احزاب و تشکل ها

از سوی دیگر اعتراضات مردم هشداری است به جریان های سیاسی چپ و دموکرات مخالف جمهوری اسلامی.
طی روزهای اخیر مردمان زیادی در اقصی نقاط ایران در پی گرانی کالا ها،بیکاری و یا برای گرفتن مطالبات خود اقدام به اعتراضاتی از جمله اعتصاب و نیز برگزاری تجمع های پیاپی نموده اند.
2 کامنت
پس از دشنام های زشت و غیر اخلاقی و توهین های نژادی هزاران تماشاگر به عرب ها در ورزشگاه های مختلف ایران و برپایی شب های شعر راسیست هایی چون "هالو" و"بادکوبه ای" وسربردآوردن گروه های
2 کامنت
طاهر احمدزاده، اگر در دیکتاتوری پیشین دو فرزند آرمانخواه و جانباز خود را ازدست‌داده‌بود، در رژیم ضدایرانی و ضدانسانی کنونی نه تنها فرزند گرامی دیگری را از او گرفتند بلکه در دوره‌های مکرری که به زندان‌
هم میهن؛تاریخ ایران سراسر آکنده از دست اندازی دول دیگر و معامله بر سر حقوق اساسی ایرانیان بوده است. ملت ایران هرگز تاریخ دست اندازی و تجزیه جغرافیایی این سرزمین را فراموش نکرده است.
1 کامنت
"حزب آینده نگر در پی هدفی است که مارکس به آینده دور موکول می کرد"
کارنامه منفی جمهوری اسلامی، تداوم نزدیک به چهل سال بی اعتنایی و نقض فاحش حقوق بشر توسط حکومت ايران است.
تصميم ترامپ به انتقال سفارتخانه امريکا از تل‌آويو به بيت‌المقدس به معنی ناديده‌‌گرفتن حقوق مردم فلسطين، نقض بارز قوانين بين‌المللی، همراهی با گروه‌های افراطی‌ در اسرائيل و آمريکا و در حکم جايزه‌دادن ب
3 کامنت
ما سه جریان چپ که برای آزادی و رهائی مردم مبارزه می کنیم، با گرامی داشت یاد و خاطره تمامی جانباختگان جنبش دانشجوئی و با ارج گذاری به مبارزه دانشجویانی که در شرایط سخت و دشوار ایستادگی می کنند، از تمام
شورای هماهنگی تشکل های صنفی فرهنگیان ایران، بسیاری از خواسته های تشکل های صنفی دانشجویان، مانند حق برخورداری از آموزش با کیفیت و رایگان برای همه، حق تشکل یابی مستقل، تضمین امنیت فعالان صنفی و توقف رون
حمید ذوالنور در تشکیل سازمان دانشجویان دانشگاه تهران ـ وابسته به جبهه ‌ملی نقشی مؤثر بر عهده گرفت و در سازماندهی مبارزات و تظاهراتی که با حادثه‌ی ۱۶آذر به خون کشیده‌شد، شرکتی فعال داشت
خانه همبستگی مهر، کلن، ده دسامبر روز جهانی حقوق بشر را به همه هموطنان که به حقوق بشر باور دارند و بدان احترام می‌گذارند شادباش می‌گوید! فرارسیدن روز جهانی حقوق بشر می‌توانست روز سرور و شادی مردمان
بسیاری تشکیلاتهای سیاسی ایران اعم از سلطنت طلبها، مجاهدین، تجزیه طلبان، چپی ها، اسلامگرایان، مصدقی ها و دیگران به نوعی از ایجاد این حزب به وحشت افتاده اند
4 کامنت
واقعیت این است که وقتی جنبش مردم برخیزد رهبری غلط می تواند باعث شکست شود، چه این رهبری بخاطر وابستگی به قدرت های خارجی با جان مردم بازی کند و چه بخاطر مردد بودن در مورد قدرت سیاسی در داخل و فقدان درک
طاهر احمدزاده بیش از ۷۵ سال از زندگی خود را در مبارزه و مقاومت در برابر دو استبداد شاهی و ولایی طی کرد.