احزاب و تشکل ها

جمهوری اسلامی در طول بیش از ۴۰ سال حکومت خود مخالفانش را در داخل کشورزندانی ، شکنجه واعدام ودر خارج از کشوراز شیوه ترور برای از بین بردن مخالفان خود استفاده می کند
بازگشت طالبان و آینده افغانستان کلاب هاوس اتحاد چپ جمعه ۲۵ تیر ۱۴۰۰- ۱۶ ژوئیه ۲۰۲۱ ساعت ۲۱ به وقت ايران ،ساعت ۱۸.۳۰ به وقت اروپای مرکزی ،ساعت ۱۲.۳۰ به‌وقت غرب آمریکا https://www.clubhouse.com/join
رویکـرد اصلـی «کار داخـل» انعـکاس رویدادهـا و موضوعـات مرتبـط بـا جنبـش اجتماعــی و سیاســی جــاری در داخــل کشــور هســت و فعـلا بــه صــورت گاهنامــه منشـر می‌شـود، ولـی سـعی خواهیـم کـرد بـا نظم‌ب
شانس حل مسله افقانستان چقدر است؟ بهزاد کریمی عضو حزب چپ ایران فدائیان خلق در اتاق تلگرام "اتحاد چپ" به سؤالات پاسخ میدهد. پنجشنبه24 تیر 1400 برابر با 15 ژوئیه 2021 زمان: ساعت 21:00 به وق
سازمان ما ضمن اعلام دوباره همبستگی با اعتصابات سراسری کارگران پیمانی و مطالبات صنفی آنها، مخالفت خود را با قراردادهای غیر انسانی موقت، استفاده از شرکت های پیمانکاری و خصوصی سازی صنایع ملی اعلام می کند
بیانیه به مناسبت هفتمین سالگشت تاسیس "جمعیت سوسیال دموکراسی برای ایران" و پنجاه و دومین سالگشت در گذشت خلیل ملکی ۴۵ سال پس از درگذشت خلیل ملکی، در ۲۲ تیرماه سال ۱۳۹۳ "جمعیت سوسیال دمو
افزایش حرکت‌های اعتراضی در ایران در سال‌ها و ماه‌های اخیر، برای همه‌ی ما و حتی شما امری آشکار و روشن است.
در این گفتار به بخشی از فعالیتهای پوریا نایبی کار پرداز پولشویی حکومت ایران خواهیم پرداخت .
همرسانی در راستای همگرایی صدای دونسل ظاهرا متفاوت اما هم جهت یکی از مشکلات کنونی اپوزیسیون ایران است. کار گروه جوانان شورای مدیریت گذار توانسته است تا پلی میان دو نسل برای شنیدن دو طیف ظاهرا مختلف
سری برنامه های گفتگوی روز موضوع این گفتگو: وضعیت زندانیان عقیدتی، سیاسی در پسا انتصابات اخیر و نقض سیستماتیک حقوق زندانیان عقیدتی و سیاسی علی الخصوص زندانیان زن در رژیم جمهوری اسلامی ایران میهمان ای
سازمان فدائیان خلق ایران (اکثریت) ـ واحد نروژ برگزار می کند. هشتم تیر ١٣٥٥، روز جانباختگان فدائی خلق.
گفتمان انقلاب اسلامی ایران از مفاهیم و گزارههای چپ بی تاثیر نبوده است. شناخت علمی تاریخ معاصر ایران در طول 120-100 سال گذشته بدون شناخت و بررسی جنبش چپ ایران کاری بیهوده،ناقص، و غیرعلمی است.
سازمان فدائیان خلق ایران (اکثریت) ـ واحد نروژ برگزار می کند. هشتم تیر ١٣٥٥، روز جانباختگان فدائی خلق. این برنامە در سامانە کلاب هاوس با نام "رمز ماندگاری جنبش فدائیان خلق"برگزار می شود.
ما جمعی از خانواده جانباختگان که عزیزان خود را در راه داد و با ایستادگی قهرمانانه در برابر استبداد از دست داده ایم اقدامات معامله گرایانه فرخ نگهدار و امثالهم را در مضحکه انتخابات برای در سایه قرار دا