احزاب و تشکل ها

سازمان ما ضمن اعلام دوباره همبستگی با اعتصابات سراسری کارگران پیمانی و مطالبات صنفی آنها، مخالفت خود را با قراردادهای غیر انسانی موقت، استفاده از شرکت های پیمانکاری و خصوصی سازی صنایع ملی اعلام می کند
بیانیه به مناسبت هفتمین سالگشت تاسیس "جمعیت سوسیال دموکراسی برای ایران" و پنجاه و دومین سالگشت در گذشت خلیل ملکی ۴۵ سال پس از درگذشت خلیل ملکی، در ۲۲ تیرماه سال ۱۳۹۳ "جمعیت سوسیال دمو
افزایش حرکت‌های اعتراضی در ایران در سال‌ها و ماه‌های اخیر، برای همه‌ی ما و حتی شما امری آشکار و روشن است.
در این گفتار به بخشی از فعالیتهای پوریا نایبی کار پرداز پولشویی حکومت ایران خواهیم پرداخت .
همرسانی در راستای همگرایی صدای دونسل ظاهرا متفاوت اما هم جهت یکی از مشکلات کنونی اپوزیسیون ایران است. کار گروه جوانان شورای مدیریت گذار توانسته است تا پلی میان دو نسل برای شنیدن دو طیف ظاهرا مختلف
سری برنامه های گفتگوی روز موضوع این گفتگو: وضعیت زندانیان عقیدتی، سیاسی در پسا انتصابات اخیر و نقض سیستماتیک حقوق زندانیان عقیدتی و سیاسی علی الخصوص زندانیان زن در رژیم جمهوری اسلامی ایران میهمان ای
سازمان فدائیان خلق ایران (اکثریت) ـ واحد نروژ برگزار می کند. هشتم تیر ١٣٥٥، روز جانباختگان فدائی خلق.
گفتمان انقلاب اسلامی ایران از مفاهیم و گزارههای چپ بی تاثیر نبوده است. شناخت علمی تاریخ معاصر ایران در طول 120-100 سال گذشته بدون شناخت و بررسی جنبش چپ ایران کاری بیهوده،ناقص، و غیرعلمی است.
سازمان فدائیان خلق ایران (اکثریت) ـ واحد نروژ برگزار می کند. هشتم تیر ١٣٥٥، روز جانباختگان فدائی خلق. این برنامە در سامانە کلاب هاوس با نام "رمز ماندگاری جنبش فدائیان خلق"برگزار می شود.
ما جمعی از خانواده جانباختگان که عزیزان خود را در راه داد و با ایستادگی قهرمانانه در برابر استبداد از دست داده ایم اقدامات معامله گرایانه فرخ نگهدار و امثالهم را در مضحکه انتخابات برای در سایه قرار دا
آیا انتخابات ایران یک کاراکتر جعلی بود؟ اگر چنین است ، در مقایسه با چه کسی؟
در پی فراخوان تعدادی از تشکلات حقوق بشری و گروه های سیاسی اپوزسیون تجمعی اعتراضی در روز جمعه 28 خرداد در روبروی سفارت جمهوری اسلامی برگزار گردید.
در این گفتگو بانو مریم سلطانی از اتحادیه فعالان مستقل حقوق بشر ایران با بانو فرنگیس مظلوم پیرامون وضعیت شرایط زندانیان سیاسی و آخرین وضعیت تنی چند تن از آنان سخن میگویند این گفتگو آ خرین وضعیت زیستی
مناظرات انتخاباتی ریاست جمهوری ۱۴۰۰ جدا از گرایش های سیاسی و جناحی نشانگر عمق فاجعه در کشور بوده و ما امضا کنندگان این بیانیه به همگان و به شما ملت ایران هشدار می دهیم که برجسته شدن مسائل قومی به انحا
هم‌میهنان گرامی ساکن خارج از کشور!