احزاب و تشکل ها

درفش اول ماه‌ مه‌ را به عنوان سنت دیرینه و گرانقدر همبستگی جهانی کارگران و مزدبگيران پاس داریم، در همایش‏ها و تظاهرات روز اول ماه مه شرکت کنیم، اقدامات و سیاست‏های ضدکارگری رژيم ايران را برملا و علیه
رژیم جمهوری اسلامی که هر روز در شهرهای مختلف آذربایجان تسمه از گرده ی فعالین ملی و طرفداران محیط زیست می کشد، به اعتراضات زحمت کشان آذربایجان نیز با زندان و شکنجه جواب می دهد.
جمعی از هواداران سازمان فدائیان خلق ایران- اکثریت (داخل کشور) در شرایطی که حکومت به کارفرمایان امکان داده تا تشکل‏های صنفی خود را تشکیل دهند و از منافعشان دفاع نمایند.
باند ولایت فقیه که در طول 33 سال خیانت مستمر به آرمانهای انقلاب 57 مردم ایران شبحه فراگیر سلطۀ امنیتی خود را در تمام امور کشوری اعم از ملی و مذهبی و نیز بر تمام شئونات اجتماعی مردم اعم فردی ،گروهی یا
ما کارگران در مقابل این وضعیت بغایت ضد انسانی و گسترش عمق و دامنه آن سکوت نخواهیم کرد و اجازه نخواهیم داد بیش از این حق حیات و هستی ما را به تباهی بکشانند.
متاسفانه درحالی که دستهای سرمایه داری غارتگر برای نابودی اقتصادکشور وکشاورزیمان باواردات هرچه بیشتربازگذاشته می شود،دستهای کارگران وزحمتکشان آگاه هر روزبسته ترمی شود.سرمایه داری انگل تجاری درجای جای ا
در سال گذشته بحران اقتصادی در کشورهای سرمایە داری پیشرفتە همچنان با افت و خیزهائی تداوم یافت و در برخی کشورها مثل يونان شدت گرفت و بيکاری در کشورهای عضو اتحادیە اروپا فزونی یافت.
هوشیار باشیم، که ادامه حیات جمهوری اسلامی، تهدید جدی علیه تمامیت ارضی کشور و وحدت ملی ما است.
1 کامنت
بیانیه مشترک «دموکراتهای چپ تبریز» و هیئت تحریریه «آذربایجان» به مناسبت روز جهانی کارگر
به ویژه در سال های اخیر، کارگران مبارز بسیاری فقط به خاطر برگزاری مراسم اول ماه مه و دفاع از حقوق خود دچار زندان، شکنجه و محکومیت های حبس دراز مدت شده اند.
چندی پیش آقای مصطفی هجری دبیرکل "حزب دمکرات کردستان ایران" در گفتگویی با"پروسس ‌آنلاین انگلستان" اعلام کرد که درصورت تظاهرات و قیام مردم در شهرهای کردستان ایران، نه تنها باید این
فراخوان شبکه سراسری «همبستگی برای حقوق بشر در ایران» ما از همه نیروهای دمکرات و مترقی دعوت می کنیم تا در رسانـدن صــدای کارگران ایران به گـوش سازمان‌هــای جهانــی حقوق بشر و سازمانهای بین المللی کارگ
حضور فعال سلطنت طلبان و نقش کلیدی آقای شهریار آهی مشاور ارشد رضا پهلوی – مدعی و وارث سلطنت- در کنفرانس استکهلم و تمکین تعدادی از فعالین سیاسی و دمکرات های دو آتشه به اتوریته ی اعلام نشده ی سلطنت طلبان
تورم نه پديده و عارضه‌ای صرفا اقتصادی، بلكه واقعيت ذاتی و بخشی جداناپذیر از نظام سرمايه‌داری است كه تنها به كاهش سطح دستمزدها و کیفیت زندگی طبقه کارگر و افزایش فقر گسترده بر طبقه ای است که خود مولد ت
جبهه ملی ایران مهیای ستیزه گری در بارهً حفظ تمامیت کشور است جبهه ملی ایران که همواره نگهبانی و حفظ تمامیت خاک ایران را نخستین اصل برنامه سیاسی خود قرارداده وآماده جانفشانی درین راه مقدس است...
2 کامنت