آخرین مطالب ایران گلوبال

۶۸مین سالروز ملی شدن نفت ایران به کوشش دکتر محمد مصدق

در روز 29 اسفند سال 1329، صنعت نفت ایران، به کوشش دکتر محمد مصدق و یارانش ملی شد.
در این روز طرح قانون ملی شدن نفت، که در روز 24 اسفند به تصویب مجلس شورای ملی رسیده بود، از تصویب مجلس سنا نیز گذشت و به صورت قانون درآمد.
برنامه های میهن پرستانه و دموکراتیک دولت ملی مصدق، با کودتای 28 مرداد 1332 به دست گماشتگان دولت های آمریکا و بریتانیا، نافرجام ماند.

انتشار از: 

حسن اعتمادي و تجارب شخصي او در ارتباط با عناصر اطلاعاتی


در این برنامه ابتدا آقای حسن اعتمادی درباره تجربه خود در مواجه با عوامل اطلاعاتی رژیم صحبت کرد و آنگاه تجارب دیگران طرح شد و در پایان در باره" مستند " صدا و سیمای و داستان روح الله زم طرح شد و اینکه در مقابله با فریب ها و شگردهایی اطلاعاتی رژیم ، اپوزیسیون نا گزیر است که دستگاه حفاظت و ضد اطلاعاتی ایجاد نماید

انتشار از: 
کسانی که از ملی شدن صنعت نفت در ایران سخن می گویند، از روی عمد یا ناآگاهانه به تحریف وقیحانه ای از حقایق تاریخی دست می یازند که اگر نگوییم خائن اند واژه کم دانی لایق آن هاست.
در شرایط کنونی که رژیم جمهوری اسلامی در آستانه فروپاشی قرار دارد نبود اعتماد و اتکا مردم به اپوزیسیون مانع تسهیل در فروپاشی رژیم شده است. از این رو هم اکنون ما بیش از هر زمانی نیاز به راهبردی جدیدی داریم. راهبردی که در خدمت خواسته های مردم باشد.
۳ تن از شانزده فعال محیط زیستی بازداشتی به اسامی: آرمان وفایی، فردین کریمی و افشین شیخ‌الاسلامی با قرار وثیقه پانصد میلیون تومان برای ھر کدام جهت آزادی، از بازداشتگاه اطلاعات سپاه سنندج به زندان مرکزی این شهر انتقال و آزاد شدند.
نوروز در راه فردای ماست. بازهم او و شوق برانگیزی دلگرمانه اش می آید و قصد ساختنِ زندگی ویران در دل دشت و دمن ماتمزدهِ غم کاران دارد.
پیام نوروزی شعله پاکروان به مردم ایران
مدتهاست دانه ها در دل خاک برای زندگی و جوانه زدن می جنگند. تمام فصل سرد را جنگیده اند و اکنون سر از خاک دراورده اند. جوانه زده و کوچه ها را پر از طعم زندگی کرده اند

صدا و سیمای اهواز عرب ستیزی قسمت سوم

در قسمت سوم برنامه صدا و سیمای اهواز به فجایع محیط زیستی و بی توجعی عمدی رژیم در نابودی محیط زیست اقلیم اهواز و جو امنیتی حاکم، مورد بحث و بررسی قرار خواهد گرفت.

انتشار از: 
بر سر نام «میدان فردوسی» یا خیابان‌های «حافظ و سعدی» هم اختلافی نیست و بدین اساس می‌توان پذیرفت که ایرانیان در خصوص بخشی از هویت تاریخی و فرهنگی اشان توافق دارند.