رفتن به محتوای اصلی

فوریه 2002

03.02.2002 - 21:32
کیانوش توکلی
بنابراين در شرايط امروز جهان ، درك استقلال بر مبناي خودكفايي ، يك شعار عوام فريبانه است وبه لحاظ اقتصادي در برخي از رشته ها زيان آورمي باشد. بنابراين خودكفايي تنها در چهاچوب ،جهاني شدن معني و مفهوم مترقي مي يابد.البته مناسبات اين دو مقوله و چگونگي رابطه آن كاريست، كارشناسي كه از عهده اينجانب خارج است. اما مي دانيم كه جمهوري اسلامي مانع اصلي در پيوستن ايران به جامعه جهاني مي باشد.بنابراين براي از ميان برداشتن استبدادمذهبي در ايران ،هيج انتخابي جز اتحاد همه نيروهاي سكولار ـ دمكرات...