رفتن به محتوای اصلی

اوت 2006

31.08.2006 - 13:22
علی اکبر آزاد
نمی توان به نکاتی که آقای جهانبگلو نوشته است، اتکا کرد ودرموردشان نوشت. اینها همه شک برانگیز و تقریبا با واقعیاتی که ذهن یک انسان می تواند قبول کند، مغایرت کامل دارد. آنجا که نویسندگان وادار می شوند که اعتراف به فساد اخلاقی کنند و مشروب درکنارجسد رهاشده شان می گذارند، که گویا مست کرده و بلایی سرشان ازمستی آمده است، همه قبلا ازطرف دستگاه خوف وفریب آخوندهاروی داده است. مشکل است انسانی که واقعیات این رژیم را می دانددر دام همچنین اقداماتی بیافتد که یک زندانی در ایران ودر حال عادی این حرفها را بزند.
17.08.2006 - 13:19
علی اکبر آزاد
این رژیم با جلوگیری از آزادی دسترسی به اینترنت به بهانه اخلاقی، هدفش جلوگیری مردم ازآگاهی بود. این رژیم از ماهواره ها و برنامه آنها هم در هراس است. آنها می ترسند که مردم به اخباری دست یابندکه غیر ازاخباررژیم هستند. جامعه جهانی می تواند حکام ایران را به جرم نقض حقوق آزاد انسانها از تکنولوژی مجازات کنند. نهادهای علمی جهان این رژیم را بمانند رژیم طالبان که مردم کشورش را به زور از استفاده تکنیک محروم کرده بود، محکوم خواهند کرد
12.08.2006 - 13:11
علی اکبر آزاد
در یکی از رسانه های اینترنتی خبری آمده است که گویا محمود احمدی نژاد از طرف روحانیون بلند پایه قم پذیرفته نشده است. این خبر جدا ازراست یا دروغ بودنش، می تواند حاوی چند نکته باشد که درذهنها زنده می شود. در زیر می توان پاره ای از این مسئله ها را برشمرد...
10.08.2006 - 14:14
ج. بابک
برخی ازافراد اطلاعاتی رژیم درخارج ازکشورچندین جلد کتاب مینویسندوخودشان رادرمحافل مربوط به اینها افشاگرجمهوری اسلامی جاز ده ومدعی میشوند که سابقا مجاهد بوده ولی حالا مستقل میباشند!! درمجاهد بودنشان شکی نیست ولی درمستقل بودنشان؟؟ گزینشی وحساب شده درکتابشان به انبوه اطلاعات ومطالبی اشاره میکنند که همه برگرفته ازآرشیوهای قطور وزارت اطلاعات میباشد بر گرفته شده ازهمان میلیونها صفحات سیاه شده بازجوئیها اززندانیان سیاسی سه دهه وازسربرگهای معروف النجاة فی الصدق وزارت اطلاعات، برگرفته از...