احزاب و تشکل ها

باد فروغ تاجبخش نماد پرآوازۀ خاوران و سمبل امید و ایستادگی در مقابل استبداد را در برلین گرامی می داریم.:
به مناسبت روز جهانی زبان مادری
مطالبه حق برخورداری از آموزش به زبان مادری، از نگاه حکومت اسلامی که منکر چنین حقی است، به یک مسئله سیاسی و حتی امنیتی تبدیل شده و با مبارزه سیاسی علیه حکومت گره خورده است. این مقاومت ظالمانه باید درهم شکسته شود. لازم است که نیروهای مردمی، همزمان با کار فرهنگی در این عرصه، مبارزه برای احقاق حق آموزش به زبان مادری را سازمان دهند. اولین گام در این مبارزه، مطالبه حق تحصیل به زبان مادری کودکان غیرفارسی زبان است.
هدف تروریسم دولتی از کشتار فرزندان خلق ترکمن، سرکوب این خلق
در بزرگداشت آن چهار جان شیفته گرامی و همه جانباختگان توسط تروریسم دولتی در ترکمن‌صحرا، و نیز به حرمت هر رهرو "آرزوهای آمان جان" و آن "دختران دشت"، بر این هستیم و می‌مانیم که: جنبش خلق ترکمن در فردای انقلاب، اصالت و حقانیت اجتماعی و ملی خود را داشت. هم از اینروست که امروز آن را، آتشی می‌دانیم مشتعل ولو زیر خاکستر سکوت پس از سرکوب. دست ما برای همراهی‌ها و همکاری‌ها جهت زنده نگهداشتن آرمان‌های آن خیزش مردمی دمکراتیک و دادخواهانه‌ اصیل، گشوده و گشاده سوی هر هم میهن ترکمنی است...
به دعوت حزب چپ ایران (فدائیان خلق) ـ برلین عصر روز شنبه 20 بهمن 1397(9 فوریه 2019) به مناسبت 49 سالگرد بنیانگزاری جنبش فدائی مراسمی در برلین برگزارشد
از سال ۱۳۵۰، پس از نخستین دستگیری پسرش به دست مأموران ساواک دومین شاه پهلوی، زندان‌ها را در جستجوی فرزند درنوردید. و پس از سال ۱۳۶۲ و دستگیری او به دست گزمگان خمینی، بار دیگر راهی دیدار فرزند دربند خود شد
به دلايل بسيار واضح، يک رفتارغير ايرانی و انديشه ناسالم سياسی وغيردموکراتيک، مانع از حضورمرکزمطالعات ايران درنخستين نشست شده است. حال شما به جای متوقف کردن و جلوگيری از ادامه يک چنين روند ناسالم سياسی، با اين شيوه غير مسؤلانه از آن حمايت ميکنيد و تاکيد ميکنيد که پس از نشست اول يک جمعی تشکيل شده و از اين به بعد تصميمات به صورت جمعی اتخاذ ميشود
ما بیشمارانیم
اسماعیل بخشی و سپیده قلیان
ما خواهان آزادی هرچه سریع تر اسماعیل بخشی و سپیده قلیان هستیم.
پرونده‌سازی‌های ناموسی و تحریک خانواده‌ها، ارتباط فعالان جنبش‌های اجتماعی را با افراد و نهادها جاسوسی و توطئه جلوه دهند تا از این طریق، صدای کارگران را در بیان آزاد خواسته‌هایشان خاموش، اعتراضات‌شان را متوقف، اعتماد به نمایندگان منتخب ‌شان را سلب و با ایجاد جو بی‌اعتمادی و تفرقه قدرت‌شان را تضعیف کنند.
اتحاد برای دموکراسی در ایران
عجز و ناتوانی رژیم در حل نیازها و مطالبات اولیه مردم و به خصوص مزدبگیران یدی و فکری، و راندن بخش عمده‌ای از مردم به زیر خط فقر، از یک سو به گسترده‌ترین جنبش مدنی و همبستگی اجتماعی مردم ما در چهار دهه اخیر منجر شده، و از سوی دیگر بن‌بست‌های درونی حکومت را آشکارتر ساخته است.
در درجه اول، برخورد سازنده و اعتمادساز نیروهای سیاسی با یکدیگر و تلاش برای پیدا کردن نقاط مشترک و احتراز از تأکید بر روی نقاط افتراق است.
به باور ما مدت یک سال بعد از کنگره شانزدهم سازمان، فرصت زمانی مناسبی است از يکسو برای ارزيابی از استحکام و تداوم حيات حزب چپ ايران (فدائيان خلق) و از سوی ديگر افزودن بر تلاش‌ها در جهت کاستن از فاصله‌ها و برقراری پيوندهای ضرور.