احزاب و تشکل ها

سخنرانی فاخته زمانی دبیر آداپ در مراسم سازمان عفو بین الملل آلمان
1 کامنت
سازمان فدائیان خلق ایران ( اکثریت) بعنوان یک سازمان دموکراتیک چپ و صلح طلب از خلع سلاح هسته ای بویژه در یک خاورمیانه عاری از سلاح های اتمی حمایت می کند.
عملکرد این حکومت دینی، مبتنی بر آپارتاید مذهبی است که حاصلی جز بی اعتباری دین و روحانیون در نزد مردم ایران نداشته است.
مقاومت اخير رھبران مذھبی بلوچ در برابر کنترل مدارس دينی اھل تسنن توسط رژيم، بھانه ای گشته است تا که عوامل آن در منطقه برای آغاز حمله ای جديد و دستگيری بيشتری از مردم بلوچ اقدام به ترفند ھای جديدی بنما
سازمانهای جبهه ملی ایران در خارج از کشور سیاست های ضد ایرانی و ضد ملی جمهوری اسلامی بویژه اقدامات ضد فرهنگ و هنر اخیر آن را بشدت محکوم نموده، بار دیگر تاکید مینماید که آزادی هنر و هنرمند بخشی از آزادی
موضع "جبهه‌ ملی ايران ـ اروپا" در درجه‌ی نخست از عدم پذيرش حق تعيين سرنوشت مردم کردستان و از سلب حق مقاومت و به‌ويژه‌ سلب حق مصونيت جانی از مردم کردستان در برابر زورگويی و کشتار رژيم توسط اي
در صورت بروز هر حالتی که خارج از اراده و نیت ما باشد، آنچه مورد نظر کنگره خواهد بود مصالح کلی ایران و ملیت های تحت ستم در کشور می باشد.
در اعتراض به مماشات گران با رژیم ایران و شعارهای آنان مبنی بر کم کردن فشار از روی جمهوری اسلامی، تعدادی از ایرانیان آزادیخواه و آلمانی های نگران از فعالیتهای عوامل رژیم در برلین با حمل پلاکاردهایی با
هماهنگی ایرانیان برای اول ماه مه – پاریس
جنبش اعتراضی بعد از انتخابات ۲۲ خرداد ۸۸ اکنون دیگر زیر فشار سرکوب و اختناق دو سال گذشته عقب نشسته است.
بیانیه شماره دوم اتحاد زنان ایران برای دموکراسی (ازاد)
هموطنان ارجمند جبهه ملی ایران – آلمان ضمن بزرگداشت این روزتاریخی.
فقط ظرف يك سال ده‌ها هزار كارگر را اخراج كرده‌اند. ميليون‌ها كارگر بر اثر گراني هولناك خاكسترنشين شده‌اند. هر كارگر حق‌طلبي كه لب به اعتراض گشوده به زندان محكوم شده است.
درفش اول ماه‌ مه‌ را به عنوان سنت دیرینه و گرانقدر همبستگی جهانی کارگران و مزدبگيران پاس داریم، در همایش‏ها و تظاهرات روز اول ماه مه شرکت کنیم، اقدامات و سیاست‏های ضدکارگری رژيم ايران را برملا و علیه
رژیم جمهوری اسلامی که هر روز در شهرهای مختلف آذربایجان تسمه از گرده ی فعالین ملی و طرفداران محیط زیست می کشد، به اعتراضات زحمت کشان آذربایجان نیز با زندان و شکنجه جواب می دهد.