملت ها، و آرزوی رهائی
گربه آزاده/ خودش تعیین می کنه/خودش تبیین می کنه
!Qayanın döşü\Güllər \Gecənin ulduzları سینه ی صخره- گلها- ستارگان شب!
خوئی جان عزیز، به پیر و پیغمبر قسم، یا به هر چیزی که عزیز می داری، و به جان عزیز خودت، که ما هیچ خطی بهتر از عربی نداشتیم و آن پیشینیان ما هم، حالا هر کوفت و مرگ زده ای که بودند، نرفتند خطی بدتر و دشو
بطول 14 قرن بر خلاف منشور کورش بزرگ که مبنای حقوق بشر قرار گرفت زنان ایرانمام را از حقوق اولیه محروم نموده است...
اگر خواهید رها گردید ز چنگش/ بجنبید و شوید یکسو به جنگش/ چو خرم دین وآرش همچو کاوه/ کنید این گرگ وحشی پاره پاره
هايکوهای تی‌جو را که سرشار از زنانگی و مادرانگی‌اند، آينه تمام نمای ژاپن قبل از جنگ، در طول جنگ و پس از جنگ می‌دانند.
نامه دارد به نشانیِ امروز \ جنبِ ایستگاهِ انکار\ کویِ آبیِ آسمان \ روزنِ بیداران...
نمادِ عشق به مردم، صدای نسلِ جوان، به حکمِ خیره سرانی بدان رذیلی رفت...
آنها\ فریاد ما را ممنوع کردند\ وخاکستر تو را ...