احزاب و تشکل ها

اگر از این تعارف دیرینه که آذربایجان را "سر ایران" توصیف می‌کند بگذریم، در پیوستگی این خطه تاریخی – جغرافیایی از جمیع جهات اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی با کل ایران کمترین تردید جایز نیست.
1 کامنت
"مسئله ملی" در ایران همچون شکافی به قدمت یک سده نه تنها پابرجاست که بغرنجی و حساسیت آن بر اثر تداوم تبعیض ملی بیشتر نیز شده است.
1 کامنت
گروه کار ملی و قومی حزب چپ ایران (فدائیان خلق)، ضمن ابراز مخالفت خود با هر نوع ناسیونالیسم افراطی و توهمات توسعه‌طلبانه و کشور گشایانه، بر درک فراتر بودن مرزهای فرهنگی کشورهای منطقه از مرزهای سیاسی مو
1 کامنت
اطلاعیه شورای دموکراسی خواهان ایران موج دستگیری های فعالان مدنی اهواز در میان امواج سیلاب بنیان کن
مریم عامری دوست و همکار فاطمه تمیمی است که روز چهارشنبه در بخش جراحی معشور بازداشت شد. عامری و تمیمی قصه‌ها، لالایی‌ها و ترانه‌ها به زبان عربی را
حزب ایران ضمن محکوم ساختن بی توجهی جمهوری اسلامی نسبت به دشمنان تمامیت ارضی ایران و صرف منابع کشور برای اهداف غیرملی، عدم اتخاذ واکنش مناسب نسبت اظهارات گستاخانه رییس جمهور ترکیه، حداقل در سطح اخراج س
1 کامنت
یکشنبه بیست و سوم آذر – 13 دسامبر 21:30 به وقت ایران 19 به وقت اروپای مرکزی
اعلامیه جهانی حقوق بشر به عنوان یکی از مهمترین اسناد بشریت، که همراه با میثاق بین‌المللی حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی و میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی و دو پروتکل انتخابی، لایحه جهانی حقوق بشرخو
با انتخاب جو بایدن بعنوان رئیس جمهور جدید، چگونگی رابطە میان ایران و آمریکا بعد از ورود او بە کاخ سفید مورد توجە جدی محافل سیاسی قرار گرفتەاست.
1 کامنت
نام برنامه: زیرذره بین , موضوع برنامه: گروگانگیری و دیپلماسی تروریستی نظام تهران , مجری برنامه: استاد محمد ابراهیم کیانی در گفت‌وگو با: استاد عبدالفتاح خدمتی , از چهره های مذهبی اهل سنت ایران , محمد ز
همایشی در خصوص نقض سیستماتیک حقوق بشر در ایران و نقش ایرانیان خارج از کشور
دکتر محمد ملکی، مبارز پرشورِ گذر از جمهوری اسلامی به ابدیت پیوست!
باشد تلاش دولتها، مراکز و ارگانهای حامی حقوق بشر بتواند مقامات جمهوری اسلامی را از اجرای این عمل ضد انسانی بازدارد.
در این همایش خانمها شهلا انتصاری؛ مهدیه گلرو و آقایان دکتر قاسم شعله سعدی و دکتر حسن نایب هاشم سخنرانی خواهند داشت
کنگره ۱۸ سازمان فدائیان خلق ایران (اکثریت) به همۀ دستور کار خود رسيدگی کرد و روز یکشنبه ۴ آبان ۱۳۹۹ (۲۵ اکتبر ۲۰۲۰) به پایان رسید.
1 کامنت