آخرین مطالب ایران گلوبال

باستان‌ گرائی : خودشيفتگي ايراني در مقابل تحقير دوران قاجار
در دوره فتحعليشاه شكست‌هاي پياپي ايران از روس‌ها سپس رويارويي با غرب رخ داد و ايرانيان ناگهان به اين آگاهي رسيدند كه چقدر عقب مانده‌اند! يك جامعه بي‌سواد، فقير، درگير بيماري و مرگ، واپس مانده و ايستا كه رو به اضمحلال مي‌رفت. روشنفكران مشروطه و حتي برخي شاهان قاجار مثل فتحعليشاه و ناصرالدين شاه تلاش مي‌كردند كه فرهنگ فرنگي را به ايران بياورند. اين ميل به ترميم آن تحقير وجود داشت .حلقه كربن در پي معنويت گمشده‌اي بودند كه اومانيسم و مدرنيته آن را از فرهنگ مسيحيت غربي جدا كرده بودند و غرب در غربتي
مدیر کل کمیته امداد آذربایجان غربی گفت که ۲۰۰۰ کودک مبتلابه سوء تغذیه در استان شناسایی شده‌اند. بنا بر خبری دیگر، مرتضی پدریان جامعه شناس می‌گوید که در نیمه نخست امسال در اصفهان بیش از هزار و ۲۸۶ گزارش کودک آزاری به شماره تلفن ۱۲۳ گزارش شده است.
عباس واحدیان شاهرودی، نویسنده و فعال مدنی ساکن مشهد در تاریخ ۱۹ مهرماه در منزل شخصی خود توسط نیروهای امنیتی این شهر بازداشت و به مکان نامعلومی منتقل شد. علیرغم گذشت زمان کماکان از سرنوشت این فعال مدنی خبری به دست نیامده است.
راهبرد فعلی آمریکا نسبت به ایران : تسلط بر اعراب
راهبرد فعلی آمریکا نسبت به ایران : تسلط بر اعراب، توانمندتر کردن قدرت نظامی و اقتصادی اسراییل، فروش اسلحه، به حاشیه راندن موضوع فلسطین، تعویق بازسازی سوریه، مجبور کردن کشور های عربی به برون سپاری امنیت ملی خود و تزریق درآمد های نفتی آنان به Research&Development در بخشIT و Artificial Intelligence (هوش مصنوعی) .موضوع قدرت سه قسمت دارد: کسب قدرت، حفظ قدرت و بسط قدرت. مورد سوم به مراتب پیچیده تر از موارد اول و دوم است. جنگ تعرفه ها، تحریم روسیه، استراتژی مقابله با ایران، همکاری با هند وو افزایش قدرت
همچنین برخی از گروههای سیاسی ، نهادهای امنیتی ایران یا بخشی هایی از آن به ویژه اطلاعات سپاه پاسداران را با هدف تغییر نگاهها از بحران های داخلی و خارجی ، به دست داشتن در این حادثه