احزاب و تشکل ها

اول مهر 96 فرا می رسد اما این مهر برای کودکان عرب، مهر نیست، نا مهربانی است، رنج است و نابرابری. بریدن زبان مادری است و تحمیل زبانی دیگر.
به اعتراض کارگران آذر آب و هپکو بپیوندیم، به هر طریق ممکن آنان را مورد حمایت متحدانه ی خود قرار دهیم و با نیروی متحدمان خواهان تحقق فوری خواستهای آنها و محاکمه ی فوری کسانی بشویم که کارگران آذر آب و ه
تجربه نشان می دهد که در طول مدتی که دولت اقلیم کُردستان بر سر کار است ، با این که میلیاردها دلار پول به دستش رسیده ولی قدمی در جهت برآورده کردن خواست های اقتصادی توده های کُرد برنداشته و آن پول ها بخ
بحرانهاى اقتصادى، اجتماعى و سياسى ايران واقعيتهاى غير قابل انكار هستند. نقشی که سران جمهوری اسالمی در بحران منطقه بعهده گرفته اند بر وخامت این اوضاع می‌افزاید. در چنین شرایطی نجات کشور از وضعیت کنون
1 کامنت
اتحاد برای دموکراسی در ایران قبل از برگزاری انتخابات اخیر ریاست جمهوری با انتشار بیانیه ای از کنشگران سیاسی دعوت کرد که در انتخاباتی که جنبه نمایشی به خود گرفته و حاصلی جز تایید مشروعیت نظام ندارد، شر
خواسته ی موکد جامعه ی فرهنگیان کشور رفع نگاه امنیتی به فعالیت های صنفی، صیانت از حقوق فعالان صنفی معلمان، توقف پرونده سازی علیه ایشان، آزادی نمایندگان صنفی فرهنگیان کشور: آقایان اسماعیل عبدی ، محمود ب
به مطالبات زندانيان سياسی رسيدگی کنيد!
در آخرین مورد از رفتارهای غیر انسانی حکومت ایران دو کولبر با شلیک مستقیم نیروهای مرزی جان خود را از دست دادند، که این اتفاق باعث افزایش خشم مردم پیشرو و آزادیخواه کردستان ایران شد.
به كوردها می گویند قاچاقچی !میگویند ضربه ای که به اقتصاد زده اند جبران ناپذیر است .حال سوال اينجا است آیا ضربه ی كوردها بیش از اختلاسهای میلیاردی آقايان است ؟؟ كه بیش از میلیاردها دلاری مي باشد!
روز چهارشنبه اول شهریور 1396 وزارت آموزش و پرورش ج ا ا با انتشار شیوه نامه ای در رسانه های کشور، بار دیگر چهره تبعیض آمیز خودرا نشان داد.
ما جمعی از فعالین صنفی و مدنی با محکوم کردن احضار محمود بهشتی لنگرودی و علی نجاتی به زندان و با تأکید بر توقف فوری احضار و بازداشت فعالین صنفی، خواهان پایان دادن به امنیتی کردن اعتراضات کارگران و معلم
نگاهی کوتاه به فاجعه ملی درتابستان سیاه ۶۷، روزهایی که بزرگترین کشتار زندانیان سیاسی در تاریخ معاصر ایران، توسط همین جمهوری اسلامی بوقوع پیوست در تابستان سال ۶۷ به فرمان خمینی هزاران نفر از زندانیان
1 کامنت
از همه ی کارگران، معلمان ، پرستاران ، دانشجویان و کنشگران مدنی و اجتماعی درخواست داریم که برای نجات رضا شهابی به ما بپیوندند و با امضای این نامه پشتیبانی خود را از این کارگر زندانی اعلام نمایند
دعوت به شرکت در گردهمایی اروپایی در بروکسل
کانون صنفی فرهنگیان استان قزوین با حمایت از تجمع روز سی و یکم مرداد ماه که مطابق با اصل ۲۷ قانون اساسی است، از کلیه ی پیشکسوتان و شاغلان دعوت می کند با همکاران بازنشسته ی خود همراهی کنند؛ چون" آر