احزاب و تشکل ها

چندی پیش در تاریخ ٧و٨ ژانویە ٢٠١٢ نشستی دو روزە با نام همبستگی برای دموکراسی و حقوق بشر در ایران، در شهر کلن با حضور نمایندگان احزاب و گروها و افراد مستقل برگزار گردید کە قطعنامە نهایی آن پس از چند هف
هدف از این تجمع ، اعتراض به حکم اعدام ۶ زندانی در ایران آقایان : "جواد لاری" ، "وحید اصغری" ، "سعید ملک پور" ، "امیر میرزایی حکمتی" ، "زانیار مرادی" و
به گزارش تارنمای ۲۵ بهمن، در مقدمۀ منتشر شده در خصوص دلیل این اقدام آمده است: بیست و پنج بهمن سالگرد حصرهای غیر قانونی نزدیک است.
- تنها راه برون رفت از شرایط موجود، گذر از چارچوب قانون اساسی این حکومت و نظام مستبد اسلامی است.
سازمان های جبهه ملی ایران در خارج از کشور خواهان پایان دادن به اسارت و زندان خانگی خانم زهرا رهنورد، میرحسین موسوی و مهدی کروبی میباشد.
بار دیگر ارابە مرگ ،خشونت و اعدام از سوی نظام مذهبی جمهوری اسلامی برای ایجاد هراس و خفقان و جلوگیری از ایجاد فضای اعتراض های مدنی درایران بە کار افتادە است…نظام ولایت فقیە هر بار کە از فوران و شروع دو
از آنچه درباره دو کمپ سنتی و ایدئولوژیک بیان شد، می توان چنین نتیجه گرفت که این دو با وجود تفاوتهای آشکارشان شباهتهای عمده ای نیز به یکدیگر دارند: هر دو ماوراء-محور هستند، هر دو حکومت-گرا هستند، و هر
1 کامنت
نزدیک به سه ماه از فراخوان عمومی رضا پهلوی برای طرح شکایت از ج.ا به اتهام جنایت علیه بشریت به شورای امنیت سازمان ملل میگذرد و این طرح با استقبال میهن دوستان مواجه شده.
این اعلام حمایت در راستای اهداف صلح طلبانه ی جبهه متحد جنبش سبز برای آزادی ایران میباشد که مخالف هرگونه خشونت طلبی و جنگ در تمامی عرصه های جهانی بوده و چنانچه ، در تفکرات دموکراسی خواهانه خویش در ادام
پیرو نشستهایی که توسط کمپین صلح فعالان در تبعید ؛و با هدف اتحاد برای صلح در دست اجراست , امروز یکشنبه 22 ژانویه طی نشستی با مدیر کنگره آزادیخواهان تبت, توافقات اولیه جهت همکاری های مبارزاتی در آینده ا
این مشت-نمونه-خروارِ شیوه گفتمان رسانه ای حرفه ای کمپ سنتی در عرصه سیاسی ایران معاصر است، و متدولوژی یا روش-شناسی آن هم، چنانکه دیدیم، این است که معمولا در مقصود نهایی اش صراحت ندارد، به همه مخالفان و
5 کامنت
کنفرانس سه سازمان چپ دمکرات ایران برای سازماندهی یک تشکل بزرگ چپ در شهر کلن المان 4 فوریه برگزار می شود
با تحريم فعال انتخابات فرمايشی، جنبش اعتراضی عليه استبداد را پرنمودتر کنيم!
رضا پهلوی، طی‌ یک نامه و گزارشی کامل ،از شورای امنیت سازمان ملل متحد ،در دادگاه کیفری ،خواستارِ برپایی دادگاهی‌ جنایی برای خامنه‌ای است.
ما به انتخابات آینده نه گفته و خواهان تحریم گسترده آن و مخالف دخالت نظامی (خارجی) در ایران هستیم.