شاهزاده رضا پهلوی:این رژیم به زودی فرو خواهد ریخت

بخش: 
انتشار از: 

دیدگاه‌ و نظرات ابراز شده در این مطلب، نظر نویسنده بوده و لزوما سیاست یا موضع ایرانگلوبال را منعکس نمی‌کند.

         

 

نظردهی با فیسبوک: 

دیدگاه‌ها

عنوان مقاله: 
شاهزاده رضا پهلوی:این رژیم به زودی فرو خواهد ریخت
نظر : 
دوستان.... همانطور که میدانیم پدر بزرگ این شخص با (( کودتا ی )) سوم اسفند 1299 بر سر قدرت نشانده شد. حکومت های (( کودتائی )) هیچ وقت از نظر حقوقی « قانونی » نبوده و نخواهند بود . هر وقت حکومت (( اگستو پینوشه )) که با کودتا در کشور شیلی بقدرت رسید (( قانونی )) حساب شود , حکومت پدر بزرگ این شخص هم (( قانونی )) خواهد بود . در نتیجه اگر ایشان خود را شاه موروثی حکومت مشروطه ایران میدانند, یک شارلاتان بازی سیاسی است. چون دست آورد های (( مشروطه )) بوسیله پدر بزرگ ایشان در همان روز کودتا از هم برچیده شد. از ایشان هم تقاضا می شود که از گفتن (( کشور من.. کشور من )) را زیاد استفاده نکند چون واقعآ خنده آور است که کسی در ایران بیش از 40 سال زندگی نکرده است و خانواده اش در طول 50 سال حکومت غیر قانونی حتی (( یک ریال )) به عنوان عوارض درامد به این کشور نپرداخته است, (( کشور من ..)) بگوید. ایشان
عدم انتشار شده: 
false