زنان

اما آنچه که این مطلب قصد پرداختن به آن را دارد، نقش غیر قابل انکار زنان به عنوان نیمی از جامعه در این وقایع است.
اين بار حضور زنان و دختران جوان در جمعيتي كثير و ميليوني دوشادوش مردان و با هيبت و شمايل مستقل خويش ديده مي شود .
در ماههای اخیر، مجددا پوشش زنان و روابط دختران و پسران ، موجبات نگرانی برخی از شخصیت های سیاسی و مذهبی و البته متعصبین و متشرعین را فراهم آورده و اصرار دارند تا با چسباندن آن به تئوری جنگ نرم و قلمداد
زنی ديگر در آستانه مرگ با سنگ است يا به عبارتی آشناتر در انتظار تاييد يا لغو حکم مجازات رجم يا همان سنگسار.
مطالبه زنان فراتر از ابطال یک انتخابات مهندسی شده است. حقوق زنان و حقوق بشر همه نظم موجود را به چالش می کشد و دستیابی به آن از انگاره های حافظان نظم موجود به دور است.
20 خرداد 1388-زنان ایرانی یک چیز خیلی مهم را به همه میآموزانند و آن اینکه می شود از تاریخ درس گرفت.
تا زماني كه ملتها در نظام سياسي خود، قانون عشق را به صراحت بازنشناسند و نپذيرند، نمي¬توانند به مفهوم راستين با هم متحد شوند و فعاليت¬شان را در جهت خير نوع بشر معطوف دارند.
کنوانسیون جهانی محو کلیه اشکال تبعیض علیه زنان در 18/دسامبر/1979 (27/آذر/1358) توسط مجمع عمومی سازمان ملل متحد تصویب و برای امضا و الحاق کشورها آماده شد و نهایتاً به استناد بند یک (3/سپتامبر/1981) یعن
باید خواستار تغییرات بنیادی شد.
مرد سالاری و زن ستیزی از ویژگی های هر جامعه ی استبداد زده است. فشارهای بیش از حد به زنان و آزار و اذیت آنان به صورت یک واقعیت تاریخی در ایران موجود بوده و هست.
انتخابات پارلمانی روز شنبه در امیر نشین کویت در خلیج فارس، نشان از تمایل مردم این کشور به تغییر و تحول داشت.
تاکنون در برخورد با موضوع سرنوشت ساز انتخابات شیوه سنتی و بی قید و شرطی، حاکم بر فضای سیاسی و روشنفکری جامعه بوده است. نتایج ناخوشایند آن نیز گریبانگیر ابعادی از زندگی لایه های مختلف اجتماعی شده است.
به جز دبی، افغانستان، پاکستان و هندو ستان نیز از جمله کشورهایی هستند که به تجارت دختران ایرانی می پردازند.
در صحبتم در آن سمینار سعی داشتم که نشان دهم سیاست نزدیکی حکومت شاه با مذهبیون بود و نه نیروهای دمکرات.
اين مردم هنوز بر اساس آن ميراث تاريخی جرأت مؤاخذه کردن دولت‌مردان‌شان را ندارند و نمی‌توانند بپرسند چرا فلان وظيفه و تکليف انجام نشد. ما دچار سکوت بين مردم هستيم.