احزاب و تشکل ها

جبهه ملی از حسن روحانی خواستار اجازه ی گردهمایی در روز 14 اسفند در تهران شد
نظم بخشی و اقتدار و حوزه نفوذ ترکیه در امتداد این نوار مرزی نهصد و یازده کیلومتری برای ترکیه آن اندازه حیاتی است که در حوزه مسائل امنیت ملی تعریف می شود با توجه به گسل‌های فعال قومی در جنوب ترکیه و شم
آکسیون پشتیبانان جنبش دموکراتیک مردم ایران 1396 – نوردراین وستفالن در روز شنبه 27/01/2018 ساعت 15:30 در جلوی کلیسای بزرگ شهر کلن
در پایان، هیئت نمایندگی جمعیت پشتیانی از مبارزات مردم ایران با اشاره به احضار سفیر جمهوری اسلامی در آلمان و هشدار دولت آن کشور به حکومت ایران مبنی بر این که فعالیت‌های جاسوسی خود را در خاک آلمان متوقف
No forced Hijab
ما روزنامه نگاران ، زنان و مردان آزاديخواه ضمن محكوم نمودن اين خواسته غيرانساني از سوي تلويزيون كلمه ، كه مبين تجاوز به آزادي فردي و حرمت انسانيست از آن رسانه و مسئولينش ميخواهيم تا از مردم و بويژه زن
2 کامنت
وکلای دادگستری، ضمن یادآوری حقوق هزاران هم میهن دستگیرشده ی خیزش ملی اخیر، آمادگی خود را برای دفاع از دستگیرشدگان اعلام داشته، خواهان آن شدند که دستگاه قضائی رژیم حق دفاع این شهروندان را رعایت کند
خیزش و مبارزه ملی برای براندازی فرقه دیکتاتوری غاصب ایران، در تداوم و قوت روزافزون است.
ما، شوراهای صنفی دانشجویان سراسر کشور، ضمن محکوم‌کردن این رفتارهای غیرقانونی و توجیه ناپذیر، با تمام توان خود، آزادی بی‌قیدوشرط یکایک دانشجویان و فعالان صنفی را مطالبه می‌کنیم....شوراهای صنفی دانشجویا
ما از همه جریان های چپ و دموکراتیک، نهادهای مدافع حقوق بشر و فعالان سیاسی و مدنی می خواهيم فریاد خود را علیه اقدامات سرکوبگرانه حکومت و برای آزادی همه زندانیان سیاسی و بازداشت شدگان جنبش اعتراضی اخیر،
evin_iran
حکومت جمهوری اسلامی به اعتراضات اخیر پاسخ همیشگی را داده است:‌ سرکوب.
ما همه نیروهای آزادیخواه را به اقدام هماهنگ برای مقابله با سرکوب خشونت بار اعتراض مردم و سازماندهی یک حرکت بزرگ همبستگی با مردم معترض فرا می خوانیم.
1 کامنت
برای رسیدن بە حقوق سندیکائی ، آزادی رهبران سندیکائی، برای بە شکست کشاندن سیاست های ضدکارگری حکومت، برای پایان دادن بە فقر، بیکاری، بی عدالتی و استبداد، لازم است فعالانە از اعتراضات مردمی به نام تشکل ه
هنگامی فرزندان ایران برای در هم شکستن حکومت اسلامی خیز برداشته اند، حزب "پان ایرانست" پیشنهاد شرم آور انتقال قدرت به نظامیان (برقراری حکومت نظامی) را طرح کرده است.
21 کامنت
نمی توان با همه اجزاء هیچ بیانیه ای موافق بود و انتظار این قلم نیز از بیانیه جنبش سکولار دموکراسی ایران (1) که شب گذشته منتشر شده، چنین نیست
از سوی دیگر اعتراضات مردم هشداری است به جریان های سیاسی چپ و دموکرات مخالف جمهوری اسلامی.