آخرین مطالب

روزگاری نه چندان دور یکی از خط قرمزهای پررنگ برای انتقاد، آیت الله آملی لاریجانی بود که تا اسفندماه گذشته بر صندلی ریاست قوه قضاییه نشسته بود، ورقی که از همان اسفندماه به شکلی ناگهانی و تعجب برانگیز توسط اصولگرایان همواره مدافع عملکرد این قوه، برگشت و ناگهان آیت الله لاریجانی هم به جمع مغضوبین بخشی از جریان اصولگرا پیوست؛ موضوعی که سوالات فراوانی را به ذهن متبادر می‌کند.
در چهلمین سالگرد انقلاب بهمن ۵۷، رویدادی که در چهار دهه گذشته زندگی ایرانیان را تحت تأثیر خود قرار داده است، در قالب چهل گفت‌وگو با چهره‌های تاریخ‌ساز یا فعال ایرانی در سال‌های منتهی به انقلاب و پس از آن، روایت آنها را از این رویداد و تأثیرات آن، و نیز چشم‌انداز آنها از آینده ایران را بازجسته‌ایم.

در برنامه‌ای دیگر از این مجموعه گفت‌وگو، به سراغ فرخ نگهدار رفته‌ایم؛ تحلیلگر و فعال سیاسی چپ‌گرای ایرانی.

راحله فرج زاده طاراني :آخرين وضعيت بازداشت شدگان بيانيه ١٤ نفر

راحله فرج زاده طارانی در ارتباط با آخرین اخبار دستگیر شدگان بیانیه 14 فعال مدنی -سیاسی که روز پنجشنبه گدشته در مشهد و سایر شهرهای ایران
انتشار از: 
عکس دستان کولبری کرد که احمد نام دارد و وی بدلیل دچارشدن در یخبندان و سرمازدگی انگشتانش یخ می زنند و او یک بیک انگشتانش را از دست داده است.
نه امام ولا؛ بیش ازین دیگر ممکن نیست بتوان برسر"مردم بیدارشده" کلاه مذهبی گذاشت و نمودهای فراوان پلیدی دین دولتی، گستردگی تباهی های نظام و ژرفای لجنزارهای ملاها و مُکلاها را بنام خدا و رسول...همچون گذشته در زیر عبای چرکین روحانیت و لقای ولایت تاریکی پنهان ساخت؛
«همه باهم» آن گونه که می خواهد وانمودکند معصوم و بدون رویکردمشخص نیست بلکه فقط به شکل پوشیده و قاچاقی پلاتفرمی را باخود حمل می کند. تجربه انقلاب بهمن به ما آموخته است، هم چون رانندگان ناشی که فقط رویرو را نگاه می کنند فقط روبرو را نگاه نکنیم و نسبت به خطرات موجود در پهلوی خودهم هشیارباشیم. مشخصا در ایران، این شعار عملا عبورمردم ایران از پس مانددونهادارتجاعی سلطنت و مدهب را مختل می کند. توسل به یکی در مقابل دیگری سمی مهلک است که موجب حرکت در حلقه ای معیوب می گردد.