آخرین مطالب

واقعیت این است کە ایران در مرحلە پوست اندازی سیاسی قرارگرفتەاست. مردم در نبود آزادی های سیاسی، خیابان را بە تریبون خود تبدیل کردەاند. آقای مرعشی باید دقت کند کە این جناح چهارم علاوە بر اینکە بر رای آن شصت درصدی کە او از آنان سخن می گوید تاثیر گذاشتەاست، بلکە همچنین جناحهای حکومتی بدون توجە بە خواست آنان قادر بە ادامە قدرت سیاسی خود بشکل گذشتە نخواهند بود.
زمان چیست و چگونه به دنیا آمد؟ پرسشی که ذهن انسان را از دیرباز تاکنون به‌‌ خود مشغول کرده است. زمان برای دانش فلسفه یک مؤلفه‌ی اساسی به‌حساب می‌آید و فیلسوفان بسیاری از دوران مصر باستان، هند،، اینکاها و یونان قدیم تا عصر حاضر به آن پرداخته و می‌پردازند.
فراتر از همه روایت های رسمی و غیر رسمی درباره بی نظیرترین اعتراضات تاریخ انقلاب سوال معمولی که می توان پرسید این است که چرا این اعتراضات به نتیجه نمی رسد؟ برای پاسخ به این پرسش ابتدا باید روشن ساخت که هدف از اعتراض چیست؟ براندازی؟ اصلاح سیاست های حکومت؟
شرایط فعلی جامعه ایران بسیار حاد و با اهمیت است٬ پس از اعتراضات سراسری که بدلیل گرانی بنزین و اعتراضات شدید مردم اکثر شهرهای ایران دچار وضعیت بحرانی شده است٬ مساله وجود تشکل های که بتوانند این اعتراضات را بنحو صحیح سازماندهی کنند اهمیت فوق العاده ای یافته است. این اعتراضات با صدها کشته و هزاران زخمی و دستگیری های گسترده زخمی بزرگ بر مردم ایران وارده کرده است.

گرامیداشت شکوهمند روز ۱۶ آذر در دانشگاه ها، با اعتراض به فساد و جنایات رژیم جمهوری اسلامی

آیین های روز دانشجوی امسال به شدت از خیزش سراسری آبان ماه بر ضد رژیم جمهوری اسلامی متأٔثر است و گستردگی آنها بیشتر و شعارهای آنها بنیادین تر از سال های گذشته می باشد

انتشار از: 
با آغاز کار حکومت ملی در آذربایجان کارشکنی، تحریم و فشار های اقتصادی و سیاسی حکومت مرکزی فزونی گرفت، پول های نقد در بانک ها قفل و به مرکز انتقال یافت، بعلت کاهش قیمت ها در آذربایجان...

قلعه بزرگی بود با صدها اتاق و راهروهای پیچ در پیچ و میدان‌هایی که پیوسته تعدادی در آنها رژه می‌رفتند؛ هورا می‌کشیدند و صبح را به شب پیوند می‌زدند.
تالار‌های بزرگی که در آنها مدام سخن می‌گفتند، فریاد می‌زدند و باز هورا می‌کشیدند.
این قلعه تنها برای همین ساخته شده بود. در دشتی بزرگ و تاریخی که جنگ‌های زیادی را به خاطر می‌آورد. عمر قلعه به هزار سال و شاید بیشتر می
اولین گفت‌وگوی خواهر آذر میرزاپور:
یک خانواده دیگر حاضر شده تا در باره یکی دیگر از جان‌باختگان اعتراضات اخیر صحبت کند: خواهر آذر میرزاپور زهابی در گفت‌وگو با دویچه‌وله فارسی از نحوه کشته شدن خواهرش در گلشهر کرج می‌گوید.
محمد سعید الشمرانی، دانشجوی هوانوردی عربستانی که در آمریکا و در پایگاه نظامی پنساکولا مشغول به تحصیل بود با شلیک به سوی سربازان و کارمندان این پایگاه سه نفر را کشت و چندین نفر دیگر را زخمی کردو سپس با شلیک مستقیم کشته شد. این دومین تیراندازی مرگبار در پایگاه‌های نظامی آمریکا طی یک هفته گذشته است.

کلانتر منطقه اعلام کرده علاوه بر چهار کشته این تیراندازی، هشت نفر دیگر هم از جمله دو افسر پلیس هم در جریان این واقعه مجروح شده‌اند.