احزاب و تشکل ها

از تمامی وجدان‌های بیدار درخواست داریم که سکوت نکنند و خواهان مجازات آمرین قتل علیرضا شیرمحمدعلی باشند
راستاهای عمومی برنامه حزب چپ ايران (فدائيان خلق) در اختيار شما است. اين سند برای ارائه به نخستين کنگره حزب توسط کميسيون خطوط برنامه تهيه شده است. کميسيون پيش نويس راستاهای عمومی برنامه را تهيه و برای اظهارنظر و ارائه پيشنهاد در اختيار اعضای حزب گذاشت. پيشنهادهای دريافتی در کميسيون مورد بحث و بررسی قرار گرفت. اکنون سند پيشنهادی به کنگره، برای اظهار نظر منتشر می شود.
سند سیاسی پیشنهادی نخستین کنگره حزب چپ ایران (فدائیان خلق) برای اطلاع علاقه‌مندان به مباحث کنگره منتشر می‌شود. این سند توسط کمیسیون منتخب هیئت سیاسی - اجرائی تهیه و بعد از بحث در بین اعضای حزب و دریافت پیشنهادها دوباره مورد بازبینی قرار گرفته‌است. این سند اکنون برای اظهارنظر ياران و دوستان حزب، منتشر می شود.
درحالیکه دادگاه ها و دادسراها مکلفند برای متهمان امکان وکیل و کارشناس فراهم کنند، هم‌اکنون نمایندگان معلمین، کارگران، فعالان صنفی و سندیکایی بدنبال بازداشت های خودسرانه و خشونتهای عوامل حکومت، به بهانه‌های گوناگون و به ویژه بدون رعایت و تضمینِ حق دفاع یا محکوم شده و یا در زندان های جمهوری اسلامی در انتظار محکومیت هستند. آنها در تلاش برای برگزاری گردهمآئی های صنفی و سازمان دادن اعتصابات بدون توسل به خشونت بوده اند
پس از حمله راكتي به منطقه سبز در نزديكي سفارت آمريكا در بغداد، رئيس جمهور آمريكا در توئيتر خود خطاب به سردمداران "جمهوري" اسلامي نوشت ؛ بار ديگر آمريكا را تهديد نكنيد وگرنه پايان رسمي ایران فرا خواهد رسيد! اين توئيت نشان دیگری از سياست های غلط و ماجراجویانه رژيم "جمهوري" اسلامي است. اين چندمين بار است كه پس از تنگتر شدن حلقه تحريم ها توسط آمريكا، چنين حركتهاي تروريستي و خرابكارانه صورت می‌گیرد.
شورای هماهنگی از تمام ظرفیت‌ها و توان خود برای حمایت از فعالان صنفی و معلمان استفاده خواهد نمود. هر معلم در هر جای ایران اگر بخاطر فعالیت صنفی مورد ستم واقع شود مورد حمایت شورای هماهنگی و تشکل‌های عضو قرار خواهد گرفت
در روزهای اخیرهمچنین شاهد قدرت نمایی و شاخ و شانه کشیدن های برخی از مقامات سپاه و بسیج و تحریکات متقابل برخی دیگر از طرفداران تشدید تحریم
سیاست های جنگ افروزانه جمهوری اسلامی ايران در کشورهای خاورمیانه و مداخله در امور کشورهای دیگرمنطقه از جمله کشور شما عراق، هیچگاه مورد تایید مردم ایران نبوده و نیست. هزینه سرسام آور جنگهای خود سرانه جمهوری اسلامی ايران بدون رضایت مردم ایران واز جیب و ثروت آنها پرداخت شده است و ميشود، که این اقدام مضاف برسوء مدیریت جمهوری اسلامی و بحران اقتصادى ناشى از آن، فقر موجود در کشور ما را تشدید کرده است. به همین دلایل مردم ایران زیر فشارهای سخت دیکتاتوری جمھوری اسلامی سر بە عصیان برداشتەاند
در شرایطی به اول ماه مه نزدیک میشویم که موج جنبش های مختلف از اعتراضات هفت تپه تا فولاد اهواز، از
کنگرۀ ملیت های ایران فدرال، روزاول ماه مه، روزکارگررا، به همۀ کارگران جهان، بخصوص کارگران ستم کشیده وغارت