احزاب و تشکل ها

در شرایطی ما پناهجویان ایرانی متحصن دردانمارک اطلاعیه سوم را انتشار میدهیم ، که بعضی از اعتصاب کنندگان غذا مبتلا به بیماری های شدید کلیوی شده اند .
ويل دورانت در کتاب "تاريخ تمدن" با نگاهی به رويکردهای چادرنشينان خاوری در روسيه، بر نکته‌هايی انگشت نهاده که در ايران نيز برجسته‌اند: "سران عشاير مغول متوجه شدند که فقط به اتکای قدرت مح
نشست دوره ای شورای حقوق بشر سازمان ملل که از ۱۸ ژوئن تا ۶ ژوئیه ۲۰۱۲(برابر با ۲۹ خرداد تا ۱۶ تیر ماه ۱۳۹۱) ادامه خواهد اشت، با سومین سالگرد جنبش اعتراضی میلیون ها نفر از شهروندان کشور بعد از انتخابات
چواینکه اگر قرار باشد تمامیت سر زمینی ایران به خطر بیافتد ملت یکپارچه ایران دست روی دست نخواهند گذاشت وبه اثبات تاریخ، هزاران سال است که این ملت، ایران وایرانیت رابا تمام وجود خویش حفظ نموده وبا توان
1 کامنت
توقف ممنوع است اگر توقف کنيم به عقب پرتاب خواهيم شد... ما در دامنه حرکت می کنيم روزی که به قله برسيم دشمنيها تمام خواهد شد
جمهوری اسلامی همچنان پیشتاز نقض سیستماتیک حقوق بشر در جهان است.
به مناسبت صد و سیُ امین سال تولد مصدق بزرگ درباره ی مصدق تاکنون بسیار نوشته اند؛ هم در ستایش او و هم بر ضد او؛ هم ایرانیان در میهنش ایران و هم غیر ایرانیان در همه جا.
8 کامنت
نافرهیختگان امور روزانه خود را چگونه انجام می دهند؟ با دروغ، زیرآب زدن، کلک، کار درست نکردن و نبود درستی در کار و هر چه از جنس نافرهیختگی باشد.
فراخوان خانم رجوی به جامعه بين المللی به اقدام فوری برای جلوگيری از روند فزاينده اعدامها
بیانیه انجمن همبستگی فعالان تبعیدی(هفت) ایران در محکومیت صدور حکم قتل شاهین نجفی توسط مراجع دینی. داشتن حق آزادی بیان یکی از پایه ای ترین و اصلی ترین حقوق انسانیست و یکی از بند های قوانین بین المللی
ما سیاستهای تنش زا و بحران آفرین جمهوری اسلامی ایران را در منطقە و نیز در سطح بین المللی محکوم میکنیم و معتقدیم کە ادامە این سیاستها لطمات جبران ناپذیری را برای مردمان ایران پدید خواهد آورد.
شش سال از قیام خونین مردم آذربایجان در اول خرداد سال 85 بر علیه سیاستهای ضد ملی استبداد دینی- شوونیستی حاکم می گذرد.
صدور فتوای قتل انسان ها توسط مراجع تقليد، اقدامی فراقانونی، غيرانسانی و مجرمانه است.
مردی گرانقدر وسبکتاز که در پهنه پیکار با دشمنان وطن و جان سپاری در راه پاسداری از حقوق اقتصادی وسیاسی مردم کشورش از پا ننشست. و برآشفته ازین بود که سرنوشت میهنش بازیچه ی آزمندیهای یک کشورخارجی است.
1 کامنت