زنان

اگه محبوبه رو تو گلدون بذارند همه اطرافشو خار و خس بکارند اگه دیوار بکشند دور وجودش اگه تهمت بزنند به تار و پودش عطر محبوبه ی شب پشت هر دیوار سنگی راه داره گل محبوبه ی شب توی قلب غنچه ها پناه داره
بطور کلی جنبش زنان با تمرکز بر فعالیتهای آن در تحولات اخیر دانست و تاکید کرد که با توجه به خیزش عمومی اخیر تلاش دارد که نه الزاما بر مطالبات بلکه بر استراتژی ها و روش هایی که در طول این سی سال بکار گر
وقتی از یکی از روحانیون بسیار مشهور در مورد حجاب شرعی پرسیدم، با مضمونی شبیه به این پاسخ داد: «در شرع چنین حجابی نداریم.
زنان و مردان مسلمانی، که در کشورهای آزاد جهان زیست دارند، نشان داده-اند که آنها نمی‌ توانند خود را از بندهای ایمان آزاد کنند.
مذهب بعنوان ابزار ایدئولوژیکی و به کمک زمینه های فرهنگی و سنتی توانست تبعیض ها و نا برابری های جنسیتی به ویژه فرهنگ مردسالارانه و خشونت بر زنان را تئوریزه و قانون مند کند.
عدم خشونت»: استراتژی سیاسی یا نحوه نگرش جدید به سیاست. فرهنگی که به خشونت سیاسی در میان دولت و شهروندان مشروعیت می بخشد.
کمپین بین المللی حقوق بشر در ایران:کمپین بین المللی حقوق بشر در ایران با صدور بیانیه ای احضار گسترده اعضای کمپین یک میلیون امضا را محکوم کرد.
اما آنچه كه در عمل داره رخ می دهد، فراتر از این حرفهاست و نه فقط ممنوع خروج میكنند بلكه گذرنامه طرف را هم توقیف می كنند.
سهيلا قديري تنهاترين و بي پناه ترين ايراني که زندان هاي کشور تاکنون به خود ديده، ديروز اعدام شد.
طبیعی است برای کیهان و خبرگزاری ایرنا و فارس و روزنامه دولتی ایران که خبر مسافرت فرزند هاشمی رفسنجانی به یکی از خبرهای داغ هر روزه آنان بدل می شود، خبر پناهنده شدن فرزند مشاور محمود احمدی نژاد در حاشی
جنبش زنان را بخشی از جنبش دمکراسی‌خواهی در ایران می‌داند رابطه‌ای که بر اساس طلب کمک شکل گرفته باشد نمی‌تواند مستمر باشد.
روز شنبه کمپین یک میلیون امضا توانست جایزه مطرح کوادریگا را دریافت کند.
دلمان نمی خواهد به او اجازه دهیم تا بهمان توهین کند. و او در سکوت راهرو داد می زند که آنوقت که از صبح تا شب در خیابان ول بودید، نیازی به دستشویی نداشتید؟
سی سال است در ايران نقض سيستماتيک حقوق بشر ادامه دارد و تاکيد مى کنم که سی سال است در ايران مقاومت عليه نقض سيستماتيک حقوق بشر نيز ادامه دارد.
لادن و رؤیا برومند و شادی صدر برنده جایزه حقوق بشر سال ۲۰۰۹ بنیاد لخ والسا رئیس جمهوری پیشین لهستان شدند.