احزاب و تشکل ها

تنها چند روز قبل از آغاز اعتراضات آبان 98 خبر درگذشت شاعر عرب اهوازی " حسن حیدری " در 10 نوامبر 2019 ( 19 آبان 1398 ) که ظن کشته شدن وی از سوی رژیم ایران می رفت
ایران درآتش جوروجهل حاکمین جمهوری اسلامی می سوزد. مردمان به تنگ آمده که برای نان به خیابان می آیند با شلیک مستقیم گلوله به خاک و خون کشیده می شوند و نخبگانی که به ناچار کشور خود را ترک می گویند در شعله های انفجار هواپیما جان می بازند.

زیر ذره بین - سقوط هواپیما و رسوایی امپراطوری دروغ

نام برنامه: زیر ذره بین

موضوع برنامه: سقوط هواپیما و رسوایی امپراطوری دروغ

مجری برنامه:
استاد محمد ابراهیم کیانی - مجری کارشناس

مهمانان برنامه:
استاد عبدالفتاح خدمتی - کارشناس علوم اسلامی
یزدان شهدایی - دبیر شورای مدیریت گذار
ناخدا، دکتر محمد فارسی - از افسران عالی رتبه ارتش ایران
محمد زمانی - روزنامه نگار و جامعه شناس
دکترمهران براتی - مسئول روابط بین المللی شورای مدیریت گذار
انتشار از: 
"شما حاکمان جمهوری اسلامی، یک بار دیگر به دنیا نشان دادید که هم بی کفایتید و هم تبهکار، هم دروغگوئید و هم فاقد صلاحیت. در مقابل فشار خارجی، خالیبند و رجزخوانید و برای مردم خودتان بیرحم و قسی القلب. این رسوائی و این جنایت بزرگ که قلب همه مردم ایران را به درد آورده است، دامن شما را رها نخواهد کرد."
اعلامیه ی سازمان های جبهه ملی ایران در اروپا
سقوط غیرعمد هواپیمای مسافری حامل شمار بزرگی از هموطنان نشانه ای دیگری از نزدیکی سقوط غیرعمد خود رژیم نیز هست : از این پس سقوط دستگاه پوسیده و لرزان زور و ستم حاکم امری محتوم است که تحقق آن تنها در گرو همت بیشتر آزادیخواهان و بویژه همبستگی و تفاهم بیشتر در میان آنان قرار دارد
نگذاریم حکومت اسلامی کشورمان را با خود در باتلاق فرو برد!
به باور ما تنها راه رهایی و دموکراسی در ایران، تشدید مبارزه برای سرنگونی حکومت اسلامی است.ما بر این باوریم که گفتمان جنگ، از آن ملت ایران نیست و بلکه همان گفتمان قیام آبانماه ۱۳۹۸ می باشد که همانا صلح و امنیت در ایران و منطقه خاور میانه از راه سرنگونی حکومت اسلامی می گذرد
رسانه های ایران بامداد چهارشنبه 18 دی ماه سقوط یک فروند هواپیمای مسافربری بویینگ، متعلق به کشور اوکراین را چند دقیقه بعد از بلند شدن از فرودگاه امام خمینی تایید کردند.
شورای دموکراسی خواهان ایران معتقد است تا زمانی که جمهوری اسلامی بر کشورحاکم است کشتار و قتل عام و بحران های ویرانگر همواره در خاورمیانه استمرار خواهد داشت و معتقد است پایان این فجایع با سقوط جمهوری اسلامی رقم خواهد خورد.
بی‌شک قتل قاسم سلیمانی ضربه‌ای دردناک به پیکر رژیم حاکم بر ایران وارد کرده و هیبت آن را از بین برده است اما این به این معنی نیست که این رویداد نقطه پایان
ما تردیدی نداریم که اکنون نیز مردم ایران در دام تبلیغات گمراه کننده حکومت نخواهند افتاد و دلیلی برای تخاصم و درگیری با آمریکا و تن دادن به تحمیل جنگ تازه ای در خاورمیانه از سوی رژیمی که یک بی نظمی سرکوبگر و فاسد است نخواهند یافت.