آخرین مطالب

رئیس‌جمهوری آمریکا در واکنش به سخنان وزیر خارجه ایران که تهران حاضر به مذاکره است، اما تنها شرط مذاکره رفع تحریم‌ها توسط آمریکاست، گفته «نه، مرسی!».

محمدجواد ظریف، وزیر خارجه ایران، در گفت‌وگویی با هفته‌نامه آلمانی اشپیگل، روز پنجم بهمن ماه گفته که حتی از پس کشته‌ شدن قاسم سلیمانی، فرمانده نیروی قدس سپاه، هم مذاکره با آمریکا «غیر متحمل» نیست و تنها شرط آن رفع تحریم‌هاست.
حسین راغفر معتقد است گام بعدی دولت برای تامین کسری بودجه‌ و ناتوانی از پرداخت تعهدات و هزینه‌هایش افزایش نرخ ارز خواهد بود که رشد قیمت بنزین نیز به این چرخه شتاب می‌دهد و منجر به افزایش هزینه‌های زندگی مردم و
با توجە بە پتانسیل اعتراضی مردم ایران و خیزشهای اخیر، شاید بە ظاهر وجود چنین وضعیتی صد در صد بە نفع جنبش مردم باشد، اما در شرایط فشار و تهدید خارجی، احتمال شروع جنگ، و قدرت گیری بیشتر نیروهای امنیتی و نظامی، ما ضرورتا بە سوی گسترش شکافها در جهت تعارضات بیشتر خیابانی نخواهیم رفت. زیرا خیزشها بنوعی رابطە مستقیم با امید مردم بە تحولات و یا اقدامات درون حاکمیتی هم دارد (درست مانند زمان شاە کە رشد اقتصادی توقع مردم را از حاکمیت بالا برد و این یکی از عوامل حرکت مردم بود).
محمدجواد ظریف، وزیر خارجه ایران، می‌گوید که حتی از پس کشته‌ شدن قاسم سلیمانی، فرمانده سابق سپاه قدس، هم مذاکره با آمریکا «غیرمتحمل» نیست و تنها شرط مذاکره برداشته‌ شدن تحریم‌ها
من نمی دانم حسن عباسی نفوذی اسرائیل در ایران است یا خیر؟ اما می دانم اگر یک مأمور اسرائیلی می توانست سال های سال در سیستم حکومتی ایران نفوذ کند و رفته رفته به تریبون دار و تئوریسینی برای جریان
انقلاب مشروطه ایران در چند حوزه، تأثیرگذار بود و مهم‌ترین حوزه، که برجسته‌ترین آثار نیز در آن نمایان شد، حوزه اندیشه بود.
جناب آقای جوزپه بورل همانگونه که مطلعید در تعاقب درگیریهای شدید و تنش آمیز سیاسی میان رژیم جمهوری اسالمی ایران با دولت ایاالت متحده آمریکا
سئوال پیش میاید که " جامعه معترض" چگونه میتواند بر فاشیسم حاکم پیروز شود؟ این بمانند پرسشی ست که " شهروندان معترض آلمانی بر حکومت هیتلر" در جنگ جهانی دوم مطرح میکردند. آنموقع هم " جامعه معترض" زورش به هیتلر نمی رسید. هیتلر توسط یک " ائتلاف جهانی علیه او" شکست خورد.
"خیزشهای" شهروندان معترض ایران، هنوز ضعیف است. باید دید وقتی با "قدرت تمام" حکومت را کنار بزنند، زورشان خواهد رسید، یا نه؟...
در حقیقت اصلی ترین چالشی که امروزه هم چون تهدیدی تمدنی در برابربشریت قرارگرفته است آن است که چگونه خواهد توانست غولی را که از بطری رها شده است دوباره به درون آن بازگرداند!