احزاب و تشکل ها

تبعیض جنسیتی در جوامع اسلامی بخصوص در جمهوری اسلامی ایران تنها در قوانین رسمی دولتی نیست، در فرهنگ
عدم به روز کردن صحبت در مورد ارزشمندی ها و راهکارهای سوسیالیستی بعنوان برنامه هایی عملی و قابل اجرا، قابل بحث برای پاسخگویی به مشکلات روزمره، که خود را بصورت فرار به گذشته ها و آینده های دور نشان میدهد، به نوعی تمکین کردن به وضعیت فعلی، آلترناتیو جمهوریت سکولار دموکراتیک موجود در خیلی کشورهای جهان میباشد.
سیاست ضد انسانی و فرصت طلبانهء رژیم در کتمان این اپیدمی در قبل از برگزاری به اصطلاح انتخابات مجلس شورای اسلامی که میتوانست فضای برگزاری
واپسین بیانیه کمیته همبستگی برای حقوق بشر در ایران - نروژ
بیانیه شورای دموکراسی خواهان در رابطه با بحران کرونا و جمهوری اسلامی
انتشار ویروس کرونا و نقش جمهوری اسلامی در بحران سازی های مستمر
ما حمایت خود را از فراخوان به گردهمایی و اعتراض به نگه داشتن زندانیان و در خطر بودن جان آنها بدلیل اپیدمی کرونا اعلام می کنیم
اطلاعیه شورای مدیریت گذار
انتخابات دور یازدھم مجلس شورای جمھوری اسلامی ایران، در روز جمعه، دوم اسفند برگزار شد. نتایج حاصله و گزارش ھای ارسالی بیانگر شکست کامل نظام اسلامی وعزم راسخ مردم ایران برای گذر از آن است. مردم ایران با بایکوت ملی خود، انتخابات فرمایشی را به "رفراندوم نه به جمھوری اسلامی" تبدیل کردند و مشروعیت نظام را شکستند.
در بیانیه ای مشترک شورای دموکراسی خواهان ایران و کنگره ملیتهای ایران فدرال و همبستگی برای آزادی و برابری در ایران جهت تحریم انتخابات مجلس شورای اسلامی روز دوم اسفند صادر شد و ازمردم ایران خواسته شد که نه تنها با تحریم این نمایش مضحکه آمیز، ماندن در منازل و عدم حضور در مجامع و معابر عمومی می توانند نشان دهند، که جمهوری اسلامی از هیچ گونه مشروعیتی در جامعه ما برخوردار نیست. عدم حضور شما در معابر و مجامع عمومی و حوزه‌های رای‌گیری، مشت محکمی خواهد بود بر تار و پود این نظام در حال سقوط
مردم نه آزادی کاندید شدن دارند و نه حق انتخاب نمایندگان خود را، گذشته از این در سراسر عمر جمهوری اسلامی نه آزادی اندیشه، نه آزادی بیان نه حق داشتن روزنامه و نشریه در جامعه وجود داشته است
جمهوری اسلامی در شرائطی شما را به شرکت در انتخابات مجلس فرامی‌خواند، که هنوز چند ماه بیشتر از سرکوب اعتراضات گسترده‌ی آبان‌ماه ۱۳۹۸، در بیش از صد شهر و ۲۹ استان کشور